Villa Flavia

Първоначално състояние на мястото, върху което предстои да се проектира

Имотът попада в Архитектурно Исторически Резерват „Старинен Пловдив“. По данни от Държавен Архив гр. Пловдив, както и от налични там архитектурни проекти за съответния имот, изготвени от арх. Джаков и арх. Стойков през ‘20 години на миналия век, предвижданата в имота сграда е замисляна да бъде със смесено функционално предназначение. Основната функция залагана в оригиналните проекти е била изграждането на фурна на партерно ниво, което води и до изграждането на полуетаж, съобразявайки се с технологичните нужди на този вид дейност. Оттам следва и ниската етажна височина на второто ниво на къщата или така наречения мецанин.
С оглед на архивните данни и проекти, както и от завареното състояние и визия на сградата към момента на заснемане (2014г.) е, че същата е построена в отклонение от одобрените проекти, претърпявала е множество метаморфози и преустройства през годините, без ясен план и обща цел, а най-вече на база моментна нужда и първа необходимост. Няма данни или запазени архиви от проектна документация, свързана с всичките видни видове промени, извършвани по сградата с течение на времето от момента на нейното построяване. Освен от оригиналните проекти, на база на които са издавани строителни разрешения от община Пловдив през 1920, 1921 и 1922г., промените във външната и вътрешна визия на сградата са явни и ни най-малко не кореспондират със сградата, намираща се към онзи момент в имота.
За терена съществуваха налични данни за археологически находки с неизяснен към онзи момент характер, а по-скоро обосновани догадки на база експертиза, разговори и извършвани проучвания от археолог Елена Кесякова, разучавала и работила в множество имоти в съседство, както и по античния форум на град Пловдив. За тези предположения помогнаха и многократните посещения в съседни обекти с разкрити вече подземни културни богатства, всички свързани с живота около централната част на Филипопол по време на Римската епоха.

ENG
The plot is situated in the city’s Architectural and Historical Reserve of Ancient Plovdiv. According to research collected from the National Archive Department of Plovdiv, consisting of mainly old, approved projects, documents and blueprints for the building and its land, the existing at the time house does not correspond to none of them. Made by renowned architects Djakov and Stoikov, the blueprints show different designs, made between 1921 and 1923, all with building permits issued by Plovdiv’s Municipality, suggesting that the building was meant to have a bakery at ground level with a technological upper floor, called mezzanine, which is why the second level of the building is significantly lower than the rest. After detailed architectural filming of the building it was clear that none of the projects were followed. On the contrary, the building went through numerous changes on the go, following different owner’s moment needs and without a clear goal, which led to many interventions both on the inside and on the outside of the edifice.
There were suggestions of an existing archaeology underneath the building, mainly hypothetical, but based on thorough research of the surrounding plots and their basement levels, talks with renowned archaeologist Elena Kesyakova, who has worked on several sites in close range and on the ancient forum of the city. History awaited to be discovered.

Цели на проекта

Имотът е с лице към една от най-емблематичните за град Пловдив улици - Отец Паисий. Улица, „приютяваща“ множество ежегодни фестивали и културни събития, „разгънати“ по цялата й дължина и пръснати из всички скрити кътчета. Цел на настоящия проект е да възобнови и обогати оригиналните идеи за визия на сградата, такива каквито са били замисляни през ’20 години на миналия век. Да изгради блясъка на сградата, както и да обогати и разшири нейните функции на действие, отговарящи на съвременния начин на живот и динамиката на днешното време, засягащо основно нейната гъвкавост откъм рационално използване и оползотворяване на прилежащите й пространства. Приоритет е хармонията на сградата със заобикалящата я среда и запазване на автентичната атмосфера по силуета на улицата.

ENG
The plot is looking towards one of the most iconic streets of the city of Plovdiv – Otec Paisii str. A street which annually houses many festivals and cultural events shred all over its longitude. The project aims on resurrecting and enrichening the original ideas for this place and the adjoining building from the Twenties of the 20th century. Also, to rebuild the buildings glory and to expand its functions in order to better correspond to the way of life nowadays and to the current dynamic of our daily routine and perhaps to break it, to give the person passing by a glimpse of mind freedom and a breath of fresh air. Priority is the harmony of the building with its surroundings and preserving the authenticity of the area’s atmosphere.

