Wall house in the Mountains

Първоначално състояние на мястото, върху което предстои да се проектира

“Wall house” e еднофамилна жилищна сграда, разположена в селски район, развиващ се като вилна зона, сред красиви хълмове на Пирин планина. Това породи търсенето на разнообразни видимости към заобикалящата я среда, както от интериорните, така и от екстериорните пространства. Геометричният подход при разработването на къщата и на интериорните пространства е еднороден и непосредствено обвързан с мястото, където е разположена къщата.
“Wall house” is a single-family residential building, located in a rural area, developing as a village zone, between picturesque hills of Pirin Mountain. This gave rise to a demand for a variety of vistas towards the environment, from both interior and exterior spaces. The geometry approaches of the building and the interior spaces are correlated and influenced by the environment in which the house is situated.

Цели на проекта

“Wall house” e еднофамилна жилищна сграда, разположена в селски район, развиващ се като вилна зона, сред красиви хълмове на Пирин планина. Това породи търсенето на разнообразни видимости към заобикалящата я среда, както от интериорните, така и от екстериорните пространства. Геометричният подход при разработването на къщата и на интериорните пространства е еднороден и непосредствено обвързан с мястото, където е разположена къщата.
“Wall house” is a single-family residential building, located in a rural area, developing as a village zone, between picturesque hills of Pirin Mountain. This gave rise to a demand for a variety of vistas towards the environment, from both interior and exterior spaces. The geometry approaches of the building and the interior spaces are correlated and influenced by the environment in which the house is situated.

Същност на проекта

Къщата е създадена за 5-членно семейство, като всеки член има самостоятелна спалня и общи пространства за разговор, вечеря, готвене и игра.
The house is created for 5 family members, where each member has a private bedroom and common space for relaxing, conversation, dining, cooking and playing games.

Въздействие на проекта за промяна на околното пространство

Процесът на проектиране следва следните принципи:
1. Обеми и геометрии, които са свързани с планината;
2. Материали, носещи духа на мястото - дъб, бял камък;
3. Енергийно ефективен;
4. Отворено пространство от дневната до кухнята и от входа към двора;
5. Рамкирани гледки към хълмовете;
6. Цветните палитри на интимните пространства са съобразени с желанията на съответния член на семейството;
7. Материалите, използвани за общите пространства са бял камък, снежно бял кориан, бели и сиви мазилки, избелен и естествен дъб и цветни текстилни материи.
The design process pursued the following approaches:
1. Volumes and geometries that correlate with the mountain;
2. Materials that carry the spirit of the place - oak, white stone;
3. Energy efficient;
4. Open/Infinity space from the living room towards the kitchen and from the entrance towards the courtyard;
5. Framed views towards the hills;
6. The color palettes of the private spaces are allocated according to the wishes of the relevant family member;
7. The materials used for the common spaces are white stone, snow white corian, white and gray plasters, bleached and natural oak and colored textiles.

Проектирано от

MArch Veselina Filipova

Конструктор

ing.P.Proev

Инвеститор

Roshkovi Family

Категория на проекта

Уебсайт на проекта

Година на започване на проекта

2014

Година на завършване

2020

РЗП

369 m2

Стойност на проекта

265000 EUR

Местоположение

Riltzi Village, Bulgaria

Презентационни табла

7295-01_tablo_FP design1.pdf

7295-02_tablo_FP design1.pdf

7295-03_tablo_FP design1.pdf