TULENOVO HOUSE

Първоначално състояние на мястото, върху което предстои да се проектира

Последен имот граничещ със скалите и морето на с. Тюленово, изложен срещу суровия климат на природата.

The last property bordering the rocks and the sea of the village of Tulenovo, exposed to the harsh climate of nature.

Цели на проекта

Целта е да се изгради една сграда в по-голямата си част от естествения материал на заобикалящата я средата, като камъкът и тухлите да заживеят втори живот.

The aim is to build a building mostly from the natural material of its surroundings, giving the stone and bricks a second life.

Същност на проекта

Опростена форма вписваща се в средата, имитираща крепост, устояваща на природата и времето.

A simplified form fitting into the environment, imitating a fortress, resisting nature and time.

Въздействие на проекта за промяна на околното пространство

Хармония и ненатрапчивост.

Harmony and unobtrusiveness.

Проектирано от

арх.Николай Христов

Конструктор

инж.Сергей Чичиков

Инвеститор

частен

Категория на проекта

Уебсайт на проекта

Година на започване на проекта

2021

Година на завършване

2023

РЗП

264 m2

Стойност на проекта

EUR

Местоположение

Тюленово, България

Презентационни табла

11111- 1.pdf

11111- 2.pdf

11111- 3.pdf