Нискоенергийна къща YABIS / Low-energy House YABIS

Първоначално състояние на мястото, върху което предстои да се проектира

БГ
Равен незастроен терен в периферията на с.Бистрица. Панорамна гледка към високата част на Витоша и склоновете и към Панчарево.

EN
Flat unbuilt terrain near Bistritsa village with panoramic view to Vitosha mounteen nad its hillside.

Цели на проекта

БГ
Да се отговори на потребностите на клиента от съвременен дом в покрайнините на София - на границата между градския живот и природната среда.

EN
Architectural answer for client's need of contemporary home in the Sofia suburbs - boundary between metropolitan life and natural environment.

Същност на проекта

БГ
Проектът представлява интерпретация на класическия модернизъм съчетан със съвременните изисквания за енергийна ефективност и начин на живот. Използвана е геометрична визия с отчетлив контраст между фасадните материали и цветове.
Сградата има разход на енергия за отопление и охлаждане от 9,19 kWh/m2 годишна електрическа мощност.

EN
The design interprets classical modernism approach combined with contemporary requirements for energy efficiency and lifestyle. Its formed with geometrical volums and contrast colors and materials.
The building has energy consumption for heating and cooling of 9,19 kWh/m2 annual electricity.

Въздействие на проекта за промяна на околното пространство

БГ
С ненатрапчивото си присъствие и оформление на дворното пространство сградата облагородява околната жилищна среда.
Поради ниската консумация на енергия сградата изразходва по-малко парникови емисии, натоварва по-малко техническата инраструктура и съзадава предпоставка за по-дълг експлоатационен живот.

EN
With its calm and non-untrusive hardscape nad landscape, the builidng form its neighbourhood.
Because of its energy efficiency the builidng has lower CO emissions, needs less grid power and guarantеes extended lifecycle.

Проектирано от

арх.Кунчо Цилков

Конструктор

инж.Васил Петков

Инвеститор

Частен

Категория на проекта

Уебсайт на проекта

https://m2architecture.bg/project/house-yabis/

Година на започване на проекта

2015

Година на завършване

2019

РЗП

284 m2

Стойност на проекта

EUR

Местоположение

Bistritsa, Bulgaria

Презентационни табла

4935-Board1.pdf

4935-Board2.pdf

4935-Board3.pdf