Фасадна реставрация, благоустройство и озеленяване двора на жирищната сграда на ул.Оборище 39 и ул.Рилска 29, гр. Бургас

Първоначално състояние на мястото, върху което предстои да се проектира

Жилищната сграда на ъгъла на ул.”Оборище” №39 с ул.”Рилска” №29, гр. Бургас е обявена като единичен архитектурно-строителен паметник на културата в ДВ, бр.18/02.03.1979г. В нея е живял бележития бургаски художник Петко Задгорски, но за съжаление неговите наследници не се грижеха за къщата, бяха извършили незаконни намеси като преграждания и капандури в покрива, подмяна на оригинална дограма, течове от неремонтирана ВиК система, подкожушени и опадали мазилки.

The residential building at the corner of 39 Oborishte St. and 29 Rilska St., Burgas city, was declared as a single architectural and building monument of culture in State Gazette No. 18/03/02/1979. The notable Burgas artist Petko Zadgorski lived in it, but unfortunately his heirs did not take care of the house. They had made illegal interventions such as partitions and skylights in the roof, replacement of original windows, leaks from an unrepaired plumbing system, peeling and falling plaster.

Цели на проекта

Обектът илюстрира най-добрия начин за поддръжка на сграда – културна ценност – със съвместни усилия и финансиране на необходимите действия, с професионален капацитет и изпълнение на високо ниво с непрекъснат надзор.

The site exemplifies the best way to maintain a building - a cultural asset - with joint efforts and funding of the necessary actions, with professional capacity and high-level execution with continuous supervision.

Същност на проекта

Проектът за фасадна реставрация е на арх. Валентина Едрева. Концепцията за ограждане на имота с ажурна ограда по мотиви от съществуваща на място, озеленяване и благоустрояване с фигурална настилка е на дизайнер Ружа Стойкова и арх. Валентина Едрева, също и надзорът при изпълнението.

The facade restoration project is by arch. Valentina Edreva. The concept of enclosing the property with an openwork fence based on existing on-site landscaping and landscaping with figurative flooring is the work of designer Ruzha Stoikova and arch. Valentina Edreva, also the supervision during the implementation.

Въздействие на проекта за промяна на околното пространство

Сега сградата е собственост на Валентина и Слав Едреви и Ружа Стойкова и Веселин Василев и благодарение на разбирателството помежду ни сградата е консервирана и реставрирана, а дворът е реновиран и благоустроен. Къщата и дворът й радват всички, които преминават по двете улици на Бургас.

Now the building is owned by Valentina and Slav Edrev, and Ruzha Stoikova and Veselin Vasilev, and thanks to the understanding between us, the building has been preserved and restored, and the yard has been renovated and landscaped. The house and its yard delight everyone who passes along the two streets of Burgas.

Проектирано от

арх. Валентина Едрева

Конструктор

Инвеститор

Валентина и Слав Едреви и Ружа Стойкова и Веселин Василев

Категория на проекта

Уебсайт на проекта

Година на започване на проекта

2008

Година на завършване

2022

РЗП

600 m2

Стойност на проекта

EUR

Местоположение

ул. „Оборище“ 39, Бургас, Bulgaria

Презентационни табла

9777- 1.pdf

9777- 2.pdf

9777- 3.pdf