Administrative Building – HIDROBETON

Първоначално състояние на мястото, върху което предстои да се проектира

Имотът е разположен на ключово място в бързо развиващия се „Индустриален и логистичен парк Бургас“ в непосредствена близост до езерото Вая, на 3 км. от магистрала „Тракия“ и на 4 км. от пристанище Бургас.
В имота е изградена база за производство на готови бетонови смеси, което налага и нуждата от обслужваща административна сграда.
Офисните контейнери биват заменени от едноетажна офис сграда, предназначена за ползване от служители на фирмата възложител, обслужване на клиенти и провеждане на бизнес срещи.

...
The property is located in a key area within the fast growing ‘Bourgas Industrial & Logistics Park’, close to Vaya Lake. 3km to Tracia Motorway and 4km to Bourgas port.
There is a Concrete Mixing Plant in the property, which requires the need of respective servicing administrative building.
The site container offices are to be replaced by one-storey office building, designated for the employer staff, clients services and business meetings.

Цели на проекта

Проектът цели да създаде подходяща работна атмосфера на служителите, да допринесе за развитието на компанията и да я представи достойно в сферата на строителството.

...
The project aims to provide convenient working conditions for the staff and to contribute for the development of the company and to better promote it in the construction industry.

Същност на проекта

Основната дейност на фирмата възложител (производство на бетон и бетонови разтвори) и местонахождението на сградата, решават и концепцията за нейната визия и вложените материали – административната сграда е изпълнена с видим бетон. Най-добрата визитка, олицетворяваща познанията за технологията на бетона и представяща продукт, в съответствие с най-съвременните световни достижения.
Функционалност, комфорт на обитаване, внимание към детайла и иновация са движещите сили за създаването на административната сграда.
Конкретното решение за функционалното разполагане на помещенията е съобразено с нуждите на служителите и изискванията за видимост. Около ядро, представляващо кухненски кът и санитарен възел, са разположени фоайе, офис управител, заседателна зала, офис търговец и диспечер, офис фактурист, техническо помещение и офис шофьори. Административната сграда разполага и с открита беседка, прилепена към южната фасада.
Главният подход към сградата се осъществява от източната фасада. Срещу входа на сградата е разположен бетоновият възел. Подход към сградата има и от северната фасада – той обслужва всички шофьори.
Засенчването на помещенията се осъществява посредством външни ротиращи се дървени ламели, разположени по източната и южната фасада. Сменяйки позициите си сградата придобива различен характер – от дискретна и затворена до ажурна и отворена. Пропуснатите лъчи светлина и хвърлените сенки създават чувство за уют в офисите и образуват красиви светлинни коридори в екстериора.
Ефирни бетонови конзолни стъпала извеждат до покрива на сградата.
Умивалници, плотове, маси, работни бюра, завеси и картини в интериорните пространства демонстрират иновативните свойства на високоякостния бетон.
Три метрово бетоново пано приветства посетителите на сградата. Картината от бетон е триизмерно изображение, в което светлината и сянката играят основна роля за проектирането на образа. Фронтално то е едва доловимо, а с промяна на светлината и хвърлените сенки се вижда и най-малкият детайл.
Характерни за интериора са естественото горно осветление, големите витрини, комбинацията от бетон, дърво, стъкло и метал и играта на причудливи сенки.

...
The main activity of the Employer’s company (concrete and concrete mixtures production) and the Administrative Building location are defining the building’s vision concept and construction materials used- the Administrative Building is with concrete finishes.
Functionality, comfort of use, attention to details and innovation are the main project objectives.
The concept for premises layout is designed in accordance with the staff needs and visibility requirements. Around the building core with kitchen and toiletries, there are an office lobby, a manager’s office, a meeting room, a sales & dispatcher’s office, an invoicing office, technical premises and a drivers’ office. There is also an open pavilion located next to the southern façade of the administrative building.
The main access to the administrative building is from the eastern façade. Opposite the building’s entrance is the concrete mixing plant. There is also access from the northern façade for the drivers.
External rotating wooden blinds are providing the southern and eastern facades premises sun protection. The rotating blinds contribute to different vision of the building - from discrete to open to light. The blinds transparency provide comfort in the offices and beautiful light reflection to the building exterior.
Airy console staircase lead to the roof of the building.
The sinks, plots, tables, working desks, curtains and paintings in the interior areas demonstrate the innovative characteristics of the high-strength concrete.
Three meters high concrete panel is welcoming the visitors to the building. The 3D concrete picture with playing light and shadow is projecting the image. Fairly noticed directly with the lights and cast shadows you could see the tiniest detail.
The natural upper light, the glass partitions, the combination of concrete, wood, glass and metal and fancy shadows are typical for the interior.

Въздействие на проекта за промяна на околното пространство

Ниският хоризонтален обем контрастира на вертикалните извисяващи се силози и завършва облика на базата.
От улицата граничеща с имота се вижда северната фасада на сградата, на която е изобразено фирменото лого.

...
The low height volume of the building contrasting to the high rise concrete facility is completing the volume of the site.
The company’s logo on the Northern façade is visible from the street passing along the property.

Проектирано от

арх. Михаела Димитрова /MI Concrete/

Конструктор

инж. Жеко Тонев

Инвеститор

Категория на проекта

Уебсайт на проекта

https://www.miconcrete.eu/portfolio/administrative-building-hidrobeton/

Година на започване на проекта

2019

Година на завършване

2021

РЗП

220 m2

Стойност на проекта

EUR

Местоположение

гр. Бургас, Индустриален и логистичен парк, ул. „Крайезерна“, Хидробетон ООД

Презентационни табла

8194-2021_BAA_MI Concrete_Tablo 1.pdf

8194-2021_BAA_MI Concrete_Tablo 2.pdf

8194-2021_BAA_MI Concrete_Tablo 3.pdf