Education is the Movement from Darkness to Light

Първоначално състояние на мястото, върху което предстои да се проектира

Пространството, избрано от Министерството на културата, е зала Тициан, част от конгресния център Дон Орионе. Локацията е извън основните за Биеналето – Джардини и Арсенале, но е централно за Венеция. Залата (Помещението) е претърпяла (претърпяло) укрепвания и реконструкции, които създават конструктивни натрупвания, усложняващи условията за експониране, но мястото предоставя и множество възможности, които липсват в други павилиони. Една от тези възможности е връзката между вътрешното и външното пространство, която беше водеща от самото начало на проектирането.

EN

The space given by the Ministry of culture is the Tizianno Hall, part of the cultural and congress centre Don Orione. The location is external to the main Biennale venues - Giardini and Arsenale, however it is central to the city of Venice. The hall has undergone structural reconstructions, complicating the conditions for exhibiting work. However there are also alot of opportunities present that are missing in other pavilions. One of them is the relationship between indoor and outdoor space, which was a guiding principle from the outset of the design.

Цели на проекта

Целта на проекта е да превърне пространството на зала Тициан в платформа за дебати. Място, на което да протекат разговори, да се потърсят отговори на въпросите, поставени от фотографа Александър Думарей. Експозицията се разгръща без да се нарушават повърхностите в залата.

EN

The aim of the project is to transform the space of Titian Hall into a platform for debate. A place where conversations can take place, where answers to the questions posed by the photographer Alexander Dumarey‘s work can be sought. The exhibition unfolds without disturbing the surfaces of the hall.

Същност на проекта

България участва на Архитектурното биенале едва за втори път и то след интервал от 15 години отсъствие от този световен форум. Експозицията се фокусира върху процесите от този период и ги изследва, разказва история, която е критична към настоящето, но оставя място и за оптимизъм, търси потенциал в проблемите на обезлюдяването.

Павилионът излиза отвъд чисто комуникативната си роля и се превръща в притегателно място за отдих от динамичното ежедневие на града. Шестте месеца на Биеналето са шанс този скрит и недостъпен вътрешен двор и залата към него да станат публични и отворени за посетители, които могат да седнат и отдъхнат, но и да осмислят видяното.

EN

Bulgaria is taking part in the Architecture Biennale for only the second time after 15 years of absence from the forum. The exposition focuses on the processes that took place during the period and explores them, telling a story that is critical of the present but also leaves room for optimism, looking for potential in the problems of depopulation.

The pavilion serves a purpose beyond its purely communicative role and becomes an attractive space for relaxation from the dynamic everyday life of the city. The six months of the Biennale are a chance to make this, hidden and inaccessible courtyard and the hall attached to it public and open to visitors, who can sit and relax but also make sense of what they see.

Въздействие на проекта за промяна на околното пространство

Експозицията е с минимален отпечатък върху околната среда. Повечето от елементите са взети назаем от различни институции и след приключване на биеналето ще бъдат върнати по места.
Всички носещи елементи са от алуминии, стомана и дърво и могат да бъдат рециклирани след демонтажа.
Павилионът се вписва хармонично в архитектурния образ на комплекса. Дава нови възможности на жители и посетители за отдих и нови пространства за игра, като по този начин обогатява градската тъкан на Венеция.

EN

Проектирано от

POV architects

Конструктор

не е приложимо

Инвеститор

Министерство на културата

Категория на проекта

Уебсайт на проекта

https://www.bulgarianpavilion.com

Година на започване на проекта

2023

Година на завършване

2023

РЗП

125 m2

Стойност на проекта

EUR

Местоположение

Venice, Metropolitan City of Venice, Italy

Презентационни табла

11394-POV_BAA_01.pdf

11394-POV_BAA_02.pdf

11394-POV_BAA_03.pdf