Eclipse house

Първоначално състояние на мястото, върху което предстои да се проектира

Тази напълно интровертна еднофамилна жилищна сграда се намира в последния парцел на желан квартал в покрайнините на София.

-EN-
Utterly introvert, this house is located on the last plot of a desired neighbourhood in the outskirts of Sofia, Bulgaria.

Цели на проекта

Сложността на заложената програма не съответства на размера на имота, което определя и дървовидната структура на къщата.

-EN-
The complexity of the program confronts the size of the site thus determining the tree structure of the house.

Същност на проекта

Всеки един от трите етажа е различен по размер и стратегия на прикритие. Най-обширният първи етаж е подземен, но все пак естествено осветен и директно свързан с улицата и с градината. Отвореният приземен етаж е компресиран, но скрит зад жив плет заедно с градината. Уединението и естествената осветеност на големия надземен етаж могат да се управляват прецизно чрез широкоплощни плъзгащи се панели. Вътрешните пространства са интегрирани около светлината на централния атриум и пробити чрез неочаквани пространствени връзки. Огледалното дъно на дълбокия еркер над верандата внася градината в интериора. Линеарното подземно пространство на басейна също има физическа и визуална връзка с градината, а светлият гараж e свързан с останалата част от къщата чрез пространството под стълбата, наподобяващо перископ.

-EN-
Each of the three stories differs in both size and concealment strategy. The vastest first story is underground yet naturally lit and directly connected to the street and the garden. The compressed and mostly open ground floor together with the small garden is hidden behind the hedge. The privacy and sunlight of the large upper floor are meticulously controlled by big scale sliding panels. The spaces inside are integrated around the light of the central atrium and pierced by unexpected space connections. The reflective roof of the deep veranda brings back garden view to the interior. The linear underground space of the swimming pool has visual and physical contact with the garden while the bright garage is connected to the rest of the house through an under-stair periscope space.

Въздействие на проекта за промяна на околното пространство

От улицата са видими единствено простият висящ обем от пигментиран цинк и скритият вход, докато останалата част от сложната структура остава скрита.

-EN-
Only the simple hovering pigmented zinc volume and the blind entrance are exposed to the street while the rest of the complex structure remains unrevealed.

Проектирано от

I/O архитекти

Конструктор

Петър Чернев

Инвеститор

-

Категория на проекта

Уебсайт на проекта

-

Година на започване на проекта

2015

Година на завършване

2019

РЗП

805 m2

Стойност на проекта

EUR

Местоположение

Sofia, Bulgaria

Презентационни табла

6720-Eclipse house_io architects_t1_.pdf

6720-Eclipse house_io architects_t2.pdf

6720-Eclipse house_io architects_t3.pdf