МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПРИСТОЙКА в УПИ I-3747 кв.296, гр. Русе, Община РУСЕ / Multifamily House in Rousse

Първоначално състояние на мястото, върху което предстои да се проектира

През 2014 със заповед № РД 01-721 е прието изменение план за регулация и застрояване за УПИ I-3747, УПИ II-3748 и УПИ III-3749 в кв.296 по плана на гр.Русе в Централна градска част. Приетата нова жилищна сграда на 3, 4 и 5 етажа с височина H=10,00 м, H=12,00 м и H=15,00 м на улично регулационната линия към ул.“Чавдар Войвода“. Поради промяна на програмните и инвестиционни намерения на възложителя, сградата е реализирана само в частта си в УПИ II-3748 и III-3749 на странична регулационна линия към УПИ I-3747.

Цели на проекта

Проектното решение следва стриктно влезлия в сила ПУП като се предвижда застройка към ул. „Чавдар Войвода“ покриваща съществуващите калканни стени от север и юг. На страничната регулационна линия от север се предвижда застройка по цялата дължина на страничната регулационна линия на парцела на кота + 5,60.

Същност на проекта

Изграждане на многофамилна жилищна сграда със сутерен с подземен паркинг и избени помещения.
Жилищната част се състои от пет апартамента в застройката по ул. Чавдар Войвода и две еднофамилни жилища от мезонетен тип в дъното на парцела със самостоятелен достъп през прилежащите им дворни места.

Въздействие на проекта за промяна на околното пространство
Проектирано от

АА Неделчев и син

Конструктор

Инвеститор

Категория на проекта

Уебсайт на проекта

Година на започване на проекта

2017

Година на завършване

2021

РЗП

704 m2

Стойност на проекта

EUR

Местоположение

гр. Русе

Презентационни табла

6501-p01.pdf

6501-p022.pdf

6501-p033.pdf