Къща за гости Кастра Рубра / Castra Rubra guest house

Първоначално състояние на мястото, върху което предстои да се проектира

През 2011 в с.Коларово, е построена винарна Кастра Рубра. В обезлюденото село живеят само 15 души и има множество изоставени къщи. Винарската изба създава нови работни места на жителите на съседните села и градове. Междувременно винарската изба става все по-известна и започва да предлага винени турове и дегустации и на място. Все по-често гостите желаят да останат и да пренощуват на място, но това не е възможно в сградата на избата.

In 2011 in Sakar Mountain in South Bulgarian Thrace wine region Castra Rubra Winery was build in the desolate Kolarovo village with many abandoned houses and only 15 residents. The new winery gave employment to inhabitants of the neighborhood. Meanwhile its increasing popularity attracted more and more visitors for wine tasting and tours. A need for additional accommodation arose.

Цели на проекта

През 2012 клиентът кандидатства за финансиране по европейска програма за развитие на селските райони и построява къща за гости с девет стаи. Бъдещо намерение е да се построи втора подобна къща в близост от запад, като двете сгради ще бъдат свързани с подземен тунел, басейн и спа зона между тях.

Къщата се намира нагоре по хълма над винарната, на края на селото и е свободно разположена в природата. Тя е на три стъпаловидни нива и се вписва максимално в съществуващия наклонен терен, без да доминира над околните постройки.

In 2012 the Client applied for financial support to the European Fund for rural Development and builds a guest house. A future intention is to build a second house, similar to the first one. Both will be connected by a tunnel and swimming pool between them.

The house is situated freely in the nature, uphill and at the end of the village. its 3 levels, perfectly integrated in the slope, lay unobtrusively above the winery without dominating the vicinity.

Същност на проекта

Къщата е на три стъпаловидни нива по терена, последователно свързани с надлъжен централен коридор и стълби. На горното входно ниво са разположени рецепция, хол, трапезария и кухня. На средното ниво са разположени дегустационна, енотека, фитнес зала, две големи стаи, технически и обслужващи помещения. На долното ниво се намират седем стаи. По предложение на архитектите всяка стая е обзаведена по индивидуален интериорен проект, за да се предложат разнообразни преживявания на посетителите. От всички жилищни помещения се излиза директно на терена.

Посетителите влизат в къщата на горно ниво, където се намират рецепцията и дневната с широка панорамна гледка. Слизането надолу по стълбите към залата за дегустации и стаите предлага контрастно изживяване, наподобяващо подход във винарна. Дългият коридор е осветен над стълбите с възможност за гледка към далечината.

The house 3 levels are spread down the terrain like terraced steps, connected through a central corridor with two stairs. On the upper level are located reception, living room, dining room and kitchen. On the middle level down can be found a wine tasting room, enotheques, fitness, 2 big bedrooms, technical and service rooms. On the lowest level there are 7 bedrooms. By suggestion of the architects, each space is furnished according to individual interior design to give the visitors unique experience. All living spaces have direct access to the ground outside and face a picturesque southwest view over the surrounding vineyards which roll away downhill into the distance. The lower semi-underground levels are opened to the scenery by one sided wide glazing.

Visitors enter at the top level to find the reception and the living room with wide panoramic view. The way downstairs to the tasting room and bedrooms is a long corridor offering quite different experience reminding access into winery. In the meantime the space is filled with light from opening above and is focused to the views in the distant landscape.

Въздействие на проекта за промяна на околното пространство

При избора на материали и конструкция също е направена препратка към винарската изба. Всички основни стени са от видим бетон. Външните стени са облицовани с каменна зидария. Остъкленията са широки. Сградата е с плоски терасовидни покриви. Бетонните козирки изтъняват към контура.

To make connection and an ensemble all selected materials and the concrete structure of the house refer to those used in the winery. All main walls are visible raw concrete. The exterior walls are mostly faced with stone masonry. The wide facade openings are glazed. The house is with plat terraced roofs. The concrete canopies are getting thinner towards the external roof outlines.

Проектирано от

ZOOM studio & арх. Тодор Обрешков

Конструктор

Инвеститор

Категория на проекта

Уебсайт на проекта

Година на започване на проекта

2013

Година на завършване

2018

РЗП

1000 m2

Стойност на проекта

EUR

Местоположение

Kolarovo, България

Презентационни табла

5890-01_A2_KAB_Castra_Rubra_ZOOMstudio.pdf

5890-02_A2_KAB_Castra_Rubra_ZOOMstudio.pdf

5890-03_A2_KAB_Castra_Rubra_ZOOMstudio.pdf