FANTASTIKO

Първоначално състояние на мястото, върху което предстои да се проектира

Голяма част от магазините са създадени на места, които са били предназначени за тази функция преди прехода и в последствие са занемарени; тези места са в условните локални центрове на по-старите квартали на София. Други, построени в новоразвилите се квартали на града, са на празни места, често на главни транспортни артерии.
-EN-
Most of the stores are located in the centers of old neighborhoods of Sofia, where there used to be an existing supermarket or a market-place during the socialist times, usually abandoned and neglected. Those built in the newly developed parts of the city are alongside main transport roads.

Цели на проекта

Да се създаде успешен съвременен модел на супермаркет - успешен както от бизнес гледна точка, така и удовлетворяващ социални потребности извън пряката си икономическка функция.
-EN-
The development of a successful contemporary model of a supermarket - businesslike and at the same time community-sensitive.

Същност на проекта

Представената работа е развиването на корпоративна верига български супермаркети, разработени през изминалите 12 години.
Когато за първи път получихме задача да проектираме и оформим съществуващ стар супермаркет през далечната (за нас) 2006 осъзнахме, че тези места са подценявани от архитектите. През онези години супермаркетът представляваше сивкав склад за хранителни продукти без никакво архитектурно отношение.
В същото време "супера" и "пазара" са жизненоважна и постоянна част от ежедневието на българина, който, за разлика от европееца, пазарува почти всеки ден. Започнахме да преосмисляме цялата типология - от технологичната функционалност на процесите, през интериорното оформление, до детайли на околното пространство. Първият такъв супермаркет е пуснат в експлоатация през 2007.
Създаването на адекватно публично пространство от тривиалната функция и демострирането на уважение към нуждите на локалната обшност, която супермаркетът ще обслужва, се оказа win-win подход както за собствениците на веригата, така и за обществото.
От 2006 до сега сме проектирали около 40 магазина за тази верига от всякакъв размер. Надяваме се с намесата си да сме направили поне половин час от деня на съгражданите си по-приятен.
-EN-

The work presented is the development of an architectural and design corporate identity of a Bulgaria chain of supermarkets, we have been working on in the past 12 years.
When we first received the task to redesign and fully refurbish a supermarket back in 2006 we realized these places were neglected by architects. Back in those times they were gray warehouses for food with no proper attitude in respect neither of functionality nor of design.
And yet - supermarkets are a vital and persistent part of everyday life - a stop at the store on one's way home from work is a must in Bulgarian lifestyle. So we started re-imagining the supermarket from scratch, from basic function to the last detail of lightning.
Creating a proper public space out of the ordinary function of just selling food and paying respect to the needs of the communities these spaces serve has been the win-win concept for both the investors and the society.
Since 2006 we have designed from scratch or fully refurbished more than 40 supermarkets of all scales. We hope to have enhanced at least half an hour of people's everyday life by creating a more pleasing ambience as well as a social place though in such a trivial place as a supermarket.

Въздействие на проекта за промяна на околното пространство

Цялостното преосмисляне на функцията, на контакта й с прилежащата среда доведе до отварянето на сградата към градската среда и създаването на различен комуникационен принцип вън-вътре, нетипичен за традиционния супермаркет.
Вместо затворено, насочено към себе си пространство тип "хале" с неконтактна визия, сградите са богато остъклени по линия на главната си входна фасада, позволяващи визуално обвъзване вън-вътре и участващи по този начин в живота на околното пространство.
Функцията на сградата не свършва с плащането на сметката на касата. На ръба между типичната рационална функция и градското пространство се появява допълнителна, в голяма степен социална междина - място за срещи, за побъбряне с приятели, за кратко кафе, докато детето играе на детската площадка.
Транзитното пространство между типичната обществена градска част - улица/тротоар и входа на сградата е наситено с допълнителна придадена стойност от социално-обществена значимост. Местата, на които имахме възможност да проектираме изцяло нови сгради, паркингите са разположени в отворени полуподземни зони под търговските зали. Това освободи значителна част от откритото останало пространство, позволявайки ни да го преосмислим и наситим с други фукции - места за изчакване и консумация, детски площадки и озеленяване. От транзитно това пространство се превърна в социално.
Фукцията сама по себе си оживява местата, на които съществува. Давайки й възможност за нещо повече от простото ежедневно пазаруване, тя се превърна и в социална.
-EN-

The total re-invention of the function and its contact with the surroundings lead to opening the building towards the outside and a different approach, not typical for supermarkets.
Instead of designing a closed boring cube with no communication with the outside, the buildings are generously glazed towards the street allowing for an inside-outside connection. Life inside the building can go outside.
The function of the supermarket does not end when you pay your bill at the cashiers desk. An additional social space emerges on the border between rational functionality and the city - a space for friends, meeting point, coffee pause while your child plays on the playground.
This space - usually just a transition between the sidewalk/street and the inside of the building - has been given an additional value of public and community significance. On the locations where we had the chance to design the building from scratch the parking lots are openly located underneath the main function - thus freeing more space and allowing us to create places to sit, talk, play, eat a sandwich or just wait for a friend.
The transitional spaces changed to social spaces.
The supermarket function by itself vitalizes the places where it exits. Given the chance to become something more than a mere grocery shop - it transformed itself into a social location.

Проектирано от

cityscape

Конструктор

VAG/Avega/Tedan

Инвеститор

Fantastiko

Категория на проекта

Уебсайт на проекта

Година на започване на проекта

2006

Година на завършване

РЗП

m2

Стойност на проекта

EUR

Местоположение

Sofia, Bulgaria

Презентационни табла

SHARE01.pdf

SHARE02.pdf

2145-SHARE03.pdf