Atlantis/Atmosphere

Първоначално състояние на мястото, върху което предстои да се проектира

ATLANTIS/ATMOSPHERE е комплекс с фокус върху здравословната жилищна среда, устойчивата архитектура и връзката с природата.
Реализацията на ATLANTIS/ATMOSPHERE е част от цялостната стратегия на Атлантис България Холдинг за развитие на устойчива жилищна среда предлагаща сигурност и комфорт в близост до морския бряг. Компании с дейност в различни сфери се обединяват с мисия за създаване на устойчива среда и спокоен живот в големия град. Компанията развива жилищни райони в град Бургас - започвайки със Сарафово ЮГ и посредством стратегическо планиране, урбанистични анализи и оценка на пространствена свързаност на територията всички жилища са хармонична комбинация от неподправен природен потенциал, творчески израз на съвременната архитектура и иновативни технологични решения. Предварителните концептуални разработки са базирани на съвременни методи за анализ на средата: Space Syntax и Depthmap. Фокусът на дейността на холдинга е върху качествата на средата и културното осъзнаване, че природата е неизменна част от живота в града и има много сериозно влияние върху здравето, безопасността и благосъстоянието на всеки един от жителите. Устойчивостта е приоритет от самото начало на проектантската задача до нейната финална реализация.

С помощта на иновативни методи за анализ на средата, разработени от проф. Бил Хилиър са извършени прединвестиционни проучвания за обемно-пространственото разположение на сградите, визуалните връзки и комуникационната свързаност в рамките на парцела и извън него. Според СЗО, около 40% от здравният статус на човек зависи от условията и начина на живот, ето защо водещата идея на проекта е създаване на ПО-ДОБРА АТМОСФЕРА и среда за по-здравословно бъдеще на всеки от обитателите на комплекса. Озеленяването, организацията на пространството и прилежащите градини са доминирани от възможностите за спорт на открито пресъздавайки ослънчена градина, без директен досег до автомобили, в комбинация с чистия въздух и близостта на морския бряг.

Цели на проекта

създаване на устойчива и здравословна среда за обитаване, с фокус върху връзката с природата и акцент върху озеленяването и възможностите за спорт, базирани на съвременни методи за анализ на пространствената свързаност на средата - space syntax.
завършена цялостна хармонична визия в симбиоза с ландшафтните елементи, обемно -пространствените характеристики на сградата и интериорното решение и организиране на паркова среда, с висока растителност, изолирана от автомобилния трафик.
архитектурно-градоустройствени, естетически и функционални решения с иновативни системи за автоматизация и елементи на зелена архитектура.

Същност на проекта

Ситуационното решение е формирано от две жилищни сгради, оформящи помежду си парк с декоративни елементи и озеленяване, които преливат в алея към плаж Атлантис. Сградите са ориентирани перпендикулярно на южния морски бряг създавайки композиции от източни и западни изложения и южна ослънчена градина. Обемите на двете сгради са визуално прекъснати и разделени на отделни елементи сигниращи четири отделни елемента свързани с въздушното пространство на вертикалните комуникации, решени с панорамни асансьори. Зеленината и светлината преливат в общите части, добавяйки разнообразие от гледки към градината благоприятстващи минутите за пътуване към дома.
Височините на етажите и високите витрини са предпоставка за по-дългото ослънчаване в дълбочина на итериорните пространства. Инсталациите на покрива и фасадите запазват изчистената обемно-пространствена визия, като допълнително подсигуряват тишината и комфорта, завършвайки концепцията за по-добри условия и начин на живот.Възможностите, които предоставя връзката с природата и зелените площи са предпоставка за създаване на по-здравословни навици и прекарване на повече време навън. Паркът между двете сгради е решен с геометрични алеи в стилистиката на фасадата. Триъгълните вертикални акценти създават динамика от шкарпи и бетонови декоративни стени. Автомобилният достъп, покритите паркоместа, паркингите за електромобили и индивидуалните гаражи към апартаментите с двор на първи етаж са ситуирани по външните граници на парцела, като осигуряват спокойствие в градината. Изградени са съоръжения за спорт, фитнес на открито, полусферичен цветен акцент за детски тренировки, зона за йога, аеробика и др., алея за джогинг, велопаркинг и велоалеи, които допълват концепцията за здравословна среда сред природата, създавайки множество от възможности за спортни занимания на открито, както на територията на комплекса, така и извън него.

Въздействие на проекта за промяна на околното пространство

Концепцията на архитектурното решение, с цел създаване на УСТОЙЧИВА ЗДРАВОСЛОВНА ЖИЛИЩНА АТМОСФЕРА, е съвкупност от архитектурно-строителни, ландшафтни, урбанистични и технологични компоненти. В условията на динамично променящите се световни тенденции, актуалността на комплекса се отличава с редица предимствата, които бяха високо оценени от неговите обитатели.
- Предварителни концептуални разработки, базирани на съвременни методи за анализ на средата: Space Syntax и Depthmap с цел прединвестиционни проучвания за обемно-пространственото разположение на сградите, визуалните връзки и комуникационната свързаност в рамките на парцела и извън него.
-
- Имплементиране на резултатите от научните разработки на СЗО, според които здравният статус на човек зависи от условията и начина на живот, и акцентиране и приложението им в проекта, с цел създаване на ПО-ДОБРА АТМОСФЕРА и среда за по-здравословно бъдеще на всеки от обитателите на комплекса.
- По-ниска етажност от допустимата за територията и по-висок процент озеленяване и организиране паркова зона, изолирана от автомобилен достъп с благоприятно разположение спрямо морския бряг, слънчевата светлина и ветровете.
- Озеленяване с местна растителност и минимално увреждане на естественото местообитание.
- Специализирани съоръжения и територии за спорт на открито, както на територията на комплекса, така и извън него.
- Индивидуалност и обособеност на лоджиите на отделните апартаменти, благоприятстващо изолирането и уединението на отделните семейства.
- Архитектурно-пространствени решения за редуциране на визуалното въздействие и възприемане на обемните характеристики на сградата.
- Осигуряване на ниски нива на шум и вибрации, както и запазване на единната визия на фасадата при предварително залагане и извеждане на вентилация и климатизация на покрива.
- Иновативни решения за автоматизация и системи за сигурност и достъп с видео-домофонна система и контрол на достъпа – Dahua. със смарт системи за автомобилен достъп, без необходимост от активиране и вграден LCD touch screen с видео комуникация и запаметяване за всеки апартамент.
- Събиране на дъждовна вода и повторно използване с приложение на автоматизирана подземна поливна система Rain Bird 2 с Wi-Fi управление на програматор.
- Енергийноефективни и енергоспестяващи осветителни системи за общите части.
- Зарядни станции за електромобили Vestel EVC02-AC22, отличени с Reddot Award product design.

Проектирано от

Spacemode studio: арх. Асен Игнатов, арх. Милица Петрова

Конструктор

ПИНТ ООД

Инвеститор

Атлантис Каса ООД / Юлиян Панев

Категория на проекта

Уебсайт на проекта

https://www.atlantisbulgaria.com/en/projects/16/atlantis-atmosphere

Година на започване на проекта

2018

Година на завършване

2020

РЗП

9364.22 кв.м m2

Стойност на проекта

EUR

Местоположение

Сарафово, Бургас, България

Презентационни табла

6506- 1_1.pdf

6506- 2_2.pdf