Botevgradsko office and logistics

Първоначално състояние на мястото, върху което предстои да се проектира

Теренът е в непосредствена близост до пистите на „Летище – София“ и е по протежение на бул. „Ботевградско шосе“. УПИ IV 1398, кв. 78 в кв. Враждебна, р-н Кремиковци попада в Смф градоустройствена зона по ОУП на гр. София. Предвидени са следните показатели: Пл. на застрояване - 60%; Кинт. – 3,5; Кота корниз до 26m и Пл. озеленяване – 40%. и свободно застрояване. Първоначално върху имота няма построени сгради. Той е сравнително равен и е на 3,5m под нивото на бул. „Ботевградско шосе“, което значително затруднява влизането в него в първоначалния му вид.
В тази част на гр. София, от страната на летището, последните няколко години се изградиха много сгради с ниска и средна височина, предимно за логистични центрове, офиси, сгради за търговия със строителни материали и др. нежилищни сгради. Малко са високите сгради. Между сградите има достатъчно свободни пространства. От другата страна на булеварда преобладават жилищни еднофамилни сгради с малка височина и етажност.
С лице от 325m към булеварда, теренът дава възможност за проектиране на издължена, свободно стояща сграда с дължина 240m, с ниска или средна височина.

Цели на проекта

Основната цел е да се проектира и изпълни логистична сграда, чиито външен вид да не е сходен с вида на масовите изградени складови сгради. Този нов логистичен център да придаде нов вид на бул. „Ботевградско шосе“, да се формира като различен и запомнящ се силует при входа на град София. Всичко това обаче да е в унисон с желанието на Възложителя за максимално застрояване и получаване на по-голям брой складови площи.

Същност на проекта

Сградата е разделена на 5 блока. За да се разделят отделните блокове не само визуално, но и чисто информативно, за фасадите са използвани цветни термопанели. Така всеки блок получава своят цвят, впоследствие използван като основен при разработването на интериора му. За да се постигне този характерен облик на фасадите, масовите сиви стенни панели са редени хоризонтално, а цветните са вертикално. Това значително усложнява начина на захващане на отделните панели и е предизвикателство не само за конструкторите, но и за строителя.
За да се осигури достъпа до сградата с автомобили, в рамките на имота, по протежение на бул. „Ботевградско шосе“ е проектирана двупосочна улица с места на паркиране. Тази улица е свързана с основния павиран двор на юг от сградата където се извършва товаро-разтоварната дейност на складовете разположени на първия етаж.
От бул. „Ботевградско шосе“ са изпълнени три вход/изхода, които са свързани с улицата пред сградата. По този начин безпроблемно се осъществява не само движението на леки автомобили, но и товаро-разтоварната дейност на складовете.
Всеки от блоковете има самостоятелен вход на северната фасада, водещ към стълбищна клетка с асансьори. Входовете са подчертани с наклонени стъклени окачени фасади и стъклени козирки. Това остъкляване допълнително разчленява дългата фасада и създава един различен и интересен силует.
В централната част на сградата е разположен главният вход с рецепцията. Този блок е отдръпнат навътре от булеварда, за да се оформи голямо пред блоково пространство с кръгово движение. Целта е безпроблемното достигане на посетители до входа, без да се наруши движението на товарни автомобили по вътрешната улица тангираща с булеварда. В близост до главния вход са разположени паркоместа за посетители и служители.
По отношение на интериор, главното фоайе е проектирано в духа на останалите части и пространства на сградата, като използваните материали са същите, но основния акцента е вече червения цвят, цвета от фасадата на блока.
Във вертикално отношение сградата е на три етажа, но има обслужващи помещения и на полунива, достъпни от междините площадки на стълбищните клетки.
Първият и вторият етаж са изцяло със складова функция. Първото ниво /кота -3,57/ е под земята от север, към булеварда и на терен от юг. При проектирането е използвана съществуващата денивелация между терена и бул. „Ботевградско шосе“ . Тази разлика от 3,5m спомага да се оформят две рампи, съответно надолу към терена с едните складове и другата към новопроектирана улица на второ ниво за обслужване на складовете на разположени на втория етаж/кота +2,89/. Складовете на терена са по-големи с възможност за обслужване /товаро-разтоварна дейност/ с тежкотоварни камиони, а складовете разположени на втория етаж са с по-малки размери и зареждането им е с бусове и маломерни камиони с па-малка тонажност. За да се улесни движението на бусовете по улицата на второто ниво, в сградата е направен пробив и посредством рампа те могат да слязат отново на нивото на булеварда.
Големите складове имат още една възможност за зареждане с бусове или маломерни камиони от север, по рампи.
На кота -3,57 са проектирани 8 големи склада, а на кота +2,89/втори етаж/ – 17 малки. Всички складове имат обслужващи помещения – съблекални, санитарни помещения, стая за почивка.
Третият етаж на сградата е с офисна и обслужваща функция. Проектирани са 17 броя офиси, две заседателни зали, ресторант и фитнес за работещите в сградата.
Офисите са разположени по протежението на коридор свързващ всички блокове от единия до другия край. Така всеки получава достъп до ресторанта, залите и фитнеса проектирани в разположения на изток блок. Поради голямата дължина на сградата коридорът е 240m. За да е ясно къде се намира човек при движение по него в интериора са използвани основните цветове от фасадата на всеки от блоковете. На всеки от блоковете в коридорите са предвидени ниши с рекреационна функция. Тези уширения разчупват безкрайния коридор и му дават една нова визия и по-голям комфорт. В тях са разположени дивани и пуфове в цвета на съответния блок. Специално за всяка от нишите е изработена картина от съвременен български творец. Картините също са инспирирани от цялостния дух и визия на сградата и са изработени за конкретното място в конкретния блок, като са използвани цветовете на блока.
Основният цвят на коридорите е тъмно сив, който е фон за разполагане на цветните пана от МДФ, фрезовани и боядисани, рамкирани с вертикални и хоризонтални елементи с дървесен фладер. Вратите към помещенията са също в избрания цвят, фрезовани са по начин отговарящ на декоративните пана от МДФ. Окачените тавани в коридорите са комбинация от гипсокартон в цвят и цветни пана от МДФ. Тези пана, раздвижени във височина и подсветнати със скрито осветление спомагат за разчупването на „безкрайния“ коридор.
В най-източната част на сградата, в синия от блоковете е проектиран ресторанта за работещите в сградата. Той разполага с 210 места за сядане. Интериорът на ресторанта отговаря на основната концепция, като отново е използван основния цвят на съответния блок, който в случая е син. Синият цвят в комбинация със светлия фладер на дървесните плоскости, подходящото осветление, удобните мебели и богатото озеленяване правят ресторанта да изглежда уютен, комфортен, атрактивен изцяло в духа на съвременните представи за такъв вид пространство.
Цялото пространство на залата за хранене е разделена на отделни зони, като за целта са използвани цветарници и декоративни, леки прегради. Предвидени са сепарета, високо сядане и самостоятелни маси. Разположението на местата за сядане е съобразено с гледката, която се отваря през тристранно разположените витрини. Всеки от посетителите има поглед към „Витоша“, излитащите и кацащите самолети на „Летище – София“ и към самият град София. Богатото озеленяване, ефирното осветление, страхотната гледка са в основата на доброто впечатление от ресторанта и засилват значително усещането за комфорт. Ресторантът излиза извън представите за място за хранене в индустриална сграда.
В непосредствена близост до ресторанта са разположени две заседателни зали и малък фитнес. Фитнесът е разположен на последното ниво, зад стъклена окачена фасада на север. Гледката която се открива, към Стара планина и гр. София е впечатляваща.
Като цяло сградата прави впечатление по своята нестандартна схема на планиране по хоризонтала и вертикала, креативния и нестандартен подход при оформление на фасадите и всички интериорни пространства. Екстериорът и интериорът са подчинени на една основна идейна линия, постигната с използването на всички възможни средства за постигане на максимално добър резултат, отговаряйки на всички предизвикателства поставени в началото на проектантския процес.

