el Dorado

Първоначално състояние на мястото, върху което предстои да се проектира

Ресторантът се намира на партерното ниво в офис сграда на пл. Македония, София заедно с много други такива в така наречения food court. Целта на симбиозата му с останалите заведения е да предложат богат асортимент от различни преживявания на клиентите.

- EN -

The restaurant is placed at the ground floor in an office tower at Macedonia square, Sofia along with many others in the so-called food court. The goal of the symbiosis with the rest of the restaurants is to grant the visitor with a large variety of experiences.

Цели на проекта

Мексиканската кухня тепърва си проправя път у нас, сблъсквайки се със силните позиции на традиционни европейски кухни. Ресторантът има новаторската задача да представи на публиката този сравнително нетипичен за локалната кулинарна традиция вкус.

- EN -

The Mexican cuisine is still making its way on the local scene through the solid market share of traditional European cuisines. The restaurant takes on the novel task to introduce to the audience the relatively untypical for the local culture culinary experience.

Същност на проекта

Голям е акцентът върху правилното и успешно функциониране на кухнята, за нас дизайнът е не само начинът, по който един продукт изглежда, но и начинът по който работи, вкарвайки облик и функция в симбиоза.

- EN -

Great accent is placed on the correct and successful kitchen layout, in our view design is not only the way a product looks, but also the way it works, encompassing views and function into a symbiotic relationship.

Въздействие на проекта за промяна на околното пространство

Залогът на интериорното въздействие е върху силно разпознаваемите за широката публика асоциации с мексиканска кухня, които са експонирани в залата за хранене.

- EN -

The emphasis of the interior aesthetics is on the wide known images, associated with Mexican cuisine, spread around the main hall.

Проектирано от

SOVA

Конструктор

Инвеститор

Категория на проекта

Уебсайт на проекта

https://www.sovaarchitecture.com/eldorado

Година на започване на проекта

2018

Година на завършване

2019

РЗП

80 m2

Стойност на проекта

EUR

Местоположение

pl. 'Makedonia', Sofia, Bulgaria

Презентационни табла

8271-baa 2021_SOVA_elDorado 1от3.pdf

8271-baa 2021_SOVA_elDorado 2от3.pdf

8271-baa 2021_SOVA_elDorado 3от3.pdf