observation house / къща за наблюдение

Първоначално състояние на мястото, върху което предстои да се проектира

Къщата е разположена на малък хълм в най-високия ъгъл на село насред селскостопански район в североизточна България.

--EN--
The house is located on a small hill in the highest corner of a village amid an agricultural area in Northeast Bulgaria.

Цели на проекта

Мястото се отличава едновременно с панорамни гледки и видимост от далече. За да се засили ефекта и от двете, част от програмата на къщата е поместена в привидно сляп обем приличащ на бастион, а дневната зона е качена на високо върху него. Това допълва гледката до 360 градуса и едновременно с това осигурява ненарушаване на личното пространство в изцяло остъклената дневна.

--EN--
The site of the project is distinguished both by its panoramic views and distant visibility. In order to strengthen them, a part of the program is located in the seemingly blind bastion-like volume and the living area is elevated high on it. This brings view completion up to 360 degree and privacy in the fully opened space above.

Същност на проекта

Скатният покрив свързва геометрично горния обем с основата и внася сложност в пространството вътре, а преоразмерените стрехи осъществяват връзка с малката градина на покрива на основния обем и засилват левитиращия ефект от ефирната метална конструкция. Максимално стройните колони, носещи едрия покрив, са изпълнени от плътно стоманено сечение и са интегрирани в системата за остъкляване.
Единственият отвор отвън води до пещерообразното разпределително пространство на гаража / входна зала, което се намира в сърцевината на сградата.
Материалността на вътрешните пространства е доминирана от прецизно изработени по детайл обшивки, вградени мебели и тапетни врати от различни видове местна масивна дървесина (круша, череша, орех и акация за баните), което балансира грубостта и първичността на къщата и на заобикалящата я среда отвън.

--EN--
The pitched roof connects geometrically the upper volume with the base and adds complexity in the interior space while the oversized eaves connect it to the little meadow around and exaggerate the hovering effect of the slim metal structure. Small solid metal columns are integrated into the glazing system to support the huge pitched roof.
The only perforation leads to the cave like internal space of the entrance hall / garage.
The materiality of the interior spaces is dominated by different local species (pear, cherry, walnut and acacia) wood cladding, which balances the roughness of the entire structure and its surroundings.

Въздействие на проекта за промяна на околното пространство

Пропорцията и материалността на плътната основа я правят да изглежда, като по-скоро инфраструктурен обект, който дефинира ъгъла на селото и прикрива амбициозната програма на къщата.

--EN--
The proportion and the materiality of the solid base give it the appearance of an infrastructural object that define the edge of the village and conceal the ambitious program of the house.

Проектирано от

I/O архитекти

Конструктор

Борис Първанов - Структо

Инвеститор

-

Категория на проекта

Уебсайт на проекта

-

Година на започване на проекта

2012

Година на завършване

2015

РЗП

980 m2

Стойност на проекта

EUR

Местоположение

Northeast Bulgaria

Презентационни табла

1220-ioarchitects_observation house_t2.pdf

1220-ioarchitects_observation house_t3.pdf

1220-ioarchitects_observation house_t1.pdf