Въздействие на проекта за промяна на околното пространство

Всяка сграда променя мястото на което е изградена. Всеки проектант си поставя нелеката задача, това вмешателство да не е натрапчиво, и сградата да прави добро впечатление, въпреки своите размери, височина, силует и визия.
Настоящата сграда е впечатляваща по своите размери, но с характерния си силует и излъчване тя променя пейзажа и значително разчупва визията от иначе доста скучните сгради на съседните логистични центрове и сградите за търговия със строително материали. Тя не може да остане незабелязана и незапомнена. Изграждането и ще привлече работници от близкия квартал Враждебна и Кремиковци, като това ще спомогне значително за развитието на тези квартали. Пред сградата е разположена спирка на градския транспорт, което улеснява достъпа на работещите и ги стимулира да използват именно този вид транспорт. Това ще намали значително вредните въглеродни емисии от автомобилния трафик.
Изграждането на логистичен център именно в периферията на големия град, ограничава достъпа на тежкотоварни автомобили в централните части на столицата, отново с цел намаляване на замърсяването на въздуха. Още повече, че този район на София е значително по-малко застроен и все още богато озеленен.
С изтеглянето на сградата максимално близо до булеварда се запазва по-голяма част от терена свободна, така простора и гледката към „Витоша“ остава.
При проектирането са заложени значителна част енерго-ефективни мерки, за намаляване на разходите по време на експлоатацията на обектите в сградата. Използвана е топлоизолация от най-висок клас, панели с максимално добри параметри, за да не се налага използването на енергия през зимата за затопляне на складовите площи. Цялото осветление в сградата е с енерго спестяващи LED осветителни тела. При проектирането са заложени трасета за бъдещо изграждане на фотоволтаичен парк върху плоските покриви на сградата.

Проектирано от

„АСА“ ЕООД, и „ИЕС проект-2008“ЕООД

Конструктор

Инвеститор

Категория на проекта

Уебсайт на проекта

https://pilcapital.eu/logistics-parks/

Година на започване на проекта

2017

Година на завършване

2021

РЗП

29002.2 m2

Стойност на проекта

EUR

Местоположение

Botevgradsko 63, Sofia

Презентационни табла

7991-Botevgradsko_Tablo_2.pdf

7991-Botevgradsko_Tablo_3.pdf

7991-Botevgradsko_Tablo_1.pdf