ДОНИКА ГЕОРГИЕВА

Avatars_Donika

ДОНИКА ГЕОРГИЕВА

Архитект, Съосновател на Ателие 3, България

Доника Георгиева е доктор архитект, преподавател по опазване на културното наследство в Университета по архитектура, строителство и геодезия в София, член на ICOMOS, КАБ и САБ. Специализирала е в Гърция, САЩ, Люксембург и Австралия. Активен изследовател в областта на наследството с основен интерес достъпност до културното наследство, автор на много статии и няколко глави от книги.

 

Доника има близо 20 годишен опит като архитект-проектант в сферата на опазване и представяне на културното наследство на различни нива (ОУП и стратегии, инвестиционни проекти, интериори). Тя е съосновател на Ателие 3 – награждавано архитектурно студио, базирано в София. Работата на студиото е фокусирана в областта на консервацията и интерпретацията на обекти на културното наследство с различен мащаб и типология. Съвременният им консервационен поход се ръководи от мотото „Внимавай с контекста“. В проектите си студиото взема предвид всички исторически и социални слоеве и се старае да интерпретира контекста, за да създава среда, която ангажира, вълнува и вдъхновява.

 

Доника Георгиева е носител на специална награда в първото издание на Български Архитектурни Награди – 2018 г. за пространствата на Триъгълната кула на Сердика, номинирана и за европейска награда Mies van der Rohe за съвременна архитектура.