Същност на проекта

С настоящата разработка тази сграда ще възвърне някогашната си идея за блясък и ще заеме стилно и категорично мястото си в историческия център на културната столица на Европа. Вила Флавия предлага модерна функция с всички присъщи за нашето време удобства и технологични иновации, но същевременно поднесени с респект към историята и епохата на заобикалящата я среда. Място за среща между минало и настояще, старо и ново, в сърцето на хилядолетен град и в „обвивка“, изтъкана в духа на сецесиона и възраждаща първоначалния замисъл за достойна част от градската осанка на една отминала преди век тенденция за визия на Пловдивската градска среда През проход се достига до интимен и тих вътрешен двор. На всяко надземно ниво се разгръща, зареден с ретро дух хотел, докато на последното ниво е развита покривна тераса с уникална гледка към Стария град и античния театър на град Пловдив, разположен между Джамбаз и Таксим тепета.
Истинската „душа“ на сградата се намира дълбоко под нея, където е изложена частично разкритата римска баня. Там човек може да се пренесе в отминала епоха, да разбере „тайните“ технологии на римските строители или да усети релаксиращата атмосфера в имперските терми.

ENG
The current building has the potential to revive the long-gone idea of a glamour and thus to righteously position itself in the historical center of Europe’s cultural capital. Villa Flavia brings its modern functionality and technological innovations with high respect to the history of the surrounding area. A place where past and present and the old and new meet right in the heart of a thousand years old city. A building wrapped in the spirit of the art nouveau style and reviving the notion of a past century and vision of the old Plovdiv cityscape. You can reach the main entrance through a passage, which also leads you to an intimate city house backyard, covered in stone and history. The hotel part consists of several stories, each with a rural design and atmosphere until the visitor reaches its final floor – the roof terrace, which gives an unforgettable view of the Old town of Plovdiv, situated between Djambaz and Taksim hills.
But the true soul of the building lies deep beneath it, where excavations of an ancient roman thermal bath are revealed and preserved. The archaeology brings to every visitor a glimpse of the old roman builder’s secret technologies and a nowhere near to be found relaxing atmosphere while walking around the empires thermаl baths.

Въздействие на проекта за промяна на околното пространство

Вила Флавия следва духа на средата и атмосферата в района. Изградена с любов към града и с преклонение към неговата история и наследство. Сградата е съградена с идея да носи гордост за душата и наслада за сетивата на всеки Пловдивчанин, както и на всеки гост под тепетата, особено на тези гости, които ще решат да отседнат в нея. Тя не цели промяна на околното пространство в смисъла на вземане на превес над останалите сгради и техния отпечатък, а напротив да одухотвори и запази този отпечатък като част от едно цяло, от една по-голяма „картина“ за това как нашия град е изглеждал, през какво е преминал, за да стигне до днешния си облик. Вила Флавия носи преживяване, присъщо на град с дълга история и с дълбоко заровени съкровища, съкровища които вече са част от ежедневието на града и дават по-пълна и ясна представа за това какъв е бил и как е функционирал този древен и най-стар жив град в Европа.

ENG
Villa Flavia follows the spirit and the authentic atmosphere surrounding it. Designed and built with love for our city and with reverence to its history and heritage. The building is meant to bring joy to the soul and a delight for the senses of every citizen, as well as to every tourist and visitor, especially the ones who chose to stay at the Villa. The edifice doesn’t aim on changing the surroundings in order to stand out, but on the contrary, it aims on spiritualize and preserve the historical sense as a part of something bigger, something great which shows how our city was envisioned a hundred years ago and what lies beneath it for centuries, without even realizing the treasures hidden from below our feet.
What this building changes is only the perception of our town, its past glory and future potential.

Проектирано от

Архитектурно-Дизайнерско Студио ЕООД

Конструктор

инж. Борис Алексиев, инж. Тенчо Терзиев, БТ Дизайн ООД

Инвеститор

Комихрис ООД

Категория на проекта

Уебсайт на проекта

https://villaflaviahotel.com/bg/

Година на започване на проекта

2013

Година на завършване

2022

РЗП

767 m2

Стойност на проекта

EUR

Местоположение

ул. „Отец Паисий“ 13, Пловдив, България

Презентационни табла

9345-01_VILLA_FLAVIA.pdf

9345-02_VILLA_FLAVIA.pdf

9345-03_VILLA_FLAVIA.pdf