СОЦИАЛНА СГРАДА/SOCIAL HOUSING

Първоначално състояние на мястото, върху което предстои да се проектира

Сградата е проектирана в двора на 153-то специализирано спортно училище „Неофит Рилски“,кв. „Надежда“,гр. София. В първоначалното си състояние теренът беше неподдържан и запуснат, лишен от естетика и настроение.
-EN-
The building is situated in the yard of the 153rd ”Neophyte Rilski” Specialized Sports School in the district of Nedezhda, Sofia. In its former state the terrain was abandoned space lacking aesthetics and spirit.

Цели на проекта

Предназначението на проекта е да служи за ученическо общежитие към 153-то специализирано спортно училище „Неофит Рилски“.Сградата е временно жилище за учениците, които не са от София и са социално слаби. Общежитието е построено с благотворителна цел и е дарено безвъзмездно на училището. Учениците имат възможостта да живеят там безплатно. Проектът е реализиран с помощта на дарения от български компании. Това е първата по рода си сграда в града.
-EN-
The proposed design aims to serve as a student dormitory for the school. It is temporary housing for the students that are not from Sofia and are in needy circumstances. It is a charity project donated to the school. The students have the opportunity to live there for free. The project has been realized through donations by Bulgarian companies. This is the first building of its kind in the city.

Същност на проекта

Сградата е сформирана от 12 четиридесет футови контейнера, оцветени в различни цветове и разделени в два обема. Между тях има отворена стълбищна клетка. Калканните стени заедно с козирката обединяват двете тела. Запазен е автентичният вид на контейнерите като е подчертан от цветни акценти. Сградата разполага с 8 апартамента за повече от 20 ученици. Един от тях е проектиран изцяло за хора с намалена подвижност.
Едно от големите предимства на контейнерите е много по-рационалното използване на площта. При тях използваемата площ е 20% повече, отколкото при монолитното строителство. Сградите от контейнери са подвижни, издръжливи на земетръс, а също така и евтини. Те са високо енергоефективни и не се влияят от атмосферните условия.
Друго предимство е бързината на изпълнение, дължаща се на модулния принцип. Сградите от контейнери са иновативни за България. Идеята произлиза от факта, че много от тях идват в страната ни от Китай и стоят неизползваеми по складовете на пристанищата. Това е така, защото би струвало повече да се върнат обратно.
-EN-
The building has been formed by twelve 40ft shipping containers. They have been painted in different colors and divided into two volumes. Between them there is an open staircase. The short sides and the roof create a structure, uniting both bodies.
The authentic look of the containers is preserved and underlined by color accents. The building has 8 apartments for more than twenty students. One of them is completely designed for people with disabilities.

An important advantage of this kind of buildings is the more rational use of the area. It’s 20% more than the used build-up area of monolithic concrete construction. Container buildings are mobile and resilient to weather conditions as well as earthquakes. They are also highly energy-efficient and cost less.
Another advantage is the speed of construction due to the modular principle. Using shipping containers to construct buildings is innovative for Bulgaria. The idea originates from the fact that many of the containers arriving from China remain years in the port depots, because it would cost more to return them.

Въздействие на проекта за промяна на околното пространство

Намесата на контейнерите в околната среда е много по-малко от тази на традиционната монолитна технология. Тъй като съществуващата система е модулна, тя може да се реорганизира, да се надгражда и изцяло демонтира без негативни последствия за околната среда. Ако е необходимо, системата може да се премести на друго място.
Поради високата енергийна ефективност системата осигурява ниски въглеродни емисии по време на експлоатацията на сградата.
Конструкцията на обекта е 100% рециклиран материал (Corе-TenТМ стомана). По този начин използваната енергия и материал за производство са сведени до минимум, което води до минимален въглероден отпечатък.
-EN-
Containers intervention in the environment is less than that of traditional monolithic concrete technology. Due to the modular principle of the structure, it could be reorganized, upgraded or entirely disassembled without any negative consequences for nature. In case it is necessary, the building could be moved to another place.
As a result of the very high energy efficiency of this system, it provides low carbon emissions during the building exploitation.
For the construction 100% recyclable material (Core-TenТМ steel) has been used. The amounts of energy and materials used for manufactory have been reduced to minimum and so is the carbon footprint.

Проектирано от

ПАМ Консулт

Конструктор

Инвеститор

Категория на проекта

Уебсайт на проекта

Година на започване на проекта

2015

Година на завършване

2016

РЗП

368 m2

Стойност на проекта

120000 EUR

Местоположение

ул. „Народни будители“ 2, Sofia, Bulgaria

Презентационни табла

2440-t1.pdf

2440-t2.pdf

2440-t3.pdf