BEER BOX

Първоначално състояние на мястото, върху което предстои да се проектира

Beer Box е първата реализирана обществена сграда в България от морски контейнери. В Младост 1, София 2016г. Терен беше празени не благоустоен.
-EN-
Beer Box is the first realized public building in Bulgaria by sea containers. In Mladost 1, Sofia 2016

Цели на проекта

Напълно нов тип ресторант, поместен в четитри четирдесетфутови контейнера. Идеята на заведението е клиентите да опитат бира то цял свят и да имат възможността да приготвят храната си сами. За целта масите са оборудвани с котлони и абсорбатори. Сградата е модерна не само като функция и визия, но и като концепция.
Исползвани са четири броя 40-футови (12,2м) употребявани контейнери изработени от устойчива на външни влияния Cor-ten стомана. Всеки от контейнерите се преработва в заводски условия преди да бъдат монтирани на място.
Функционално обектът е разделен на зала за хранене с площ около 88 кв.м и обслужваща зона. Залата е с правоъгълна форма и приблизителни светли рамери 940/940 см и е с максимален капацитет от 53 места. Контейнерите са оставени видими на всички фасади и в интериора.
Архитектурният образ е съвременен, изчистен и категоричен. Съзнателно е подчертан технологичния, индустриален характер на основната структура, като е наблегнато върху изключително актуалната тема за устойчивото развитие. Технологията с използване на употребявани морски контейнери за строителни цели се налага през последните години, като една от най-щадящите околната среда технологии.
-EN-
This is an innovative type of restaurant in the inside of 40” shipping containers joined together. The idea of the place is the clients to try different type of beer of all over the world and to cook their own meal by themselves. Therefore on all the tables there are electric grills and ventilation system above. The buildings architectural image as well as its concept are modern and innovative.
Four 40-foot (12.2m) used containers made of corrosion resistant Cor-ten steel were used. Each of the containers is processed in factory before being installed on site.
Functionally the object is divided into a dining room with an area of about 88 sq.m and a service area. The hall has a rectangular shape and approximate light rays 940/940 cm and has a maximum capacity of 53 seats. Containers are left visible on all facades and in the interior.
The architectural image is modern, clear and categorical. It is deliberately highlighted the technological, industrial nature of the main structure, emphasizing the highly relevant topic of sustainable development. The technology used by used shipping containers for construction purposes has been imposed in recent years as one of the most environmentally friendly technologies.

Същност на проекта

Едно от големите предимства на контейнерите е много по-рационалното използване на площта. При тях използваемата площ е 20% повече, отколкото при монолитното строителство. Сградите от контейнери са подвижни, издръжливи на земетръс, а също така и евтини. Те са високо енергоефективни и не се влияят от атмосферните условия.
Друго предимство е бързината на изпълнение, дължаща се на модулния принцип. Сградите от контейнери са иновативни за България. Идеята произлиза от факта, че много от тях идват в страната ни от Китай и стоят неизползваеми по складовете на пристанищата. Това е така, защото би струвало повече да се върнат обратно.
-EN-
An important advantage of this kind of buildings is the more rational use of the area. It’s 20% more than the used build-up area of monolithic concrete construction. Buildings made of containers are mobile and sustainable to earthquakes as well as their price is low. They have very high energy efficiency and they are not affected by atmospheric conditions.
Another advantage is the speed of construction based on the module principle. Using shipping containers for the development of buildings is innovative for Bulgaria. The idea originates from the fact that many of the containers coming in from China spend years in the depots in ports, because it’s more costly to return them.

Въздействие на проекта за промяна на околното пространство

Намесата на контейнерите в околната среда е много по-малко от тази на традиционната монолитна технология. Тъй като съществуващата система е модулна, тя може да се реорганизира, да се надгражда и изцяло демонтира без негативни последствия за околната среда. Ако е необходимо, системата може да се премести на друго място.
Поради високата енергийна ефективност системата осигурява ниски въглеродни емисии по време на експлоатацията на сградата.
Конструкцията на обекта е 100% рециклиран материал (Corе-TenТМ стомана). По този начин използваната енергия и материал за производство са сведени до минимум, което води до минимален въглероден отпечатък.
-EN-
Containers intervention in the environment is less than that of traditional monolithic concrete technology. Due to the modular principle of the structure, it could be reorganized, upgraded or entirely disassembled without any negative consequences for nature. In case it is necessary, the building could be moved to another place.
As a result of the very high energy efficiency of this system, it provides low carbon emissions during the building exploitation.
For the construction 100% recyclable material (Core-TenТМ steel) has been used. The amounts of energy and materials used for manufactory have been reduced to minimum and so is the carbon footprint.

Проектирано от

ПАМ Консулт

Конструктор

Profis Group

Инвеститор

Категория на проекта

Уебсайт на проекта

http://beerbox.bg

Година на започване на проекта

2015

Година на завършване

2016

РЗП

150 m2

Стойност на проекта

EUR

Местоположение

бул. „Александър Малинов“ 38, София, Bulgaria

Презентационни табла

2439-t1-BEER.pdf

2439-t2-BEER.pdf

2439-t3-BEER.pdf