OOOO

Първоначално състояние на мястото, върху което предстои да се проектира

В жилищния интериорен дизайн типичната ситуация в съвременната българска жилищна сграда, от която започва работата е: дълбоки и тесни спални помещения и еднопространствен тракт, състоящ се от дневна, кухня и трапезария – три помещения с различен ритъм на обитаване и ползване. Елементите и похватите на Баухаус движението, които са употребени в този проект имат за цел да се справят с тези недостатъци.
- EN –
In residential interior design, housed in a contemporary Bulgarian condominium building, one is confronted with the following obstacles: long and narrow bedrooms and a single space, containing: living room, kitchen and a dining room – three residential scenes with a different living rhythm. The elements and principles of the Bauhaus movement, utilized in this project aim at coping with the inherited design setbacks.

Цели на проекта

Настоящият проект на „СОВА“ за апартамент в град София е реализиран през лятото на 2018 година. Дизайнът носи духа на движението баухаус от началото на миналия век, чиято тематика показва стил и изявява индивидуалност с категоричната образност на фина геометрия. Прецизното позициониране на текстилна ламперия цели да създаде кътове на комфорт в пространството за ежедневна дейност и отдих.
- EN -
The OOOO project for an apartment in Sofia, Bulgaria from SOVA is realized in the summer of 2018. The design carries the spirit of the Bauhaus movement, originating in the beginning of the 20th century, whose thematic represents style and expresses the individuality with the define imagery of fine geometry. The precise positioning of textile wainscoting aims to create corners of comfort within the uniform space for daily living and leisure.

Същност на проекта

Геометрията присъства във всички сцени на ежедневието - баня, тоалетна, детска стая и спалня. Цветовете в спалните са в продължение на темата на дневния тракт, докато в банята е търсена неутралност и чувство за естетична чистота.
В еднопространствената дневна е открита възможност за обособяване на отделни кътове. Дневния кът с меко сядане е сепариран със статични паравани, тапицирарни с мека алкантара. Това създава неповторимо чувство за комфорт при допир и тишина. Така става възможно и обособяването на класическа трапезария с кръгла маса в близост до кухнята. Самата кухня е отделена с мебелна подвижна преграда, тапицирана също като кътовете в дневната и отваряема чрез плъзгане. Това позволява пълното сепариране на кухня от случващото се в дневната и дава възможност двете помещения да продължат да живеят с различен ритъм.
В спалните, които не разполагат с обширния простор на дневния тракт, намаляването на осветеността е компенсирано с огледални повърхности в дъното на всяко от помещенията. Тези огледални дълбочини имат допълнителния ефект на удвояване на геометричния детайл в помещението. Както при мекото сядане в дневната, така и в спалнята гърбът на леглото е решен с ламперия, рамкирана с метални рамки и тапицирани повърхности с алкантара. Решението допринася за както за подобряване на субективното усещане за уют, така и за обективния топлинен и звуков комфорт.
Голямата баня изпълнява не само утилитарните функции на помещението, но задава стил и изтънченост, което символизира смисъла й, като място за поддържане на красота и визия. Фокусът е върху индивида, заради което са осигурени големи огледала и насочено осветление. В тясното пространство на малката тоалетна са създадени ниши които да увеличат използваемия обем. Огледалото поставя отново акцента върху индивидуалността.
- EN -
The geometrical theme inhabits all scenes of the daily life – living room, bath, wc, children’s room and bedroom. The color pallet of the bedrooms are in line with the theme of the leisure corners, while in the bathroom a more settle sense of neutrality and esthetic cleanliness is pursued.
In the uniform space of the living room а potential for differentiation between different functional corners is unveiled. The leisure tv corner with soft seating is emphasized with static screens, upholstered with soft alcantar type of textile. This contributes to the overall feeling of comfortable touch and quiet ambience.
With the same method a classic dining space is created with a large round table right next to the kitchen. The kitchen itself is enclosed with a dynamic upholstered screen, allowing opening trough sliding. This allows for no interference between the kitchen and the leisure space, giving them each the freedom to follow their own rhythm.
In both bedrooms, that cannot rely on the wide façade space in the same way as the living room, more light is captured by equipping the opposite to the light walls with glass surfaces. These reflective surfaces have the additional effect of doubling all themed geometry. As in the leisure space of the living room the wall behind the bed is covered with alcantar type of upholstery. This solution contributes both to the subjective feeling of coziness and the objective thermal and sound comfort in the room.
The large bathroom for fills not only its utilitarian function, but also sets the tone of style and delicacy, that resonate with its primary meaning as a place for sustaining ones beauty and vision. The focus is set on the individual, therefore large mirrors and adjustable lights are being utilized. In the narrow space of the separate wc room niches are being created to upgrade the usable storage space. The pointing light mirror once again marks the emphasis on the individual.

Въздействие на проекта за промяна на околното пространство

Дизайнът на СОВА дава път тематичната баухаус естетика във всяка сцена на дома и позволява на геометричния образ да бъде част от елементите на интериора в съзвучие с тяхната мисия да допринасят за уюта и комфорта на обитателите.
- EN -
SOVA’s design gives path for the Bauhaus themed esthetics in every scene of the home and allows for the geometric imagery to be a part of all interior elements in accordance with their mission to ensure coziness and comfort for the inhabitants.

Проектирано от

СОВА архитектура и дизайн

Конструктор

Инвеститор

Частен

Категория на проекта

Уебсайт на проекта

https://www.sovaarchitecture.com/oooo

Година на започване на проекта

2018

Година на завършване

2018

РЗП

102 m2

Стойност на проекта

45000 EUR

Местоположение

Sofia, Bulgaria

Презентационни табла

5172-BAA SOVA OOOO 01.pdf

5172-BAA SOVA OOOO 02.pdf

5172-BAA SOVA OOOO 03.pdf