Йорданка Кандулкова

Avatars_Kandulkova

Проф. д-р арх. Йорданка Кандулкова

Архитект, експерт на ИКОМОС Интернешънъл

Aрхитект, доктор и професор по Опазване на архитектурното наследство в Университета по архитектура, строителство и геодезия, дългогодишен служител на  НИПК/НИНКН, експерт на ИКОМОС (ЮНЕСКО) за опазване на световното културно наследство, с богат професионален опит в съвременно архитектурно проектиране, устройствено планиране на исторически територии, консервация, реставрация, експониране и адаптация на архитектурни и археологически недвижими ценности, автор на научни доклади и публикации по теми за наследството.