11 Bratya Miladinovi / Братя Миладинови 11

Първоначално състояние на мястото, върху което предстои да се проектира

№ 11 на ул. „Братя Миладинови“ е част от историческия център на гр. Варна.
Тук съжителстват къщи от 19 век и разнородни съвременни сгради.

--EN--

11 Bratya Miladinovi str. is part of the historical center of the city of Varna where 19th-century houses and various modern buildings co-exist.

Цели на проекта

Първоначалното инвестиционно намерение изисква старата къща в парцела
да бъде съборена. На мястото на старата къща трябва да бъде построена седеметажна сграда с апартаменти и роботизиран паркинг под земята.
Основната задача на проекта е да запази съществуващата градска атмосфера и да намали влиянието на високия обем на новата сграда.

--EN--

Initially the intention of the investee required a demolition of the old house situated on the plot of land. A seven-story apartment building with a robotic underground parking lot should have been built in the old house's place.
The key project task is the preservation of the existing urban atmosphere and the reduction of the impact of the new high-rise construction.

Същност на проекта

Проектът запазва старите фасади. Изважда ги на преден план и ги прави видими
и значими. Новата част силно контрастира.

--EN--

Old facades to be preserved and exposed to the forefront to become discernible
and of significance. The newly build part provides a sharp contrast.

Въздействие на проекта за промяна на околното пространство

Старата фасада съхранява човешкия мащаб на уличното пространство
и усещането за културно-историческа многопластовост.

--EN--

The old facade preserves the human scale of street space and the atmosphere of multi-layered culture and history of the place.

Проектирано от

Fekta Architectural Studio

Конструктор

инж. Димитър Филчев

Инвеститор

частен

Категория на проекта

Уебсайт на проекта

Година на започване на проекта

2015

Година на завършване

2019

РЗП

1500 m2

Стойност на проекта

EUR

Местоположение

улица "Братя Миладинови“ 11, Варна, България

Презентационни табла

5524-FEKTA 02 MILADINOVI.pdf

5524-FEKTA 03 MILADINOVI.pdf

5524-FEKTA 01 MILADINOVI.pdf