ХЛЕБОЗАВОД / BREADPLANT

Първоначално състояние на мястото, върху което предстои да се проектира

Сградата е проектирана върху бивши земеделски земи.
-EN-
The building was designed on former agricultural lands.

Цели на проекта

Целта е да се създаде завод с открояваща се съвременна архитектура, добра функционалност и енергоефективност. Да се създаде една приятна и комфортна среда за работниците, да се улесни и олекоти работата им чрез оборудването с нови технологии.
-EN-
The aim of the project is to develop a modern plant with prominent architecture, good functionality and high energy efficiency. The idea is to be created a pleasant and comfortable atmosphere for workers, so their job is eased through the supply of new technology.

Същност на проекта

Хлебозаводът е съоръжен с последно поколение технология за производство на хлебни продукти. Основните композиционни обеми изразяват различни функции, а сградните елементи: входове, козирки, прозорци и стълби се превръщат в определящи елементи на архитектурната композиция. Конструкцията на сградата е на база напрегнати стоманобетонни плочи и е приложена за първи път у нас.
-EN-
The plant is equipped with state-of-the-art technology for bread production. The main volumes express different functions, building elements such as entrances canopies, windows and stairs play a major role in the architectural composition. The structure of stressed reinforced concrete slabs is used for the first time in this country.

Въздействие на проекта за промяна на околното пространство

Сградата контрастира на околната среда. Привлича вниманието с яркия си оранжев цвят и интересните форми на прозорците.
-EN-
The building is in contrast with the environment. It is provocative with its bright orange color and the interesting windows.

Проектирано от

Водещ проектант арх. Румен Първанов

Конструктор

Инвеститор

Категория на проекта

Уебсайт на проекта

Година на започване на проекта

2010

Година на завършване

2011

РЗП

26 747 m2

Стойност на проекта

EUR

Местоположение

ул. „Околовръстен път“ 765, 1343 ж.к. Люлин 2, София, Bulgaria

Презентационни табла

2544-t1-HLEB.pdf

2544-t2-HLEB.pdf

2544-t3-HLEB.pdf