Mountain View Residence

Първоначално състояние на мястото, върху което предстои да се проектира

Жилищна сграда Mountain View Residence e проектирана на тиха и спокойна улица в столичния квартал Лозенец, сред средноетажни жилищни сгради. Първоначалното състояние на парцела беше неподдръжан и запуснат терен, в един от най-хубавите райони на София. Бързата комуникация до централните точки на София, непосредствената близост до паркове и транспортни връзки, прави това място за живеене изключително привлекателно.

ЕN
Residential building Mountain View Residence is designed on a quiet and calm street in Lozenets district in the capital, between low residential buildings. At the beginning it was an abandoned space in the middle of one of the best areas of Sofia. The fast communication with the most important spots of Sofia, the closeness to parks and the developed transport network in this location, makes the place extremely attractive for living.

Цели на проекта

Главната идея на проекта е изграждане на открояваща се модерна жилищна сграда с големи и просторни апартаменти, ориентирани към планината и града. Целта е да създадем една приятна и комфортна среда за живеене сред зеленина, в централна градска зона. Да съчетаем съвременна архитектура, с добра функционалност и енергийно-ефективни материали.

EN
The main idea of the project was to be developed a new highlighting, modern building, with big and spacious apartments, with a view towards the city and the mountain. The aim is to be created a pleasant and comfortable space for living inside greenery in the urban area. To be found the symbiosis between modern architecture, good functionality and energy efficient materials.

Същност на проекта

Mountain View Residence е проектирана на 4 жилищни етажа, един терасовиден етаж, партер и подземно ниво с паркинг.
Основният проблем в централните градски зони е паркирането и осигуряване нуждите на едно съвременно семейство. Решението, което залагаме в проекта е паркиране на две нива и осигуряване на двойно повече автомобилни места от задължителния минимум. Партерното ниво е заето от просторно фоайе към сградата, и леснодостъпен паркинг. Партерът е почти изцяло отворен, и така сградата изглежда лека, кацнала само върху колони. Сутеренът е зает от подземен паркинг.
В сградата са проектирани общо 10 апартамента. На всеки етаж за разположени по два просторни апартамента, с големи дневни кътове с кухни, спални със собствени гардеробни и бани. Основна цел е постигане на добро зониране, функционалност и комфорт.
За всеки апартамент са постигнати параметри за обитаване в енергийно ефективна среда. Енергоспестяващото функциониране на сградата е заложено в избора на висок клас материали и технологии - окачена, вентилируема фасада, алуминиеви композитни панели, най-висок клас топлоизолация от каменна вата, алуминиева дограма с прекъснат термо-мост.

EN
Mountain View Residence is designed in 4 residential floors, a terraced floor, lobby and an underground parking.
The main problem in the middle of the urban area is finding a parking lots and providing everything needed for a modern family. The decision we took to take place in the project is 2 levels of parking, which ensures two times more parking spaces than the minimum needed according the law. The ground level is used for a large lobby which gives an easy access to the underground floors. The home story is completely open space, so the building looks light like floating over only several columns. The underground is entirely for cars.
The building contains in total 10 apartments. On each floor are designed two spacious apartment with large living rooms with open kitchens, bedrooms with their own

Въздействие на проекта за промяна на околното пространство

Запомнящ се дизайн и модерна визия открояват Моuntain View Residence сред околните сгради. Архитектурата на сградата е подчинена на разкриващите се гледки към София и Витоша.
Съчетаване на модерна архитектура и функционалност, изграждат една съвременна среда за живеене в града.

EN
Memorable design and modern vision highlight Mountain View Residence among the surrounding buildings. The architecture of the buildings is compliant with the revealing views towards Sofia and Vitosha mountain.
Combining modern architecture and functionality creates a contemporary environment for living in the city.

Проектирано от

Веста Дизайн ЕООД, арх.Димитър Димитров, арх. Мария Димитрова

Конструктор

Стефан Маринов

Инвеститор

Шалев Инвестмънт Груп ООД, Бигла III ООД

Категория на проекта

Уебсайт на проекта

Година на започване на проекта

2014

Година на завършване

2016

РЗП

1980 m2

Стойност на проекта

EUR

Местоположение

ул. „Плана планина“ 19, Sofia, Bulgaria

Презентационни табла

2039-1.pdf

2039-2.pdf

2039-3.pdf