100 стола на покрива І Проект Паркът

Първоначално състояние на мястото, върху което предстои да се проектира

През 2023 година хората не искат да прекарват времето си в офиса, а предпочитат да са на открито, сред природа, в парка. Проект “100 стола на покрива” е първа стъпка от по-голямата инициатива за трансформация на Бизнес Парк София - Проект “Паркът”, който има за цел да подчертае зеления характер на един от най-големите офис комплекси на Балканите и неговата връзка с природата, съвременната култура, висококачествения дизайн и визията за устойчив начин на живот през 21 век.
“100 стола на покрива” е ситуиран върху последното ниво на паркинг сграда в рамките на комплекса, от което се наблюдава характерна /приятна/ гледка към Витоша, Люлин планина и езерото с костенурките. Намесата отключва скрития потенциал на една локация, която до момента се е използвала единствено от автомобили.

-EN -
In 2023, people do not want to spend their time in the office, but prefer to be outdoors, surrounded by nature. The project "100 chairs: on the rooftop" is part of "The Park" project - a long-term initiative for transforming Business Park Sofia. It highlights the natural surroundings in one of the largest office complexes in the Balkans through art, high-quality design and sustainable lifestyle. "100 chairs: on the rooftop" is located on the highest level of a parking building within the complex, with unique views of Vitosha, Lyulin mountain and the turtle-filled lake below. The intervention unlocks the hidden potential of a location, which until now, was only used by cars.

Цели на проекта

Водеща цел на проекта е да създаде едно достъпно за всички, живо градско пространство, отговарящо на нуждите на работещите в БПС и жителите на квартал “Младост 4”. Серия от анкети, интервюта и работни групи, проведени с местната общност, доказват потребността от места за работа на открито, сцена за култура, зона за спорт и за игри на територията на комплекса. Събраната информация служи като водеща отправна точка за създаване на задание и стратегия за функционалната програма на покрива.

-EN -
The main goal of the project is to create an active urban space accessible to all, meeting the needs of BPS employees, local Mladost”4 neighborhood residents and visitors alike. A series of surveys, interviews and workgroups conducted with the local community highlighted the need for outdoor work spaces, a stage for culture, sports and play areas, within the territory of the complex. These preliminary findings became the starting point for the design brief and the strategy for the rooftop's functional program.

Същност на проекта

С леки преместваеми конструкции, градска мебел и растителност, площта от 3 декара на последната площадка на сграда P1 в обхвата на Бизнес Парк София е превърната в мултифункционално публично пространство, включващо 4 смислови зони:
01 Обслужваща зона, в която спадат 5 обема, помещаващи бар, 4 заведения за хранене, склад и тоалетна. Структурите са решени с метална конструкция, сандвич панел и декоративно покритие от нагъната перфорирана алуминиева ламарина.
02 Свободна зона, която служи като кът за хранене или работа на открито. Пространството е моделирано чрез дървени елементи, разположени в грид, които работят като тежест за вертикални пилони за окачване на текстилни пана за сянка и също така като мебел - бар маси и кашпи. Това решение е щадящо към конструкцията и съществуващата субстанция на сграда, предотвратявайки нуждата от анкериране на обектите в плочата. Този тип интервенция позволява при нужда вертикалните пилони да бъдат композирани по различен начини или преизползвани в бъдеще на друга локация.
03 Зона сцена, която предразполага провеждането на широк набор от събития на открито - от концерти, кино прожекции, работилници за деца до фирмени лекции и йога тренировки.
04 Зона спорт и игри включва в себе си структура тип детска площадка, тенис маси, джаги и др. Зоната дава решение на проблема с ограничения брой пространства на открито за родители с деца в квартала.
Обединяващ елемент между различните зони се явява декоративното подово решение. Цветни композиции в гама, изработени в колаборация с артистите Хроме, Венцислав Джоков /под/ и Алекси Иванов /парапети/ създават цялостно усещане между различните пространства и добавят неочакван акцент във визията на покрива.

-EN -
With lightweight movable constructions, urban furniture and vegetation, the 3-acre parking garage rooftop transformed into a multifunctional public space, with 4 key functional areas: 01 A service area containing 5 volumes: a bar, 4 independent kitchens, a storage and restrooms. The structures are designed with a steel construction, a sandwich panel and a decorative facade made of folded perforated aluminum sheets.
02 A versatile community area - free space area that serves both as an outdoor dining and work area. The space consists of custom-designed and site-specific wooden elements arranged in a grid that function as a weight for vertical pylons and support textile shade panels. The same wooden elements are also used as furniture - bar tables and planters. This solution is gentle to the structure and the existing substance of the parking building, preventing the need to anchor the objects into the insulated rooftop layer of the garage, which also allows them to be rearranged as needed in the future.
03 The stage area is used for a wide range of outdoor events - from concerts, movie projections, workshops for children to company lectures and yoga.
04 The sports and play area includes a playground-type structure, tennis tables, and Foosball, providing a solution to the problem of limited outdoor play spaces for parents with children in the neighborhood. Throughout the rooftop, the unifying element between the different areas is the largest floor mural in Bulgaria. Color compositions, made in collaboration with the artists XPOME, Vencislav Djokov /floor/ and Alexi Ivanov /playground walls/ guide visitors between the spaces in playful and surprising ways, further enhancing the overall vision of the roof.

Въздействие на проекта за промяна на околното пространство

Новото пространство работи като вторичен градски център, обслужващ прилежащата територия на БПС и Младост 4. Успешно внася динамика в еднообразното ежедневие на бизнес комплекса и жилищния квартал, предоставяйки достъпна култура за всички. Проектът обединява местни жители, служители на парка и експерти, за да създаде цялостна оценка на нуждите, проблемите и потенциалите на територията и да предостави едно функционално решение, което да служи на общността. “100 стола на покрива” разширява пространственото усещане за границите на Бизнес парк, отключвайки една съществуваща, но неоптимизирана площ - покривният паркинг. С тази стратегическа намеса бизнес центърът надгражда своя нов имидж на пространство не само за работа, но и за отдих, почивка и изкуство.

-EN -
The new space works as a meaningful urban center for the surrounding territory of BPS and Mladost 4. It brings new life to the everyday routine of the business complex and residential district, and it brings added cultural programming accessible for all - even in this decentralized peripheral neighborhood. The project brings together local residents, park officials and experts to create a comprehensive assessment of the needs, problems and potential of the territory and provides a functional solution to serve the community. "100 chairs: on the rooftop" expands past the formal boundaries of the Business Park and unlocks an unoptimized area - the roof of the parking lot. With this strategic intervention, the business center builds on its new image as a space not only for work, but also for recreation and art.

видео/video

https://drive.google.com/file/d/1Lo5P4Ak8bqOhpIh0ggxdaXRge2TuzObN/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1fE0A5t_ahqgop7UWt6el91d4hhOQlyFP/view?usp=sharing

Проектирано от

Колективът

Конструктор

Инвеститор

Бизнес Парк София

Категория на проекта

Уебсайт на проекта

https://drive.google.com/file/d/1Lo5P4Ak8bqOhpIh0ggxdaXRge2TuzObN/view?usp=sharing

Година на започване на проекта

2023

Година на завършване

2023

РЗП

3 000 m2

Стойност на проекта

EUR

Местоположение

улица „Бизнес парк София“, Sofia, Bulgaria

Презентационни табла

10792-T01.pdf

10792-T03.pdf

10792-T02.pdf