FAMILY HOUSE, NEAR PLOVDIV

Първоначално състояние на мястото, върху което предстои да се проектира
Цели на проекта

Функционално решение на проекта:
Дневният тракт, състоящ се от дневна, трапезария, готварна и спалня, се разполага на първият етаж. Там са и стопанските помещения (котелно и складови помещения), сервизните помещения, бани,тоалетни,долепени на северната стена,като най-неблагоприятната част от парцела.
Дневната е обширна и е ориентирана на юг с големи стъклени витрини и тераса към двора. Пространството на трапезарията прелива в това на дневната и готварната, създавайки еднопространствена зона, където чрез градация от по-малкото към по-голямото, съзнателно се избягва характера на елементарен правоъгълник. Като продължение на тази идея е мястото на камината. Тя е съществен интериорен елемент между дневната и столовата, така че да се възприема от максимален брой хора. Това най-значимо пространство се разтваря към впечатляващият пейзаж на Родопа планина. Фотьойлната група е разположена срещу стъклената витрина и камината, възприемайки големия южен двор. Готварната има директна връзка към ,,барбекюто”, зоната за почивка на открито. Вторият етаж е планиран с три големи спални и стая за гости. Две от спалните, тази на родителите и едната детска стая са на юг с обща голяма тераса. Третата спалня, предназначена за член от семейството е с източно изложение към изгряващото слънце. Трите спални са абсолютно равностойни, със стъклени витрини до пода, създаващи възможност за възприемане на хубавите гледки и природата на Родопите. Подпокривното пространство се състои от два квадрата, над спалните и едно правоъгълно инсталационно помещение.

EN

FUNCTIONAL DESIGH OF THE PROJECT.
Living room, dining room, kitchen and bedroom are situated on the first floor. The large living room is with southern glass windows and terrace open to the yard. The essential element of the interior is the fireplace between the living and dining rooms.
Three bedrooms and guestroom are situated on the second floor. Two of the bedrooms have big general southern terrace. The third bedroom has eastern view to the rising sun. Whole bedrooms are absolutely equivalent, with windows from the floor to the ceiling.
There are two attic rooms over the bedrooms and one rectangular service room for installations.

Същност на проекта

Градоустройствено решение на проекта и пространствена композиция на сградата Сградата се разполага в северозападната част на парцела, като по този начин се оформя голям южен двор. Пред централният вход е планирана зелена площ, която прониква в сградата във вид на ,,зимна градина”, вплетена в интериора, създаваща „зелено патио”. Това входно пространство е в центъра на композицията, затворено е със стъклена витрина, оформяща стъклен обем преминаващ през двата етажа, който се явява съществен композиционен и функционален елемент. Там е осъществена връзката между етажите с еднораменна стълба, възприемаща се още при влизането в сградата. Гаражът има пряка връзка с улицата и е вмъкнат в структурата на обема така, че да не се изявява на централната фасада. Източната част на парцела е замислена като рекреационна зона,лятна кухня, барбекю и др. Цялата обемно-пространствена композиция е подчинена на идеята за максимално проникване на екстериора в интериора на сградата и разтварянето и към величествената природа на Родопите. Чрез интерпретацията на големи стъклени плоскости и хоризонтални чисти равнини е търсена лаконична, категорична композиция, където детайла е сведен до минимум.
Изявяването на стъкленият обем като ,,зелено патио”, уравновесен с прости четирискатни покриви на два еднакви квадрата и правоъгълен обем, създават спокойна и уравновесена композиция.
Обекта е замислен,като,,Бяла Къща” изградена върху зелен пиедестал, удовлетворявайки максималната претенция за жилищна сграда, по висока категория обитаване.
Входната фасада е третирана пестеливо с материалите камък,стъкло и метал с цел постигането на лаконичен архитектурен образ.
Външните и вътрешните мазилки са на ,,Ceresit” в бели цветове.

EN

1. URBAN DESIGN OF THE PROJECT AND SPATIAL COMPOSITION OF THE BUILDING.
The building is situated in the north-west part of the parcel which allows the formation of a big south yard.
A green area planned in front of the central entrance penetrates in the building as a „winter garden” merges in the interior and create „green patio”. The entrance space is in the center of the composition. It is enclosed with glazing as a glass volume passed true the both floors and it is an essential element of the composition and functionality. And here is the connection between the first and second floors by a straight stairs visible from the entrance. The garage has a direct connection with the street and it is inserted in the structure of the building without appearance on the central facade. The east part of the parcel is planned as a recreation zone, summer kitchen, barbeque.
The whole spatial composition is submitted to the idea for a maximum penetration of exterior in interior and their opening up to the awesome nature of The Rhodopes. The composition is designed by using the interpretation of big glass flats and horizontal plane surfaces with minimum details.
The expressive glass volume as a „green patio” is balanced with two plain square roofs and rectangular shapes which create a peaceful composition.
The building is planned as a „white house” on the green basis and satisfies maximum claims of residential house.
The entrance facade is simple treated with stone, glass and metal. Outside and inside plasters are in white colors by Ceresit.

Въздействие на проекта за промяна на околното пространство
Проектирано от

арх. Стилиян Христов

Конструктор

инж. Кремена Манова

Инвеститор

Категория на проекта

Уебсайт на проекта

Година на започване на проекта

Година на завършване

РЗП

m2

Стойност на проекта

EUR

Местоположение

бул. „Санкт Петербург“, 4023 Лаута, Пловдив, България

Презентационни табла

1.pdf

2.pdf

3.pdf