За Български Архитектурни Награди

Важни дати

28ми

Юли

Обявяване на конкурса

15ти

Октомври

Краен срок за въпроси и отговори.

31ви

Октомври

Краен срок за подаване на материали за конкурса. Системата ще откаже да приема кандидатури след 23:59 EET

08ми

Ноември

Oбявяване на списъка на преселектираните проекти от борда, които ще бъдат представяни от авторите пред международното жури.

16ти

Ноември

Представяне пред международното жури, което ще определи носителя на приз “Български Архитектурни Награди 2021”.

Гала церемония по награждаване на победителите в конкурса. В рамките на тържеството ще бъдат обявени и четири специални награди.

Цел на конкурса

Български архитектурни награди имат за цел да  популяризират най-стойностните реализирани архитектурни проекти у нас,  да отличат техните автори – архитектите и уникалността на идеята им с акцент върху качеството на архитектурата, естетиката, използваните иновации. В допълнение на това са оригиналност на концепцията и устойчивост на съответния проект за подобряване качеството на живот; значимост на проектите за социалния, културния и икономическия живот, оформящи съвременната визия на градовете като част от архитектурното наследство на България.

Награждаване

Носителят на приз “Български Архитектурни Награди” ще получи специално изработена статуетка и грамота придружена от сертификат с рецензии от международното жури.  

Носителите на специалните награди ще бъдат наградени с грамота, придружена със сертификат с рецензии на журито.

Критерии на оценяване

Предимства на проекта за подобряване на качеството на живот на обитателите, отношение към заобикалящата го среда0%
Архитектурни качества на проекта (на вътрешните и външните пространства на сградата, използваните материали и ролята, която светлината играе в проекта)0%
Иновации, приложени в проекта и как те са повлияли на архитектурата0%
Яснота на организацията от основната планировка до завършването на проекта -разпределения, функция, обем0%
Ясно представени концепции, заложени при планиране и водещите цели на проекта0%

Журиране

Първият етап обхваща процеса на подбор от архитектурен борд, който оценява подадените проекти на основата на архитектурни, естетически и технически качества и допълнена със социалната, културната и икономическата значимост на проектите им като качество на живот. В състава на борда са включени представители на архитектурните гилдии на Румъния, Македония, Сърбия, Косово.

Вторият етап включва представяне на селектираните проекти предложени от борда за номинации.
Проектите се представят от проектанта или проектантския колектив пред журито и публиката на Международния архитектурен и инженерен форум SHARE – София 2021. Презентациите ще са в рамките на 15 минути.

В заключителната фаза на конкурса международно жури ще определи носителят на приз “Българси Архитектурни Награди 2021” измежду номинираните кандидати. Авторът на спечелилия проект ще бъде награден по време на Гала тържество.
В рамките на заключителната фаза, по време на Гала тържеството, ще бъдат обявени и още три специални награди.

Avatars_Christos Papas

Христос Пасас

Архитект, Zaha Hadid – Великобритания, Председател на журито
Avatars_Кeren Yazgan

Карем Язган

Архитект, управляващ партньор в “Yazgan Design Architecture”, Турция
Avatar_Brendan_MacFarlane

Брендан Макфарлан

Архитект, Партньор JAKOB + MACFARLANE architects - Франция
Avatar_Adrian_Soare

AДРИАН СОАРЕ

Архитект, Съосновател CUMULUS – Румъния
Avatar_Alireza_Taghaboni

Алиреза Тагабони

Архитект, основател NextOffice - Иран
Avatars_Adam_Hatvani

Адам Хатвани

Архитект, основател „Спора Архитекти“ - Унгария

Участие

Регламент

 

В конкурса Български архитектурни награди могат да участват и да представят реализирани проекти през последните две години от началото на 2019 до сега, всички архитекти с членство в КАБ с пълна или ограничена проектантска правоспособност самостоятелно и под формата на проектантски екип.

Представените проекти могат да бъдат нови сгради без ограничение в площта, обема и функцията, реконструкции, модернизации и адаптации на стари сгради, интериори, градски пространства.

Допълнително строители, предприемачи, инвеститори, собственици или ползватели на сграда могат да участват в конкурса с проект, който е представен от името на неговия автор – съответният архитект или проектантско бюро.

В конкурса Български архитектурни награди ще бъде възможно участието на проекти, които все още не са напълно завършени в определения срок, но са в довършителен етап на строителството, непосредствено преди въвеждане в експлоатация.

 Няма ограничение за броя участващи проекти на един архитект.

Популяризиране на кандидатурите /на проекта и неговия автор/

 

То ще се осъществи на национално и международно ниво чрез:

  • Сайта на Камарата на архитектите в България  https://kab.bg;
  • Представяне и архивиране на проекта в специална онлайн платформа за националните архитектурни награди – подадените материали ще се публикуват; 
  • Чрез платформата SHARE;
  • Представяне на проекта и авторския му екип пред журито и обществеността в рамките на Международен архитектурен и инженерен форум SHARE София 2021
  • Представяне чрез медийните партньори;
  • Възможност за участия на авторите на проекти като оратори в международните архитектурни и инженерни конференции SHARE в Румъния, Полша, България, Македония и Унгария

Изисквания към проектите

Регистрация и участие

 

Подаването на кандидатурите става само по електронен път – чрез регистрация на сайта на “Български архитектурни награди”, както и чрез изпращане по електронната поща на адрес: baa@kab.bg

Не е необходимо да се отпечатват и изпращат на организатора в хартиен формат.

За участие се изискват следните документи в цифров формат:

Материали за предаване до 19ти Септември 2021 г.

Презентационни табла - 3 бр. Формат PDF, A2, 300 dpi, до 15MB/табло
Снимки и скици на обекта, невключени в таблата - 10 бр. Формат JPG, минимална резолюция 1000px х 1000px
Описание на проекта на български и английски език в 4 раздела Първоначално състояние на терена; Цел на проекта; Същност на проекта; Въздействие за промяна на околното пространство. 

Краен срок

19 Септември 2021 г., 23:59 часа, като след него няма да се допускат участници.

Език

Всички проекти трябва да бъдат представени на български и английски език.

 

Съдържание на конкурсните табла

Трите конкурсни табла трябва да съдържат следната информация: 

 

Карта (или фотографска карта), показваща местоположението на сградата (в свободен мащаб)


Фотосесия от снимки на мястото (за предпочитане е преди и след строителството и от един и същ ъгъл, до 5 бр.)


Разпределения и други чертежи, както и архитектурни визуализации, които допринасят за най-доброто представяне на проекта

Текстови обяснения на български и английски език, в случай че е необходимо

Партньори

Спонсори