Офис Пространство Paysafe

Първоначално състояние на мястото, върху което предстои да се проектира

Офис пространството на Paysafe е разположено на партерното ниво в сградата Capital Fort в София. Първоначално пространството е планувано като шоурум за коли , от което произлизат и спецификите на проекта - остъкляване по цялата височина в пряк досег с човешкия поток към сградата и височина от над 9м.

EN
The office space of Paysafe is located at the ground level of Capital Fort building in Sofia. At first, space was meant to be a car showroom by which the prerequisites of the project are derived - a large scale glazing towards the main pedestrian flow to the building and the height a little more than 9 meters.

Цели на проекта

Основната цел на проекта е да се създаде гъвкава работна среда с минимално присъствие на непреместваеми преградни елементи, за да може да се гарантира лесното прегрупиране на екипите на компанията.

EN
The main objective the project is to create a flexible working environment with minimum usage of fixed partitioners so is easy for the teams of the company to be regrouped.

Същност на проекта

Офис пространството е решено на две ниво с втори етаж тип емпоре. Гъвкавостта е постигната с преместваеми акустични и преградни елементи , които позволяват лесното прегрупиране и пренареждане на пространствата за отделните екипи. Зоните за срещи и колаборация са решени без фиксирани преградни стени и са отделени от общото работно пространство посредством завеси, с които лесно могат да се отделят, групират или приобщят към останалите части на офиса. Запазен е индустриалния дух - видими инсталации и тъмни тонове, които са в контраст с цветните акценти в зоните за колаборация.
EN
The office space is designed into two levels with a second level like a gallery. The flexibility of the space is achieved by using movable acoustic and dividing elements, that ensure the easy rearrangement and regrouping of the work zones of the different teams. Collaboration and meeting areas are designed with no dividing walls but are separated from the work areas by curtains by which they can be easily clustered or connected to the rest of the space. The industrial touch is kept - exposed ceiling and ducts in dark tonality in contrast to the colourful accents in the collaboration areas.

Въздействие на проекта за промяна на околното пространство

Проектът дава решение на проблема на големите компани с офис пространствата - динамичността на бизнес ежедневието и нуждата от постоянна гъвкавост при разширение, преструктуриране или реорганизация на екипите без това да налага препроектиране и реконструкция. Проектът избягва от стандартния подход поради началните предпоставки на мястото и е пример за това как с идеи и съвременни подходи всяко пространство може да бъде превърнато във функционално и работещо.

EN
The project gives a solution to one of the main problems of the corporate world with the office spaces - the dynamic of the business and the needs of the constant flexibility in case of expanding, restructuring and reorganisation of the different teams without redesigning and reconstruction of the space. The project deviates from the standard approach guided by the prerequisites of the site plot and is an example of how any space can be turned into a functional one.

Проектирано от

Cache atelier

Конструктор

Инвеститор

Категория на проекта

Уебсайт на проекта

http://cacheatelier.net/en/projects/paysafe-developers-teams-office-space-2-sofia/

Година на започване на проекта

2017

Година на завършване

2018

РЗП

1200 m2

Стойност на проекта

EUR

Местоположение

Capital Fort, Sofia, Bulgaria

Презентационни табла

5227-Cache_Paysafe_01.pdf

5227-Cache_Paysafe_02.pdf

5227-Cache_Paysafe_03.pdf