ЛУКСОЗНА ОФИС-СГРАДА НА УЛ.БАТЕНБЕРГ №4 РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕСТАВРАЦИЯ, АДАПТАЦИЯ

Първоначално състояние на мястото, върху което предстои да се проектира

Сградата има изключително местоположение – в идеалния център на София, в района, известен като “Жълтите павета”, между сградите на Българската национална банка и Банка ДСК, до Градската градина и срещу Народния Театър “Иван Вазов”, както и в съседство на многобройни министерства и Националната Художествена Галерия (бившия Царския дворец).
Построена е в началото на ХХ век, отначало като триетажна постройка, с фасади изпълнени в популярния тогава Неокласически декоративен стил. По-късно сградата е претърпяла две преустройства: при първото, през 30те години са добавени две нови нива, а при второто, в края на 40те години, тя е надстроена с още едно. Така сградата е станала с шест нива, като обаче фасадите на нито един от новите етажи не е решен в съзвучие с оригиналната фасада от началото на века – вероятно заради ограничен бюджет те са решени доста семпло, без почти никакво декоративно третиране.

Цели на проекта

В началото на 2006 г. по поръчка на новия собственик е изготвен проект за цялостна реконструкция. Целта е, запазвайки и дори доразвивайки оригиналната визия на постройка от началото на ХХ век, да се получи една модерна офис сграда, отговаряща на всички нужди на нашето време. Затова беше предложено преобразяване на фасадните стени на горните три нива по такъв начин, че те да отговарят на оригиналната фасада. Същевременно се добавя още едно – седмо ниво, на мястото на съществувалия преди това покрив, като при последните две се използва структурно остъкляване, с което се добавя и малко съвременни нотки в цялостния образ на сградата. От друга страна с използването на структурно остъкляване не се възпрепятства погледът към прекрасната гледка към Витоша от предвидения на последно ниво sky бар.

Същност на проекта

Съдържанието е на истинска офис - сграда - с обществена част - магазин и сладканица, продължаваща традицията на съществуващата от 1903г.сладкарница "Роза" в партерния етаж и луксозни офиси в следващите етажи, като в последните два остъклени етажа се разполагат представителните специално третирани офиси на собсвеника.

ENGL.
The real modern office building with street level used for a luxurious shop and a fancy café, which keeps the tradition of the first café of 1903 year.

Въздействие на проекта за промяна на околното пространство

Имаме шанса да работим в най-сарата и най-запазена част от градския център и важното беше да не нарушим "genius loci" на мястото.

ENGL.
We have the chance to work in the oldest and most preserved part of the city’s center and we just tried not to disturb the “genius loci” of the place.

Проектирано от

Омега Архитектс ООД

Конструктор

инж. Иван Марчоков

Инвеститор

“БЕЛВЮ ПРОПЪРТИС” ЕООД

Категория на проекта

Уебсайт на проекта

N.A.

Година на започване на проекта

2006

Година на завършване

2009

РЗП

2500 m2

Стойност на проекта

EUR

Местоположение

ul. 'Knyaz Aleksandar I' 4, Sofia, Bulgaria

Презентационни табла

1095-battenberg-1.pdf

1095-battenberg-2.pdf