Flagship Branch DSK Bank

Първоначално състояние на мястото, върху което предстои да се проектира

В началото на 2016г. спечелихме конкурс за нова идентичност на клоновете на една от най-големите банки в България. Предложихме цялостна дизайн концепция за съвременна визия и среда за ползване, която да стане основа за обновяване на клоновата им мрежа, в съответствие с ползването на все повече технологии. Стъпвайки на концепцията за поглед, отправен към бъдещето, разработихме проекта за пилотната реализация в търговски център, отворена за клиенти в началото на 2017г..

В търсене на различно усещане за банков клон, ние изместваме в периферията обслужващите зони, традиционно разполагани централно, с цел да осигурим широко и отворено общо пространство. По този начин функцията на отделните зони определя динамиката на ограждащите стени и интериора „оживява“ и дава отговор на търсеното единството между естетика и използваемост.

--EN--

At the beginning of 2016 we won an architectural competition to design a new look of the office branches of one of the largest banks in Bulgaria. We developed a detailed concept of contemporary outlook and new customer service environment that formed the basis for the renovation of the bank’s branch network in line with its modernization and digitalization policy. Stemming from the idea of future digital banking, we completed the pilot design of a centrally located bank office, opened for customers at the beginning of 2017.

Looking for a different perception of the environment, typical of a bank branch, we moved the functional units from their common location in the center of the office to its periphery to make room for a spacious and open common area. The function of the separate units defines the dynamics of the surrounding walls, bringing the interior to life and integrating aesthetics and usability.

Цели на проекта

В ниши в ограждащите стени разполагаме местата за изчакване, зони с мултимедия за различен вид достъп до информация, мултитъч екрани, банкомати, експозиционни зони, гишетата за касови операции и др. В ламперията от жалузите, над и под зелените ниши, разполагаме вентилацията и част от електроинсталацията , за да освободим тавана от инсталации, да го повдигнем, така че да получим максимално високо помещение, засилвайки усещането за простор. Вентилационните решетки са скрити зад жалузите, като през тях се осъществява и циркулацията на въздуха.

Оформяме единно изчистено пространство с водещ визуален акцент, подкрепено и от минималното използване на различни по вид и цвят материали. Подът и таванът са бели, с обобщено и цялостно излъчване , като за избягване на множеството фуги за настилка е избран едроразмерен гранитогрес 150x300cm, а елементите по тавана са редуцирани до минимум.

По двете дълги страни са разположени декоративни стени от бели вертикални жалузи, които са прорязани от динамична зелена ивица, развиваща се и в обем, оформяйки конкавни пространства на различна височина и с различна дълбочина. Вертикалните жалузи допълнително оптически увеличават височината на помещението и същевременно внасят детайл и създават единен фон за развиване на зелената ивица от голям брой триъгълни фасети. В зависимост от функционалните зони, триъгълните фасети са два типа, гладки в зоните с вградени устройства и тапицирани в текстил, в зоните със сядане и облягане.

Събирането на голям брой клиенти в помещение с ортогонална форма и гладки под и таван изисква по-внимателно третиране на стените за постигане на акустичен комфорт. За това спомагат вертикалните жалузи и разнообразно ориентираните текстилни фасети.

--EN--

In niches in the surrounding walls, we set the waiting seats, multimedia areas with various information content, interactive screens, ATMs, exhibition areas, cash desks, etc. The cavity above and below the green niches is used for the electrical system, air conditioning and ventilation ducts. Hidden behind the louvers, the installations provide more space for a higher ceiling. Ventilation grids are integrated behind the louvers too.

The restrained use of the material palette complements the simplicity and unity of the space. The white floor and ceiling complete the indiscrete and simple vision. The floor is covered with light granite tiles 3meters long to 1.5 meters wide to create the impression of a continuous white surface. The ceiling elements are reduced to their minimum.

Both long sides of the surrounding walls are covered with white vertical louvers, intersected by a dynamic green strip. The strip evolves into the third dimension and forms concave spaces with diverse height and depth. The vertical louvers visually increase the height of the office and add an architectural detail. They also create a unified background for the green strip, formed by numerous triangular panels. The usage of the different areas defines two types of panels’ finishing - solid, when used for built-in devices and upholstered, when used for sitting.

