G HOUSE – Hotel

Първоначално състояние на мястото, върху което предстои да се проектира

Къщата се намира върху равнинен терен в полите на Родопите, на около 20 км югозападно от Пловдив.

Имота e с добра локация и се намира в центъра на града.

Свободно от застрояване, градина.
Площта на имота е 304 кв.м В града със стара архитектура и история, липсата на обществено пространство за срещи и уютно място за почивка , породи идеята за българска архитектура в съчетание на съвремеменен ,топъл и уютен интериор.

--EN--

The house is situated on flat terrain at the foot of the Rhodope Mountains, about 20 km southwest of Plovdiv.

The area of the property is 304 sq. M. in the town with old architecture and history, the lack of a public meeting space and a cozy place to rest, created the idea of Bulgarian architecture combined with a contemporary, warm and cozy interior.

Цели на проекта

Предназначението на сградата е къща за гости. Основната и цел е развитие на селските райони и подпомагането за икономически подем в малки населени места посредством екологично "чист" проект. Тя спомага за развитието на туризма в общината и района , старанието ни бе да покрием изискванията на стандарта „Passive house“ както за външните стени и за покрива, запазвайки максимално екологичната среда. Използвайки естествени материали допринася за превръщането ѝ в прецент за региона.

--EN--

The function of the building is a guest house. The main objective is rural development and support for economic upturn in small settlements through an ecologically "clean" project. It helps the development of the tourism in the municipality and region. We have been striving to meet the requirements of the Passive House standard for both the outer walls and the roof, while preserving the maximum ecological environment. Using natural materials contributes to making it a unique in the region.

Същност на проекта

Конструкция:
комбинирана: стоманобетон и дървена покривна конструкция. Ограждащите стени са тухлени 25 см. и стоманобетонни 25 см шаиби.;

Всички помещения са с преградни стени от тухлена зидария
.

Фасади: изолирани с топлоизолация , облицовки от камък и дърво.


Покрив: дървена покривна конструкция
Битовата гореща вода се подгряват от пелетен котел
.

Разпределение на етажите:

На първия етаж са проектирани, просторен хол с двустранна камина , място за хранене и лоби бар и една стая с две легла и баня.

В приземния етаж- релаксираща зона – малък СПА център с джакузи и сауна , масажи, зала за игри.


Втория и третия етаж са с по четири хотелски стаи с по две легла , всяка една харектерна със свой конфорт и уют. Характерни с удобни тераси с изглед към богато озеленен двор и многогодишни магнолии.


--EN--

Construction: combined: reinforced concrete and wooden roof structure. The enclosing walls are 25 cm brick and 25 cm steel reinforced concrete;

All rooms have partition walls made of brick masonry.

Facades: insulated with thermal insulation, stone and wood finishes.

Roof: wooden roof structure
Domestic hot water is heated by a pellet boiler.

Layout of floors:
On the first floor are designed, a spacious living room with a double-sided fireplace, a dining room and a lobby bar and a room with two beds and a bathroom.

On the ground floor - a relaxing area - a small spa with a Jacuzzi and sauna, massages, a games room.

The second and third floors have four hotel rooms with two beds, each with its own comfort and coziness. Typical with comfortable terraces overlooking a richly planted yard and perennial magnolia.

Въздействие на проекта за промяна на околното пространство

С реализирането на проекта променихме изцяло околните пространства, както и съпътстващата инфраструктура. Облагородяването и реализирането на ландшафните пространства около къщатата говорят за това. Също така се повиши икономическите ползи на града подпомагайки развитието на местния туризъм.

--EN--

With the project, we have completely changed the surrounding spaces as well as the accompanying infrastructure. The ennoblement and realization of the landscapes around the house is showing that. It also boosted the city's economic benefits by helping to develop local tourism.

Проектирано от

Art N Studio

Конструктор

инж. Явор Бошнаков

Инвеститор

Станита Турс

Категория на проекта

Уебсайт на проекта

www.anita.bg

Година на започване на проекта

2016

Година на завършване

2017

РЗП

490 m2

Стойност на проекта

EUR

Местоположение

bulevard 'Ivan Vazov' 89, Perushtitsa, Bulgaria

Презентационни табла

5583-PANEL_00.pdf

5583-PANEL_01.pdf

5583-PANEL_02.pdf