GORA Green Office Building

Първоначално състояние на мястото, върху което предстои да се проектира

GORA е мултифункционален комплекс, състоящ се от офис сграда и жилищна част. Комплексът е разположен в един от най-развиващите се райони на столицата, където три от големите паркове почти се допират, за да отделят едно спокойно кътче за обитаване в ексклузивен жилищен комплекс. Локацията е добре обвързана с основните пътни артерии в града. GORA е комфортно близо за връзка с всякакъв транспорт и същевременно достатъчно далеч, за да не усещате влиянието на натоварения град. Интересен момент е близостта му до четвъртия зелен клин на София, който носи свежия въздух и природата от планината към града.
Офисната сграда, стояща на пост на входа на комплекса, е създадена с мисълта да осигури най-високотехнологична среда за своите ползватели и същевременно да ги дари с прекрасен природен пейзаж и панорамна гледка към Витоша.

--EN--
GORA is a multifunctional complex consisting of an office building and residential areas. The project is located in one of Sofia's most developed areas. In this exclusive residential complex, three of the capital's largest parks almost touch each other, creating a peaceful corner for living. The location is well connected to the main roads in the city. GORA is conveniently close to all transport connections, but far enough away from the city center to feel less influenced. The neighborhood is close to the fourth green wedge of Sofia, which brings fresh air and nature.
The office building at the complex's entrance was designed to provide the highest level of technological comfort for its users. It also offers a panoramic view of Vitosha Mountain.

Цели на проекта

Офис сграда GORA е проектирана като „зелена“ сграда – модерна, съвременна и високотехнологична. Идеята за „зелена“ сграда е заложена във всички етапи на планирането и проектирането. Още в идейна фаза е взето решение проектът да се отдалечи максимално от тенденцията на свръхзастрояването и да постави качеството, комфорта и устойчивостта на първо място.
Концепцията се основава на създаването на устойчива и вдъхновяваща градска среда, в която хората да могат да работят и живеят близо до природата.

--EN--
GORA's office building is a modern, contemporary, and high-tech "green" building. Throughout the entire planning and design process, the concept of a "green" building is embedded. The project was designed from the start to avoid the overbuilding trend. The goal was to prioritize quality, comfort, and sustainability.
The concept is to create a natural and sustainable urban environment where people can work and live.

Същност на проекта

Бизнес център GORA предлага седем етажа офиси, клас А, всеки от които над 2000 кв.м. Всеки етаж може да настани един, два или четири различни наематели, в зависимост от организацията. Всички работни места са разположени до прозорците и осигуряват пряк достъп на слънчева светлина. На приземния етаж са разположени кафене и ресторант. Всеки офисен етаж разполага с тераси на изток и запад, където можем да се насладим на гледката.
Северната фасада е изцяло остъклена и открива гледка към града. Южната е решена с обшивка от широкоформатни керамични плоскости.

--EN--
GORA Business Center offers seven floors of class A offices, each over 2000 sq.m. Each floor can accommodate one, two, or four different tenants, depending on the organization. All workplaces are located next to windows and provide direct sunlight access. Cafe and restaurant on the ground floor. Each office floor has terraces to the east and west where we can enjoy the view.
The northern facade is fully glazed and offers a view of the city. The southern one is covered with large-format ceramic tiles.

Въздействие на проекта за промяна на околното пространство

Предвидена е специфична слънцезащита, която се контролира автоматично на база данни от местна метеорологична станция. Тази функция на фасадата има пряко отношение към енергоефективността на сградата. Това е една от причините сградата да се представя на високо ниво в категории като енергоспестяване, водна ефективност, намаляване на емисиите на C02, както и като управление на ресурсите и чувствителността към тяхното въздействие.
Благодарение на прецизния и устойчив начин на проектиране, комплексът е удостоен с платинен сертификат LEED за устойчиво развитие.

--EN--
Specific sun protection is provided, which is automatically adjusted based on local weather station data. This function of the facade is directly related to the building's energy efficiency. This is one of the reasons why the building performs at a high level in categories such as energy saving, water efficiency, and C02 reduction, as well as resource management and sensitivity to their impact.
Thanks to its precise and sustainable design, the complex has been awarded a platinum LEED certificate for sustainable development.

Проектирано от

ИПА Архитекти

Конструктор

Инвеститор

Категория на проекта

Уебсайт на проекта

https://office.gora.green/

Година на започване на проекта

Година на завършване

2021

РЗП

15 300 m2

Стойност на проекта

EUR

Местоположение

ul. 'Filip Kutev' 14, Sofia, Bulgaria

Презентационни табла

11511-GORA-green-office-IPA-architects-tablo_01.pdf

11511-GORA-green-office-IPA-architects-tablo_02.pdf

11511-GORA-green-office-IPA-architects-tablo_03.pdf