Жилищен комплекс RUHouse / Residential complex RUHouse

Първоначално състояние на мястото, върху което предстои да се проектира

Урбанизирана територия без приложена регулация. Обхвата на проекта включвше изменение на плана за регулация и застрояване както и процедура по нейното прилагане.

--EN--

Urban area without applied regulation. The scope of the project included an amendment to the regulation and development plan as well as a procedure for its implementation

Цели на проекта

RUHouse е резултат от стремежа към гъвкави разпределения, красива архитектура и висококачествено изпълнение.

Сградата цели да съчетае и удовлетвори трите различни страни в реализирането на един успешен проект: изискванията на инвеститора, идеалите на архитекта и предпочитанията на клиента.

--EN--

RUHouse is the result of striving for flexible layouts, beautiful architecture and high quality execution.

The building aims to combine and satisfy the three different parties in the realization of a successful project: the investor's requirements, the architect's ideals and the client's preferences.

Същност на проекта

Дом близо до природата
RUHouse е жилищен комплекс, предоставящ уют, комфорт и качествена среда за живот. Намира се в полите на Витоша, с гледка както към планината, така и към града. Съчетава отлична локация в район с всички градски удобства, съвременна архитектура, изпълнение с качествени материали, нови технологии и добро планиране. Това го прави перфектния дом за съвременния човек.

--EN--

Home close to nature
RUHouse is a residential complex providing warmth, comfort and high quality living environment. It is situated at the foothills of Vitosha Mountain, with a view to the mountain and to the city. It combines an excellent location in an area with all the city conveniences, modern architecture, construction with quality materials, new technologies and good planning. This makes it the perfect home for the modern person.

Въздействие на проекта за промяна на околното пространство

RUHouse е разположена в южната част на София – ж.к. Градина (срещу ж.к. Малинова долина), в спокойна местност с живописен пейзаж, в полите на Витоша. Районът се отличава с ново строителство, нова инфраструктура и близост до основни пътни артерии в столицата. Сградата се намира на 400 метра от южната дъга на Околовръстен път и на 100 м от бул. Симеоновско шосе. Теренът южно от RUHouse, посока Витоша, не подлежи на застрояване, което гарантира запазването на комфорта и на панорамната гледка.

--EN--

RUHouse is located in the southern part of Sofia - Gradina residential area (opposite to Malinova dolina residential area), in a peaceful neighbourhood with a picturesque landscape, at the foothills of Vitosha Mountain. The area is characterized by new building construction, new infrastructure and proximity to the main thoroughfares in the capital. The building is located 400 meters from the southern arc of the Ring Road and 100 meters from Simeonovsko shose Blvd. The terrain south of RUHouse, in the direction of Vitosha Mountain, is not subject to construction, which guarantees the preservation of the comfort and the panoramic view.

Проектирано от

ACA EOOD

Конструктор

инж. Георги Гурев

Инвеститор

РУХАУС ООД

Категория на проекта

Уебсайт на проекта

ruhouse.eu

Година на започване на проекта

2017

Година на завършване

2019

РЗП

19 343 m2

Стойност на проекта

6500000 EUR

Местоположение

ул. „Борис Арсов“ 1700, София, Bulgaria

Презентационни табла

RUHouse-tabla-1.pdf

RUHouse-tabla-2.pdf

RUHouse-tabla-3.pdf