Фитнес зала Next Level

Първоначално състояние на мястото, върху което предстои да се проектира

Пространството в което се проектира се намира в новострояща се търговска сграда на бул. Симеоновско шосе.
ПОмещението се намира на последният етаж с гледка в югозападна посоко, която разкрива полите на Витоша над покривите на съседните сгради.
Обектът ни беше предоставен в напълно изчистено състояние - бетон, външна зидария и окачена стъклена фасада. Нямаше изпълнени никакви инсталации.

--EN--

The space that we designed is located in a new commercial building on Simeonovsko shose Blvd.
The premise is located on the top floor with a southwestern view, which reveals Vitosha Mountain over the roofs of the neighboring buildings.
The site was provided in a perfectly clean condition - concrete, exterior masonry and suspended glass facade. No installations were executed.

Цели на проекта

Пространството трябваше да се превърне в първата фитнес зала от верига фитнеси, които сега навлизаха в България. Заради това тя трябваше да изразява идеята и мисията на веригата.
За нас се разкри голяма и отговорна възможност да предложим и защитим нова интерпретация на визията им, тъй като Фит Инвест искаха да създадат нова идентичност на цялата верига, която да се приложи във всички бъдещи проекти. Направихме я и те я харесаха.

--EN--

The space had to become the first fitness in their club chain that was now entering Bulgaria. That is why it had to express the idea and the mission of the company.
We were given a great and responsible opportunity to offer and defend a new interpretation of their vision, as Fit Invest wanted to create a new identity of the whole chain to be applied in all future projects. We did it and they liked it.

Същност на проекта

Стремежът ни беше да открием уюта и комфорта в модерния
индустриален стил. Заложихме на натурални цветове и материали,
които в съчетание с прекрасната гледка към Витоша, хармонизират
духа и тялото. Цветните акценти пораждат усещане за движение,
тонизиране и активност в спортиста. Тенденцията за наблягане на
социалния живот във фитнес залите не беше пропусната от
клиентите в списъка им със желания, а това ни накара да развием
идеята в детайли и към зоната за почивка, където създадохме
една приятна, леко домашна обстановка, която предразполага към
приятни разговори на по чаша кафе. Резултатът е една
балансирана, зареждаща с енергия среда, в която не усещаш как
времето лети.

--EN--

Our aim was to
find the coziness and comfort in the modern industrial style. We bet on natural
colors and materials that, combined with the beautiful view of Vitosha
mountain, harmonize the spirit and the body. Color accents create a sense of
dynamics, toning and activity in the athlete.
The tendency to emphasize the social part of life in the gym was not missed by
the assignor in his wishlist and this led us to develop the idea by details in the relax
area, where we created a pleasant, slightly homey
environment that is conducive to good conversation accompanied by a cup of
coffee. The result is a balanced, energy-intensive environment in which you
don’t feel how the time fly.

Въздействие на проекта за промяна на околното пространство

По косвен път фитнес залата влияе на околоното пространство. Прави го чрез положителното настроение, което дава на трениращите, чрез гледката към планината, която наблюдаваш почти през цялото време прекарано там, чрез разговорите , които се завързват между другото.
Всички тези неща правят от посетителите по-добри хора, не само във физически аспект, но и в духовен. Подсъзнателно ги правят по -търпеливи, дисциплинирани, обичащи и пазещи природата. Когато излязат от там тези качества спомагат за подобряване на заобикалящата ги среда и хора.

--EN--

Occasionally, the gym affects the surrounding area. It does it through the positive mood it gives to the trainees, through the view of the mountain, which you observe almost all the time spent there, through the conversations that tie up among others.
All these things make visitors better people not only physically but also spiritually. They subconsciously make them more patient, disciplined, loving and nature-conserving. As they emerge, these qualities help to improve their surroundings and people.

Проектирано от

Studio Hi

Конструктор

Анелия Мартинова

Инвеститор

Фит Инвест България ЕООД

Категория на проекта

Уебсайт на проекта

http://studiohi.eu/wp-content/uploads/2018/tfs/index.html

Година на започване на проекта

2018

Година на завършване

2018

РЗП

1360 m2

Стойност на проекта

420000 EUR

Местоположение

булевард „Симеоновско шосе“ 35, Sofia, Bulgaria

Презентационни табла

3646-TFS_1.pdf

3646-TFS_2.pdf

3646-TFS_3.pdf