Давид Никурадзе

David Nikuradze

Давид Никурадзе

Основател на SPECTRUM, Грузия

Давид Никурадзе е роден в Тбилиси, Грузия. Той има значителен принос в индустриалния дизайн и е носител на множество престижни награди.

След 15-годишен принос в архитектурната сфера в AECOM, Ню Йорк, Давид отваря филиал в Грузия. През 2014 г. основава SPECTRUM – международна фирма за дизайн и строителство, известна с изключителната си работа в дизайн индустрията.

Давид е създал цялостна система за управление на разнообразни проекти с най-високи спецификации и нива на сложност, с бюджети в диапазона от 10 млн до 1,5 млрд щатски долара.

С богат опит в международен контекст, Давид притежава огромни технически и оперативни познания по всички аспекти от процеса на проектиране и строителство. Той има остър поглед към детайла и е високо квалифициран в ценовото инженерство и анализа на прогнозите.

Личното участие на Давид в дизайн фазата на проектите допринася за успеха на някои от най-мащабните проекти, като той има значителна роля в определянето на спецификите на дизайна и окончателния облик на проектите.