Studio NADA

Първоначално състояние на мястото, върху което предстои да се проектира

Имотът е разположен в покрайнините на село Кърпачево. В него се намира съществуваща двуетажна кирпичена жилищна сграда с каменна плевня. Дворът е ограден с каменни огради – суха каменна зидария и е с лека денивелация на югоизток. Основна характерна черта на терена са многогодишните орехови дървета, под сянката на които е разположено студиото.

-EN-

The property is located in the outskirts of the village of Karpachevo. The plot accommodates an old two-storey house built with adobe bricks and an adjacent stone masonry barn. The courtyard's terrain changes levels with a slope towards the south-east side; the courtyard's boundaries are marked by a dry stone wall. The main characterful feature of the courtyard are the old walnut trees - the atelier is positioned in their cast shadows.

Цели на проекта

Инициацията на проекта е продиктувана от нуждата на собствениците за обособено и лично творческо пространство за работа и рекреация. Със своята ясна и изчистена планова структура и широко отворени ослънчени пространства, ателието предлага убежище, комфорт и креативна атмосфера на своите обитатели.
Основна линия в проекта е изграждането на семпло, откровено и чисто пространство. Използваните материали в техния „суров“, първичен вид се възприемат като хармонична добавка към околната рустикална среда. Глината е сред основните градивни елементи на жилищното строителство в село Кърпачево. В този контекст, търсейки съвременна намеса в средата съобразена с местните строителни традиции, изборът на керамика се явява основна съставна част на новата сграда. Керамичните тухли, дървесината, шперплата и видимият бетон хармонично се комбинират и допълват в ясна и единна структура.
Студиото предоставя един по-семпъл и непретенциозен начин на живот в съзвучие с околната среда,който посреща всички нужди и удобства на съвременното всекидневие.

-EN-

The project was initiated by the owners' need of a personal creative space which could accommodate work and recreation. With clear layout of the floorplan and open sunny spaces, the atelier provides a comfortable living space and a creative work environment for its residents.
The main aspiration of the project was the provision of a clear, modest and 'genuine' space. The use of materials with their natural 'raw' finish is an approach which aims to harmonise with the existing rural surroundings. Clay has been the main building material in the village for decades. In this context the ceramic blocks which are used in the construction of the studio act as a contemporary interpretation of the traditional building technique. The combination of materials - ceramic blocks, timber, plywood and concrete - results in a harmonic integral structure which supplements the visual characteristics of the surrounding environment.
The studio inspires a simple and unpretentious lifestyle which is in harmony with the natural surroundings.

Същност на проекта

Сградата е неразривна част от околното пространство и в постоянен диалог с ключовите елементи, придаващи характер на средата – каменните зидове, многогодишните орехови дървета, съществуващите кирпичени къщи. Следвайки принципите на устойчивия дизайн, в архитектурата са заложени следните ключови моменти: озеленен плосък покрив, използване на рециклирани материали, естествената светлина, специфично решение на ограждащите повърхности в търсене на максимален топлинен комфорт с минимални загуби на енергия. Ограждащите стени са трислойни – изградени от външен и вътрешен слой керамични тухли и изолация от каменна вата помежду им. Остъклението на югоизток открива гледка към просторните хълмове на Деветашкото плато и позволяват максимално ослънчаване през деня. Естествената светлина в комбинация с безпрепятствените погледи приобщават интериора към външното пространство и преливат границата „вътре-вън“, създавайки усещането за простор и близост до живота сред природата. Сградата е своеобразен метафоричен мост между традиция и съвременност, въплъщаваща в себе си симбиоза от пространства, вдъхновени от традиционната архитектура и съвременния бит и потребности. Малките кътове за отдих, четене и съзерцание създават около себе си собствено излъчване и обогатяват интериорното пространство. В духа на тази метафорична връзка е и самото изграждане на обекта. По стара българска традиция в процеса на строителството са участвали съседи, роднини и приятели. Следвайки тази обичай, двамата собственици изграждат ателието със собствените си ръце, с помощта на своите близки. В този смисъл, актът на изграждане прави препратка към нематериалното културно наследство и материалната култура на мястото.

-EN-

The building has become an inseparable part of the environment and its design corresponds to the main key elements which contribute to the unique character of the area - the dry stone walls, the old walnut trees, the adobe houses.
Sustainability is another key factor of the design approach and its principles are incorporated in various elements of the building - the green roof, the use of recycled materials within the construction, the natural light, the specific design of the external walls and roof system which aims to reach optimal energy efficiency. The external walls include three layers - two layers of ceramic bricks with stone wool insulation placed in between.
The glazing at the south-east elevation frames the views towards the picturesque hills of the Devetaki Plateau and allows bright natural light reaching the whole internal space. The combination of unobstructed views and sunlight eliminates the boundary between the 'inside' and the 'ouside'. This integrates the interior as an inseparable part of the external space and empowers the sense of life close to the nature.
The building is a metaphorical bridge linking traditions with contemporary architecture. It's a symbiosis of spaces inspired by vernacular architecture and designed to face the needs of a contemporary lifestyle. The nooks for reading, rest and contemplation create a special atmosphere and further enrich the internal space.
The constructing process of the building also follows the metaphorical link with the traditions. According to an old Bulgarian custom, whenever a construction of a house would take place, family members, neighbours and friends would gather all together to take part in the building process. Following this tradition, both the owners of the site built the studio on their own with the help iof their closest relatives. This approach and mutual effort is a reference to the intangible cultural heritage and the culture of the region.

Въздействие на проекта за промяна на околното пространство

Новопостроената сграда играе важна роля за функционалното зониране и дефиниране на дворното пространство. Ситуирано в средата на имота, студиото условно разделя имота на три зони – работно пространство, зеленчукова и цветна градина и озеленено площ, непосредствено пред ателието.
Външните размери, обемът и мащабите на сградата са съобразени със съществуващите стари постройки и с локацията на ореховите дървета.

-EN-

The new building plays an essential role for the functional zoning of the yard and the definition of the open spaces. Situated in the middle of the plot, the studio separates the yard in three zones – work space, garden and a private green space in front of the atelie. The scale, proportions and size of the new building are planned in correspondence with the present old buildings and the location of the walnut trees.

Проектирано от

Студио NADA

Конструктор

инж. Тенчо Терзиев

Инвеститор

Студио NADA

Категория на проекта

Уебсайт на проекта

Година на започване на проекта

2020

Година на завършване

2021

РЗП

60 m2

Стойност на проекта

EUR

Местоположение

Кърпачево, България

Презентационни табла

8436-NADA 1.pdf

8436-NADA 2.pdf

8436-NADA 3.pdf