Being a public space with orthogonal shape, flat and solid floor and ceiling, the branch requires more thoughtful treatment of the walls in order to achieve acoustic comfort. The vertical louvers and the variously oriented textile panels contribute to the good acoustics.

Същност на проекта

От функционална гледна точка банковият салон е отворено общо пространство, в което са разположени бюрата на консултантите, местата за изчакване и множеството устройства за самообслужване или информиране. Бюрата на консултантите представляват обеми от иноксови фасети с характера на начупената зелена ивица и изглеждат сякаш извадени от нея. Върху плотовете им са разположени вградени подвижни мултитъч дисплеи за работа с клиенти.

Модулът за видеоконсултации също е обем от иноксови фасети, който позволява завъртане около вертикална ос, така че да бъде удобен за ползване и от хора в неравностойно положение.

Свободностоящите мебели в салона имат значителна работна площ и обем, които контрастират на минималната им стъпка, като това, заедно с отражателната им повърхност, създава усещане за ефирност.

Гишетата за касови операции са разположени в зона зад вертикалните жалузи, който представлява по-голяма ниша в зелената ивица. В дъното на банковия салон е залата за персонални консултации, отделена от останалото пространство посредством стъклена стена, която преминава от режим на прозрачност в режим на непрозрачност за част от секундата, благодарение на интегрираната електрохроматична технология. Достъпът до сервизната зона се осъществява през врати, скрити в равнината от бели жалузи.

--EN--

The bank’s branch office is an open space that combines consultants' desks, waiting areas and a few self-service or informational devices. Consultants' desks are designed as blocks, shaped by inox panels, styled as the dynamic green strip, which makes them look like they are extracted from it. Interactive screens are built into desks' top. They change their positions and allow the consultants to work with clients and have privacy when needed.

The video consulting module is also designed as a block of inox panels that revolves around a vertical axis to be suitable even for disabled people.

All the free-standing furniture in the office has bigger work surface and volume on top that contrasts with their much smaller base. This specific volume distribution and the reflectiveness of the surfaces give them an ethereal look.
Cashiers' desks are located in a wide niche, which is a part of the green strip behind the vertical louvers.

A private consultation room is situated at the end of the bank office, separated from the rest of the area by a glass wall that changes in seconds in non-transparent mode by integrated electro chromatic technology. The staff area is accessed by built-in doors behind the white louvers.

Въздействие на проекта за промяна на околното пространство

Дизайнът, реализиран в новия клон, със своята изчистеност и категоричност, е в осезаем контраст със заобикалящата го среда на многоцветност и претрупаност, характерна за търговските центрове. Това го откроява и привлича вниманието на минувачите, а зелената ивица, която стартира от големите интерактивни дисплеи от двете страни на входа, води погледа все по-навътре в дълбочина. Балансираната употреба на материали и текстури, единното формообразуване и силният геометричен и цветови акцент дефинират едно различно и разпознаваемо пространство, което има съвременно излъчване.

--EN--

The simple and definitive design of the completed bank office contrasts the ornate and multicolor surrounding of the shopping mall. It distinguishes it and attracts the attention of passers-by. The green strip starts from the large interactive screens on each side of the entrance and leads the eyesight deeper into the interior. The balanced use of materials and textures, the unified modeling language and the stark geometrical and color accent define a distinct, notable, and contemporary space.

Проектирано от

DA architects

Конструктор

инж. Атанас Гогалчев

Инвеститор

Банка ДСК

Категория на проекта

Уебсайт на проекта

http://daarchitects.eu/en/projects/all/details/DSK

Година на започване на проекта

2016

Година на завършване

2017

РЗП

270 m2

Стойност на проекта

EUR

Местоположение

The Mall, Boulevard 'Tsarigradsko shose', Sofia, Bulgaria

Презентационни табла

3606-TABLO_DA_DSK_2.pdf

3606-TABLO_DA_DSK_3.pdf

3606-TABLO_DA_DSK_1.pdf