Хотел „Amara Sugar“

Първоначално състояние на мястото, върху което предстои да се проектира

Хотел “Amara Sugar” е разположен в к.к. Слънчев бряг – Запад, южно от р. Хаджийска. Теренът в този район е равен и парцелиран на равномерно големи имоти, предвидени за застрояване със сгради от хотелски тип. Имотът е разположен до друг имот на същия собственик, в който има реализиран комплекс от три апартаментни сгради.

--EN--

Amara Sugar Hotel is situated in the western part of the Sunny Beach resort complex, south of Hadjiiska River. The terrain in this area is level and is divided into uniformly large plots, to be built up with hotels. There is an apartment house in the adjacent property, which is owned by the same proprietor.

Цели на проекта

Преди започване на проекта бяха формулирани няколко основни цели:
- Вписване на новата сграда в уличния силует, формиран от съществуващия комплекс от апартаментни сгради;
- Осигуряване на максимално дълъг басейн за плуване;
- Осигуряване на максимално много озелена площ и постигане на усещане за паркова среда;
- Постигане на запомняща се визия, различна от преобладаващата среда в курортния комплекс.

--EN--

Before starting the project, few main objectives were formulated:
- Harmonious complementation (of the new building) into the existing street silhouette, formed by the apartment houses nearby;
- To provide swimming pool with maximum possible length for swimming;
- To provide as much as possible area for plants and landscaping and park-like environment;
- To achieve distinctive appearance, outstanding from the prevalent building environment in the resort complex.

Същност на проекта

На база изследваните в предпроектното проучване няколко хипотези на застрояване е избрана точкова сграда, която като форма и обем повтаря и допълва силуета на съществуващите сгради. Основният обем е развит на 5 етажа – партер с рецепция и стая за хора в неравностойно положение и четири типови етажа с по пет двойни стаи, 1 студио и 1 апартамент. Композицията се допълва от ниското тяло на ресторанта с озеленен покрив.

Основен формообразуващ елемент е балконът. Като важна част от архитектурата на морския хотел, той е подчертан и максимално уголемен, като по този начин се създава характерната визия на сградата. Проектът обхваща всички елементи на сградата, включително нейният интериор и отделните мебели, които са част от цялостната разработка.

--EN--

Based on the few variants, considered in the preliminary study, a single-volume building was chosen. The form and the size repeat and complement the silhouette of the adjacent buildings. The main structure consists of 5 stories - ground floor with reception and room for disabled guests and 4 identical floors with 5 double-rooms, a studio and an apartment. The composition is completed by the horizontal body of the restaurant, covered with green roof.

The balconies are the main form-defining element. They are an essential part of the architecture of a sea hotel and are significantly emphasized and enlarged, thus creating a distinctive appearance. The project encompasses all parts of the building, including the interior and the furniture, which are part of the entire design.

Въздействие на проекта за промяна на околното пространство

Сградата е решена в неутрални сиви тонове с премерени черни акценти, като дава възможност да изпъкне максимално фасадното и богатото дворно озеленяване. Проектът завършва по логичен начин уличният силует с лаконичната си северна фасада, която в бъдещите години ще се покрие напълно от диви лози. Осигурена е възможност посетителят да се потопи в среда, която е подходяща за почивка.

--EN--

The building is finished in neutral grey tones with modest black accents, thus allowing the generous facade and garden planting to stand out. The project completes in a logical way the silhouette along the street with the laconic north facade, which will be covered completely with flowering vine in the following years. The guests and visitors are immersed in environment, best suitable for relaxation.

Проектирано от

Проектта Студио ООД

Конструктор

инж. Лазар Димитров

Инвеститор

Тонка Митрева

Категория на проекта

Уебсайт на проекта

https://amarasugar.com/

Година на започване на проекта

2018

Година на завършване

2022

РЗП

1563 m2

Стойност на проекта

EUR

Местоположение

к.к. Слънчев бряг - Запад

Презентационни табла

9438-Tablo_Amara_01.pdf

9438-Tablo_Amara_02.pdf

9438-Tablo_Amara_03.pdf