МОЛ “ПЛОВДИВ ПЛАЗА” гр. пловдив

Първоначално състояние на мястото, върху което предстои да се проектира

Проектът обхваща реконструкция и преустройство на съществуващ многофункционален комплекс с търговска и офисна функция - Мол.

--EN--

The project is a recоnstruction and refurbishment of an existing multifunctional complex including office and commercial part - mall.

Цели на проекта

СЪществуващият дизайн не представяше по правилен начин мащаба и на потенциала на търговския център. екстериорът бе неприветлив, а интериорът бе тъмен и несъответстващ на търговската фунция. Използваните материали бяха компрометирани, а вътрешните пространства тъмни..
ЦЕЛта на проекта бе да се даде ново лице на търговската и на офис частта, с което да бъдат привлечени бизнес и търговски партньори и сградата да изпълнява пълноценно отредената и функция.

--EN--

The existing design wasn’t presenting well the scale and potential of the site. the exterior was
unappropriate and the interior spaces were dark and didn’t correspond to the commercial use. the used materials were compromised.
The aim was to give a new look to the complex- the commercial and the office part, and so to contribute for finding business and retail partners and to help the building perform it’s function the right way.

Същност на проекта

главната концепция на проекта е обемно решение тип “BOX in a box”. основната фасада е изпълнена от лазерно изрязани алуминиеви панели в бял цвят, а стъпването на сградата с облицовка от тъмносиви фиброциментови плочи. изявеният контраст на материалите придава усещане за левитиране на алуминиевата фасада.
самите перфорирани панели са 8 типа, а последователността им по фасадата е компютърно генерирана, така че да няма изявена повтаряемост. по този начин се постига нестандартна визия, която предоставя различно възприемане на формите спрямо точката на поглед.
по фасадата е Предвидено декоративно LED осветление, което подчертава ефекта на перфорираните панели, придавайки допълнителна динамика и вариативност.
интериорът е решен с рефлексни и светли на цвят финиши като по този начин се допуска повече светлина във вътрешността на сградата. целта на дезайна е да създаде една семпла и изчистена основа, върху която цветнте щрихи да придават самите търговски обекти. в източното атриумно пространство е инсталирана най-голямата LED стена в България, която са ма по себе си е основен елемент в интериора, а в западното най-високата катерачна стена в търговски център.

--EN--

the lead external concept of the project is “box in a box”. the main facade is executed with laser cut aluminium panels in white color and the base of the building is with dark grey fiber cement cladding. the contrast of the materials gives the aluminium
facade a sense of levitate . the panels are 8 different types and their mounting order is computer generated so that there isn’t any common pattern on the facade. this way you have different experience of the forms from different point of view.
on the facade there is decorative LED lighting which underline the effect of perforated panels and gives additional dinamic.
the interior design is with reflective and bright finishes so to let more light in the core of the building. the aim is to create a
simple canvas on which the color hatches are made by the retail spaces. in the east atrium it’s installed the biggest commercial led screen in Бulgaria which by it self is a main element in the interior and in the west one is the highest climbing wall in shopping mall.

Въздействие на проекта за промяна на околното пространство

Предвид локацията и бъдещото строително развитие на зоната, в която се намира, въздействието на проекта е от основно значение. комплексът има за цел да бъде притегателен център на новообразуващия се квартал в близост, а съчетаването на офис пространства с търговска част предоставя един цялостен продукт, съответстващ на световните стандарти на градско развитие.

--EN--

because of the location and the future development of the area the project has big impact on the surrounding. the centre is set to be main point of the future neigbourghood plans. the mix of office and retail spaces makes the project correspond to the new standards in urban development.

Проектирано от

Stephen George International

Конструктор

Сиенит - Строителна Група

Инвеститор

ARCELAND

Категория на проекта

Уебсайт на проекта

https://sgiarchitects.com/project/plovdiv-plaza/

Година на започване на проекта

2015

Година на завършване

2018

РЗП

115000 m2

Стойност на проекта

EUR

Местоположение

ул. „Д-р Георги Странски“ 3, Пловдив, Bulgaria

Презентационни табла

5785-SGI_PlovdivPlaza__01.pdf

5785-SGI_PlovdivPlaza__02.pdf

5785-SGI_PlovdivPlaza__03.pdf