За Български архитектурни награди

Важни дати

10ти

Август

Обявяване на конкурса

5ти

Септември

Краен срок за въпроси и отговори.

05ти

Октомври

Краен срок за подаване на материали за конкурса. Системата ще откаже да приема кандидатури след 23:59 EET

11ти

Октомври

Гала церемония по награждаване на победителите в конкурса. В рамките на тържеството ще бъдат обявени и четири специални награди.

Цел на конкурса

„Български архитектурни награди“ е най-значимият професионален и некомерсиален архитектурен конкурс, който отличава добрите практики и качествените произведения на архитектурното изкуство у нас без значение на техния бюджет, размер или функция. Конкурсът има за цел да популяризира най-стойностните реализирани архитектурни проекти, като отличи техните автори – архитектите и уникалността на идеята им с акцент върху качеството на архитектурата, естетиката и използваните иновации. В допълнение на това са оригиналност на концепцията и устойчивост на съответния проект за подобряване качеството на живот. Проектите трябва да стимулират развитието на социалния, културния и икономическия живот на местните общности, като допринасят за оформянето на съвременната визия на българските градове.

Награждаване

Носителят на приз „Български архитектурни награди 2022“ ще получи специално изработена статуетка и грамота, придружена от сертификат с рецензии от международното жури. Носителите на специалните награди ще бъдат наградени с грамота, придружена със сертификат с рецензии на журито.

Критерии на оценяване

Стандартни проекти

Предимства на проекта за подобряване на качеството на живот на обитателите, отношение към заобикалящата го среда0%
Архитектурни качества на проекта (на вътрешните и външните пространства на сградата, използваните материали и ролята, която светлината играе в проекта)0%
Иновации, приложени в проекта и как те са повлияли на архитектурата0%
Яснота на организацията от основната планировка до завършването на проекта -разпределения, функция, обем0%
Ясно представени концепции, заложени при планиране и водещите цели на проекта0%

Културно-истoрическо наследство

Степен на съхранение на паметника в оригиналния му вид0%
Качество на реставрацията и консервация на паметника и художествена стойност на новите архитектурни намеси0%
Устойчивост и добавена стойност на съвременната функция0%
Значение за обществото - стимулиране на социалния, културния и икономическия живот на местните общности0%

Журиране

Първият етап обхваща процес на подбор от архитектурен борд, който оценява подадените проекти въз основа на архитектурни, естетически и технически качества, отчитайки тяхната социална, културна и икономическа значимост. В състава на борда са включени представители на архитектурните гилдии на Румъния, Македония, Сърбия, Косово.

Вторият етап включва представяне на селектираните проекти, предложени от борда за номинации. Проектите се представят от проектанта или проектантския колектив пред международното жури. Презентациите са в рамките до 15 минути.

В заключителната фаза международно жури определя носителя на голямата награда, както и четири специални награди. Авторите на отличените проекти ще бъдат наградени по време на Гала тържество, което ще се проведе на 11 октомври 2022.

Жури – стандартни проекти

Avatars_Rex

Рекс Бомбардели

Архитект, асоцииран директор по дизайн 2Portzamparc, Франция
Avatars_Andreas

Андреас Вардас

Архитект, основател VARDAS STUDIO architects + designers
Avatars_Todor

Тодор Обрешков

Архитект, основател Инвентис, България
Avatars_Bernard

Бернард Щорх

Архитект, партньор PLP Architecture, Великобритания
Avatars_Gilma

Гилма Теодора Гилите

Архитект, основател на DO ARCHITECTS, Литва

Културно-историческо наследство

Avatars_PPetrov

Петър Петров

Архитект, директор на НИНКН, председател на журито
Avatars_Donika

Доника Георгиева

Архитект, съосновател на Ателие 3, България
Avatars_Emilia

Емилия Кълева

Архитект, съосновател на Ново архитектурно наследство, България
Avatars_Kandulkova

Проф. д-р Йорданка Кандулкова

Архитект, експерт на ИКОМОС, България
Avatars_Vlad

Влад Себастиан Русу

Архитект, основател на VRS Architecture Office, Румъния

Участие

Регламент

 

В конкурса „Български архитектурни награди 2022“ могат да участват архитекти с членство в КАБ с пълна или ограничена проектантска правоспособност, самостоятелно и под формата на проектантски екип.

Проектите на участниците трябва да са реализирани в периода от септември 2020 г. до септември 2022 година. Това могат да бъдат нови сгради без ограничение в площта, обема и функцията, реконструкции, модернизации и адаптации на стари сгради, интериори, градски пространства.

Строители, предприемачи, инвеститори, собственици или ползватели на сграда могат да участват в конкурса с проект, който е представен от името на неговия автор – съответният архитект или проектантско бюро.

В конкурса „Български архитектурни награди 2022“ е възможно участието на проекти, които все още не са напълно завършени в определения срок, но са в довършителен етап на строителството и се намират непосредствено преди въвеждане в експлоатация.

Няма ограничение за броя участващи проекти на един архитект.

Популяризиране на кандидатурите (на проекта и неговия автор)

 

Популяризирането ще бъде на национално и международно ниво чрез:

  • Сайта на Камарата на архитектите в България https://kab.bg;
  • Представяне и архивиране на проекта в специална онлайн платформа за националните архитектурни награди – подадените материали ще се публикуват; 
  • Чрез платформата SHARE;
  • Представяне на проекта и авторския му екип пред журито и обществеността в рамките на Международен архитектурен и инженерен форум SHARE София 2022
  • Представяне чрез медийните партньори;
  • Възможност за участия на авторите на проекти като лектори в международните архитектурни и инженерни конференции SHARE в Румъния, Полша, България, Македония и Унгария

Изисквания към проектите

Регистрация и участие

 

Подаването на кандидатурите става само по електронен път – чрез регистрация на сайта на “Български архитектурни награди”, както и чрез изпращане по електронната поща на адрес: baa@kab.bg

Не е необходимо да се отпечатват и изпращат на организатора в хартиен формат.

За участие се изискват следните документи в цифров формат:

Материали за предаване до 25 септември 2022

Презентационни табла - 3 бр. Формат PDF, A2, 300 dpi, до 15MB/табло
Снимки и скици на обекта, невключени в таблата - 10 бр. Формат JPG, минимална резолюция 1000px х 1000px
Описание на проекта на български и английски език в 4 раздела Първоначално състояние на терена; Цел на проекта; Същност на проекта; Въздействие за промяна на околното пространство. 

Краен срок

 

5ти Октомври 2022 г., 23:59 часа, като след него няма да се допускат участници.

Език

 

Всички проекти трябва да бъдат представени на български и английски език.

Съдържание на конкурсните табла

 

Трите конкурсни табла трябва да съдържат следната информация: 

 

Карта (или фотографска карта), показваща местоположението на сградата (в свободен мащаб)


Фотосесия от снимки на мястото (за предпочитане е преди и след строителството и от един и същ ъгъл, до 5 бр.)


Разпределения и други чертежи, както и архитектурни визуализации, които допринасят за най-доброто представяне на проекта

Текстови обяснения на български и английски език, в случай че е необходимо

Златни спонсори

С подкрепата на

Медийни Партньори