ГИЛМА ТЕОДОРА ГИЛИТЕ

Avatars_Gilma

ГИЛМА ТЕОДОРА ГИЛИТЕ

Архитект, Основател, главен архитект на DO ARCHITECTS, Литва

Гилма създава архитектура, която е ориентирана към човека, като инициира иновативни и мащабни промени в облика на Литва. Тя е съосновател на DO ARCHITECTS през 2013 г. и е известна с множество креативни светски проекти. Вярва, че дори мащабните разработки трябва да бъдат проектирани в човешки мащаб.

Ръководи проекти, които създават положително въздействие и вдъхновяват хората. Създава концепцията и прототипния дизайн на улица – парк Наугардуко във Вилнюс, което инициира приемането на официално ръководство за проектиране на улици в града – първото в Балтика. Известна е с трансформациите на проекти от съветската епоха, като държавната детска градина Peledziukas, чиято неизменна рутина е променена по забележителен начин; градското преобразsване на квартал Ogmios от военна база в обществена и търговска зона. Гилма работи за интегрирането на съвременната архитектура в защитени зони на културно-историческо наследството, като трансформирането на двореца Vainiai в обществено пространство, хранителен пазар, офиси и апартаменти; или настоящия й проект за лицей и хотелски комплекс в близост до защитеното наследство на бароковата църква „Св. Филип и Св. Яков“, както и много други обекти.

DO ARCHITECTS е номинирана 6 пъти за най-престижната европейска награда Mies van der Rohe за съвременна архитектура. Екипът печели 5 големи награди на годишните Литовски награди за съвременна архитектура.

Гилма е влиятелен глас на новото поколение архитекти – тя изнася ключови речи в публични дебати и лекции, международни конференции и културни институции, пише статии и участва в публични дискусии. Енергията й обединява хора и организации, за да създаде положително въздействие в градското ежедневие.