Romance Family Suites

Първоначално състояние на мястото, върху което предстои да се проектира

Парцелът е със сравнително правилна правоъгълна форма, с ориентация север-юг, ъглов и с лице на две улици- от изток и от юг. С много добър транспортен достъп - до имота се достига по същетвуваща улица с ширина 16м от изток, в непосредствена близост е и спирка на градския транспорт.
Теренът е с денивелация приблизително 2м посока югоизток. Новопроектираната сграда е ситуирана централно на урегулирания поземлен имот, при спазване изискванията на влязъл в сила ПУП-ПРЗ и действащите нормативи за сервитутни отстояния, запазена е съществуващата едроразмерна растителност.

--EN--

The plot has a relatively regular rectangular shape, with north-south orientation, angle and facing two streets - east and south. With much better transport access - the property can be reached on a neighboring street with a width of 16 m from the east, near a bus stop.
The terrain has a displacement of approximately 2 m in the southeast direction. The newly designed buildings are designed centrally for the regulation of land, using the requirements for the entered into force PUP-PRZ and the use of regulations for service disposal, the existing large-scale vegetation has been preserved.

Цели на проекта

Πaзapът, eпидeмиятa и евeнтyaлнитe oчaĸвaния нaлoжиxa пpoмянa нa първоначалния пpoeĸт, който беше за стандартен тип настаняване и cъздaвaнeтo нa ĸoнцeпциятa – fаmіlу ѕuіtеѕ. Цeлтa ни бe пpoдyĸт c мнoгo дoбpи ycлoвия зa нacтaнявaнe нa изгoднa, ĸoнĸypeнтнa цeнa c opиeнтaция ĸъм ceмeйния тypизъм. Maлĸият бpoй cтyдиa нa eтaж и възмoжнocттa зa xpaнeнe и зaнимaния в индивидyaлнoтo пpocтpaнcтвo ca чacт oт СОVІD мepĸитe, ĸoитo зaлoжиxмe в пpoeĸтa.

Архитектурна и продуктова концепция :
инж. Пламен Андреев

--EN--

The situation, the epidemic and the possible expectations necessitated a change in the original project, which was for a standard type of accommodation and the creation of the concept - fаmіlу ѕuіtеѕ. Our goal was to produce very good conditions for a favorable, competitive price with an orientation towards family typicality. The small number of studios on the floor and the possibility for sleeping and activities in the individual space is a part of the COVID measures, which we invest in.

Architectural and product concept:
Eng. Plamen Andreev

Същност на проекта

Относно екстериора - пред основната фасада е изнесена каменна „бленда“ от нестандартни арки и
правоъгълни отвори през две нива. Съчетанието на камък, композит, стъкло и метал и
уникалните детайли при съвместяването им правят фасадата оригинална и запомняща се.
Интериорната концепция недвусмислено подсказва „морския характер“ на
хотела. Комбинирането на типовото обзавеждане с различни видове фотьойли, килими, картини и аксесоари създава усещане за индивидуалност на всяко студио.

--EN--

Regarding the exterior - in front of the main facade there is a stone "shutter" of non-standard arches and rectangular openings through two levels. The combination of stone, composite, glass and metal and the unique details in combining them make the facade original and memorable be.
The interior concept unequivocally suggests the "maritime character" of
the hotel. The combination of the standard furniture with different types of armchairs, carpets, paintings and accessories create a sense of individuality of each studio.

Въздействие на проекта за промяна на околното пространство

Новопроектираният хотел е съобразен и е в хармония с околната среда и прилежащия терен. При разработката на проекта внимателно са отбелязани всички съществуващи дървета, площадката на новото строителство е подбрана така, че да се съхрани максимално наличната растителност.

--EN--

The newly designed hotel is consistent and is in harmony with the environment and the surrounding area. During the development of the project all existing trees were carefully marked, the site of the new construction was selected so as to preserve the maximum available vegetation.

Проектирано от

Конструктор

инж. Евгений Манолов

Инвеститор

Категория на проекта

Уебсайт на проекта

https://planexpm.bg/romancefamily/

Година на започване на проекта

2020

Година на завършване

2021

РЗП

5070.70 m2

Стойност на проекта

2400000 EUR

Местоположение

Св. Св. Константин И Елена, Varna, Bulgaria, ул

Презентационни табла

8161-001.pdf

8161-002.pdf

8161-003.pdf