Остъкление на софийското Ларго

Първоначално състояние на мястото, върху което предстои да се проектира

При стартиране на проекта на АККК ”Сердика” беше изпълнена мостовата конструкция на площад “Независимост” даваща възможност да се експонира археологичния слой в центъра на града.
-EN-
At the start of the project "Serdika Largo", the bridge structure of Nezavisimost Square was completed, exposing the archeological layer in the city center.

Цели на проекта

Целите на проекта бяха следните
- да се покрие продълговатия отвор в мостовата конструкция със стъклен покрив, която в височина да не предизвика визуално и пешаходно разделение на площада.
- създаване на общественно пространство в подземието подходящо за провеждане различни обществени събития
- Създаване на конструкция, която да предизвика интереса на пешеходците към възстановените старини на стара “Сердика”
- Създаване на склупторна композиция от три прозрачни тела, която да “омекоти” площада и да бъде разпознаваема от птичи поглед и на сателитни снимки.
-EN-
The objectives of the project were:
- to cover the elongated opening in the concrete structure covering the square with a glass roof at a height that does not cause a visual and pedestrian division of the square.
- to create a public space in the basement suitable for hsting social events
- to create an architectural solution provokeing the interest and provideing an additional view to the remains of ancient Serdika
- to create of a composition of three transperent objects to "soften" the square and will be recognizable from bird's eye view and on satellite imagery.

Същност на проекта

Проекта предвиди следните части:
Премахване на бетонения борд обрамчващ вече изградения отвор в мостовата конструкция
Разделяне на продълговатия отвор на три части, които да бъдат покрити с три отделни купола. По този начин бяха оформени три конструктивни пръстена, които разрешиха намаляването на стрелката на куполите на под 2.1 метра.
Изграждане на обшивка от цементо-бетонни плочи, която да оформи вътрешното пространство в съзвучие с куполите
-EN-
The project envisages the following parts:
Removing a concrete upstand surrounding the already constructed elongated opening.
Spliting the elongated opening with two bridges, thus forming three structural rings which allowed the maximum hight of the domes to be reduced to less than 2.1 m
Shape the interior space in harmony with the geometry of the domes using cement-concrete boards cladding.

Въздействие на проекта за промяна на околното пространство

Конструкцията в обхвата на нашия проект оказва влияние върху пл. “Независимост” като създаде композиция от меки, овални, капкоподобни елементи в контраст на ригидните фасади на обрамчващите площада сгради. Малката височина на куполите и възможността пешаходци да преминават между отделните куполи не нарушава на целостта на градското пространство.
Остъклението, което започва от нивото на тротоара - намалява дистанцията между пешаходците на площадно ниво и реставрираните старини на археологичното ниво.
-EN-
By introducing soft, fluid-like architectural elements to contrast to the clasicistic monumentality of the square our project has completely changed the appearence of Independence Square. The small height of the domes and the pedestrian bridges between them has enabled us to preserve the integrity of the urban space.
A glazing starting at pavement level, reduces the distance between the pedestrians and the remains of the ancient Serdica.

Проектирано от

арх. Христо Генчев

Конструктор

МП Михов и Петков

Инвеститор

Министерство на Културата

Категория на проекта

Уебсайт на проекта

Година на започване на проекта

2015

Година на завършване

2016

РЗП

800 m2

Стойност на проекта

6000000 EUR

Местоположение

пл. „Независимост“, Sofia, Bulgaria

Презентационни табла

1551-1.pdf

1551-2.pdf

1551-3.pdf