UNICA RESTAURANT

Първоначално състояние на мястото, върху което предстои да се проектира

Водещото в този проект беше да усвоим съществуващото пространство по най-практичния начин, за да осигурим комфорт и уединение на клиентите, както и удобство за обслужващия персонал. Ресторантът се помещава на подземното, първото и второто ниво на седеметажна жилищна сграда.

--EN--
The main objective of this project was to maximize the utilization of the existing space in the most practical way to ensure the comfort and privacy of customers. The restaurant spans three floors in a seven-story residential building, including the underground, first, and second levels.

Цели на проекта

Идеята на ресторант УНИКА за комбиниране на италианската култура с български вкус, е пренесена и във композицията на стенописа, като основните архитектурни елементи от интериора и логото на ресторанта са представени като две течения в различна посока и цвят, навлизащи едно в друго, за да създадат динамичен контакт помежду си.

--EN--
The concept of UNICA, which combines Italian culture with Bulgarian flavors, has been translated into the composition of the mural. The main architectural elements from the interior and the restaurant’s logo are depicted as two streams moving in different directions and colors, merging into each other to create a dynamic interaction between them.

Същност на проекта

Ресторантът разполага със 105 места и заема подземното, първото и второто надземно ниво от седеметажна жилищна сграда на бул. „Цар Освободител“, обявена за архитектурно-строителен паметник на културата. Входната зона е оформена като магазинна част с подбрани продукти. В непосредствена близост до нея е и стаята за вино, последвана от първата зала за хранене с отворена пещ за пица. На второто ниво са разположени други две зали. Едната с гледка към бул. „Цар Освободител“, а другата към междублоковото пространство, което тотално се преобрази след изрисуването на фасадата, към която гледат местата на ресторанта. Масите за хранене са осветени от 47 ръчно изрисувани сферични лампи.

В основата на идентичността на УНИКА стои арката, може да се намери навсякъде в пространството. Безспорният акцент и отличителен белег на ресторанта са аморфните дървени елементи, ("лиани"), които преплитайки се, символизират същата тази динамична връзка, този нов поглед към Италия. Огледалата, елегантен елемент, присъстващ в цялото пространство, създават една друга емоция и усещане за светлина и дълбочина. В тях естествената зеленина и дървените лиани се отразяват по неповторим начин.

--EN--
The restaurant is situated within a seven-story residential building on Tsar Osvoboditel Bld., which holds architectural and cultural significance. It offers seating for 105 guests and spans the underground, first, and second floors. The entrance area serves as a shop with carefully selected products. In close proximity is the wine room, followed by the first dining hall featuring an open pizza oven. The second level houses two more dining areas, one with a view of Tsar Osvoboditel Bld. and the other overlooking the transformed inter-block space. A total of 47 hand-printed spherical lamps provide lighting for dining tables.

A central part of UNICA's identity is the arch, which can be seen everywhere. The undisputed accent and distinguishing mark of the restaurant are the amorphous wooden elements ("lianas"), which, intertwined, symbolize this same dynamic relationship, this new look at Italy. Mirrors, an elegant element present throughout the space, create a different emotion and sense of light and depth. In them, natural greenery and wooden lianas are reflected uniquely.

Въздействие на проекта за промяна на околното пространство

Проектът избягва от стандартния подход поради началните предпоставки на мястото и е пример за това как с идеи и съвременни подходи всяко пространство може да бъде превърнато във функционално и работещо. С избора на цветове – топлото присъствие на дървото и тухлата, нежността на тюркоазения цвят на стените, „омекотихме“ вътрешното пространство, така че то да е ненатрапчивo.

--EN--
The project stands out from conventional approaches due to its unique starting conditions. It serves as an exemplary demonstration of how creative ideas and modern methods can convert any space into a functional and efficient environment. By carefully selecting colors, such as the warm tones of wood and bricks, and the gentle turquoise shades of the walls, we aimed to create an interior that feels welcoming and comfortable being overpowering.
In contrast to the traditional approach, this project demonstrates how with innovative ideas and modern approaches, any space can be made functional and workable.

Проектирано от

ИПА Архитекти

Конструктор

Инвеститор

Категория на проекта

Уебсайт на проекта

https://unica.bg/

Година на започване на проекта

2021

Година на завършване

2022

РЗП

597 m2

Стойност на проекта

EUR

Местоположение

бул. „Цар Освободител“ 8А, София, Bulgaria

Презентационни табла

11289-UNIKA-Restaurant-IPA-Architecture-and-more-tablo-01.pdf

11289-UNIKA-Restaurant-IPA-Architecture-and-more-tablo-02.pdf

11289-UNIKA-Restaurant-IPA-Architecture-and-more-tablo-03.pdf