slight slope long house / дълга къща на лек наклон

Първоначално състояние на мястото, върху което предстои да се проектира

Топографията на парковата среда около къщата напомня кавея на античен театър.

--EN--
The topography of the park environment around the house resembles a cavea of an antic theater.

Цели на проекта

Монолитното излъчване на каменните фасади и преоразмерените архитектурни елементи, от една страна и промените в перспективата на предната фасада от друга, модулират нееднозначно мащаба на едрата структура.

--EN--
The monolith appearance of the stone cladded facades and the oversized architectural elements, from one side and the perspective corrections of the front elevation from the other, modulate in an ambiguous way the scale of the large structure.

Същност на проекта

Издължената хоризонтална структура е обърната с лице към благоприятното изложение и гледката и е в лека опозиция на наклона на терена. Така навлизането навътре по диагонал в къщата води до промяна на височината на пространствата, съответстваща на степента им на интимност. В противоположната посока и вън от основната прогресия са разположени стаите за гости над притиснатото входно пространство и гаража. Вътрешната организация съответства на допълващото я пространство на стъпаловидната в две посоки веранда към парка, както и на терасовидните дворове зад къщата.

--EN--
The long horizontal structure is facing the favorable sun orientation and the view in slight opposition of the slope. This way entering diagonally into the house the height of the spaces changes in relation to their grade of privacy. In the opposite direction and apart from the main progression are the guest rooms over the compressed space of the entrance and the garage. The internal structure corresponds to the complementary space of the stairs-like veranda facing the park as well as to the terraced yards behind the house.

Въздействие на проекта за промяна на околното пространство
Проектирано от

I/O архитекти

Конструктор

-

Инвеститор

-

Категория на проекта

Уебсайт на проекта

-

Година на започване на проекта

2010

Година на завършване

2014

РЗП

672 m2

Стойност на проекта

EUR

Местоположение

Търговище, Bulgaria

Презентационни табла

1225-ioarchitects_slight slope long house_2.pdf

1225-ioarchitects_slight slope long house_3.pdf

1225-ioarchitects_slight slope long house_1.pdf