Хотел Врис – Hotel Vris

Първоначално състояние на мястото, върху което предстои да се проектира

Първоначално състояние на терена - свободно от застрояване, необлагородено, закрито от три страни с висока растителност.
Хотелът е разположен върху имот с три външни регулационни линии и площ от 4,500 м2, ограничен до 3,500 м2 налични за застрояване, лежащ непосредствено до морския бряг, над северния градски плаж на Царево. Именно поради ограничения терен.
-EN-
Initial Terrain Condition – Free of construction, uncultivated, covered by high vegetation from three sides.
The hotel is located on a 4500 sq.m. parcel, of which 3500 sq.m. area is available to build upon, facing three streets, adjacent to the seashore, just above the northern town beach of Carevo.

Цели на проекта

Цел на проекта - създаване на луксозен морски почивен обект, в зоната между горски площи, плаж и населено място.
Проекта се отличава с ясна и изчистена функционална схема, въз основа на която достигнахме до успешно овладяно обемно-пространствено решение, с отчетливо обособяване на функционалните зони.
-EN-
Project Target – Creation of a luxury recreational venue in the border zone of forest, beach and urban area.
The resulting project shines with a simple and effective functional program, based on which a well-regulated spatial solution, with clearly differentiated functional zones was created.

Същност на проекта

Същност на проекта – модерен морски хотел с раздвижена архитектура, покриващ всички функционални изисквания за категорията си пет звезди.
Програмата се състои от:
- Приемна с рецепционно фоайе, рецепционен тракт, лоби бар, шест бутикови магазини, главен ресторант в две нива и връзка с терасата на външните басейни;
- СПА, в две нива с вътрешен и външен басейни, детски басейн, джакузи за 12 души, сауна, зала за бодибилдинг, парна баня, солариум, масажни кабини, вътрешен и външен витаминни барове, лекарски кабинет, пространства за релакс;
- Подземно ниво с паркинг за 30 автомобила, пиано бар, винарна, технически, част от СПА-процедурите и складови помещения. Поради денивелацията, покрай пешеходния подход към плажа преминаващ до сградата, са оформени още пет големи магазина;
- Конгресен център на второ ниво със собствено фоайе, голяма и малка пленарни зали, бюфет и директна връзка с второто ниво на основния ресторант;
- Детска стая на третото хотелско ниво и и панорамна кафе-сладкарница върху покрива на сградата;
- Жилищна част, съставена от единични хотелски стаи, апартаменти с различен капацитет включително и президентски, за общо около 180 легла, разположени от трето до шесто ниво.
Хотелът е технологично оборудван с централна климатизация, локални вентилационни системи, слаботокови мрежи (телефонизация, високоскоростен интернет, конферентна и др.), пожароизвестяване, охранителна техника с помещение до рецепцията за контрол и пр.
-EN-
Project Essence – Modern seaside hotel, with dynamic architectural image, fulfilling all requirements of its category.
The program consists of:
- Reception with a lobby bar, six boutique shops, main restaurant on two levels and a connection to the outer pool’s terrace;
- SPA center on two levels (one on the underground floor), with an inside and an outside pool, a children’s pool, 12-seated Jacuzzi, sauna, gym, steam bath, solarium, massage booths, inside and outside vitamin bars, medical cabinet and recreational areas;
- Underground floor with 30 parking spots, piano bar, wine cellar, storage and maintenance rooms. Due to the terrain displacement, five more large shop spaces are formed along the adjacent pedestrian entrance to the beach;
- Congress center on the second floor, consisting of a foyer, main and secondary conference rooms, and a buffet, directly linked to the main restaurant’s second floor.
- Children playground on the third residence level and a roof coffee and confectionery shop with a panoramic view.
- Residence area on levels three through six, consisting of single rooms and apartments (including president) for a total of 180 beds.
The hotel is serviced with central and local air, telephone and high-speed internet connection, fire alarm, security etc.

Въздействие на проекта за промяна на околното пространство

Въздействие за промяна на околното пространство: продължаване на силуета на стръмния горист бряг и живописно вписване в него.
Сградата е проектирана с обеми, преливащи във височина чрез отстъпи за да кореспондира подходящо с по-ниската околна застройка около улиците, подвеждащи към нея.
Открояващия се откъм морето обемно-пространствен силует ни накара да потърсим специфична архитектурна образност, съобразена с това присъствие в рамките на високия брегови ландшафтен силует, отличаващ се с наситена висока растителност. А това решихме да постигнем чрез използването на инвенции от дизайна на круизните лайнери. Налице е и търсеното от нас допълване на този силует и чрез предвиждане на богато озеленяване върху терасите и покрива.
За съжаление възложителят не изпълни включеното в проекта пластично формирно платно, покриващо панорамната кафе-сладкарница, което щеше да добави още към изразителността на силуета.
-EN-
Impact upon the surrounding area – Continuation of the silhouette of the steep wooded shore and integration in it in a scenic fashion.
The architectural image of the building is achieved with volumes, fluently transitioning into one another in height, with each next level stepping inwards, in order to visually reduce its total height and correspond with the surrounding low-level structures.
The outstanding silhouette, as seen from the sea, demanded a specific approach towards the architectural image of the building, in correlation to the high, sloped profile of the shore, covered with trees. This led to an image, inspired by, and borrowing elements from, the design of cruise ships. In order to complete the silhouette of the shore, upper terraces and the roof of the building are plentifully green.
A key element to the design, a specifically shaped ‘sail’, covering the roof café and further adding to the character of the silhouette, was not completed in the end, unfortunately.

Проектирано от

проф.д-р.арх.Николай Тулешков

Конструктор

инж. Димитър Имаретски

Инвеститор

Симекс ЕООД

Категория на проекта

Уебсайт на проекта

Година на започване на проекта

2007

Година на завършване

2011

РЗП

13,400 m2

Стойност на проекта

EUR

Местоположение

Царево, Bulgaria

Презентационни табла

T1-VRIS.pdf

T2-VRIS.pdf

T3-VRIS.pdf