NV Tower

Първоначално състояние на мястото, върху което предстои да се проектира

NV Tower е мащабен иновативен проект за многофункционална сграда, разположена в атрактивна зона в югоизточната част на София. Сградата e мултифункционална, включваща офиси, жилища, търговски обекти - ресторант, кафене, магазини, уелнес и спортен център, конферентен блок, подземни паркинги.

Водени от принципа, че ценното в града е именно комбинацията между човешкото творение на фона на могъществото на природата, проектът за NV Tower е внимателно изследван за визуалното му въздействие върху градския силует и е проектиран да се вписва хармонично в него.

-EN-

NV Tower is a large-scale innovative project for a multifunctional building located in an attractive area in the southeastern part of Sofia. The building is multifunctional, including variety of functions combined in mutual structure: offices, restaurant, cafe, shops, wellness and sports center with indoor swimming pool, conference block, medical center, luxury apartments at the top of the building, roof gardens and underground parking.

Guided by the principle that one of the unique features of the city of Sofia is precisely the scenic silhouette formed by the layers of buildings in front of the background of the mighty Vitosha mountain, the NV Tower project was carefully studied for its visual impact on the city skyline and designed to fit harmoniously into the development of the capital

Цели на проекта

Сложната функционална организация е овладяна в обща структура, предоставяща максимална гъвкавост при изграждането и използването на всеки отделен обект в нея. Проектът следва най-актуалните градоустройствени и архитектурни тенденции: многофункционалност, обширни публични пространства в различни зони на сградата, богато озеленени покриви и фасади, внимателно изграден архитектурен силует съобразяващ се с контекста на средата, отваряне на сградата на ниво терен към града, достъпност от всички страни за хора с увреждания.

-EN-

The complex functional program of the building is organized so that it provides flexibility to its users and to every different functional space. The projects answers to the latest needs in work-space and living: multifunctionality, large public spaces, richly landscaped roofs and terraces, carefully considered architectural silhouette, opening the building towards the ground floor commons public space and green park, and accessibility to every part of the building.

Същност на проекта

Сградата представлява два пирамидални обема с изразен вертикализъм и различна височина, остъклени по целия си периметър и свързани със средно тяло, облицовано в метални пана от праховобоядисана алуминиева ламарина. Високото и средното тяло преминват в хоризонтален обем в първите 3 нива на сградата. В план е с неправилна и различна форма за всеки от етажите. Включва общо 21 надземни и 3 подземни етажа. Високото тяло е разположено в западната част на имота и включва 21 надземни етажа, средното – 18 надземни етажа, ниското е разположено в източната част на имота и включва 17 надземни етажа. Етаж 1 и етаж 2 са предвидени с по-голяма площ от останалите надземни етажи. Чрез намаляване на площта на всеки следващ надземен етаж и скосяване на фасадите от изток, север и запад се получава характерния пирамидален силует.
Освен с многофункционалността си, NV Tower е характерна с обширни публични пространства, богато озеленени тераси, отваряне на сградата на ниво терен към града и богато озеленена паркова среда около сградата.

Вдъхновението в архитектурата е търсено в структурата на естествените кристали и динамиката на планинските върхове. Кристалите реферират към една от основните дейности на инвеститора – минното дело, а върховете на кулите сa търсената връзка с планината Витоша.

-EN-

The building consists of two tapered vertical volumes with different heights, glazed throughout their full perimeter and connected by a common middle volume, which has a solid façade of aluminium cladding . The first three levels of the building act as its podium – each of them has a different form and different public function. The building has 21 levels and 3 underground levels. The tall volume is situated in the western part of the plot and consists of 21 levels , the middle one has 18 levels, and the low volume is situated in the eastern part of the plot and has 17 levels. By reducing the footprint of each consecutive floor and by tapering the eastern and western facades, the characteristic silhouette of the building is created.
In addition to its versatility, NV Tower is characterized by extensive public spaces, richly landscaped roofs and facades, a carefully constructed architectural silhouette consistent with the context, opening the building up to the city at ground level.

Part of the inspiration for the architecture is sought from the structure of natural crystals and the dynamics of mountain peaks of the near Vitosha mountain. The crystals refer to one of the main activities of the investor - mining, and the tops of the towers are the desired connection with Vitosha Mountain.

Въздействие на проекта за промяна на околното пространство

NV Tower има важната задача да обогати силуета на град София и безспорно се превърна в един от знаковите обекти, маркиращи развитието на столицата през първата половина на 21-и век.

Фокус е поставен върху изграждането на зони за рекреация и спорт, осигурявайки на работещите в сградата и посетители изключително добри условия за по-здравословен и пълноценен живот във все по-забързаното и динамично ежедневие.

-EN-

NV Tower has been recognized as onе of the new landmarks of the city of Sofia, which marks the development of the capital at the beginning of the 21st century.
In developing the project, emphasis was placed on developing much needed recreational and sport zones in, in this way providing the workers and visitors to the building with better conditions for a healthier and balanced way of life.

Проектирано от

А и А Архитекти

Конструктор

Структо

Инвеститор

Минстрой пропъртис

Категория на проекта

Уебсайт на проекта

https://nvtower.com/

Година на започване на проекта

2018

Година на завършване

2021

РЗП

47000 m2

Стойност на проекта

EUR

Местоположение

Sofia, Bulgaria

Презентационни табла

9735-NV_Tower_AAA_1.pdf

9735-NV_Tower_AAA_2.pdf

9735-NV_Tower_AAA_3.pdf