Комплекс Gentle House IV

Първоначално състояние на мястото, върху което предстои да се проектира

„Gentle House IV” е комплекс от две еднофамилни жилищни сгради, проектирани в имот за който в течение на годините са правени редица разработки, докато се стигне до оптимално решение. Теренът се намира в т.нар. „Витошка яка” и е със значителна денивелация, както и ценна висока растителност.

--EN--

Gentle House IV is a complex, consisting of two single-family residential buildings. The property is extensively studied over the years with many concepts until the optimal solution was found. The plot lies in the foothills of the Vitosha Mountain, is quite steep and with valuable trees.

Цели на проекта

Основна цел на проекта е намиране на решение за реализация на поне 2 къщи, при запазване на всички дървета, тяхното хармонично интегриране в генплана, както и създаване на максимален интимитет при доста голяма плътност на застрояването. Друга важна за постигане цел е изричното желание на възложителя за хармонично вписване в средата, състояща се от други къщи построени също от него.

--EN--

The main goal of the project is the emplacement of at least 2 houses, keeping the existing trees and integrating them harmonically in the master plan, as well as achieving maximum privacy by a pretty high building density. Another important goal was the explicit requirement of the investor to integrate the new houses into the existing environment, comprising of other houses, built by him.

Същност на проекта

Сградите имат еднакво разпределение и леки разлики във фасадно отношение.
Първият етаж е полуподземен, но достъпен и осветен от улицата от север. Вторият етаж е отворен на юг към двора и съдържа дневен тракт и гостна спалня. На третия етаж са разположени три спални с отделни санитарни помещения и дрешник към родителската стая.

--EN--

The buildings have identical floor plans and slight differences in the facades.
The first floor is partially dug-in, but accessible from the street on the north side. The second floor is opened towards the courtyard on the southern side and contains living room and guest room. On the third floor are located three bedrooms with separate baths and walk-in closet.

Въздействие на проекта за промяна на околното пространство

Къщите са естествено продължение на формиралият се в района комплекс от еднофамилни жилищни сгради. Съществуващата растителност е напълно съхранена, а фасадите реагират на нея, като се отварят по начин, позволяващ й да присъства и в интериора. Формообразуването следва ясни линии и цели постигане на максимална ергономия на употреба. Използваните материали – видим бетон, дърво, клинкер и стъкло, излъчват семплост и непреходност.

--EN--

The houses are a natural addition to the complex of residential buildings, formed in the area. The existing trees are preserved and integrated in the floor plans and facades, thus allowing them to be part of the interior design. The forms are clear and simple, with maximized ergonomy. The materials used are concrete, wood, clinker bricks and glass, which contribute to the minimalistic and timeless style.

Проектирано от

Проектта Студио ООД

Конструктор

инж. Михаил Барзов

Инвеститор

Джентъл Хаус ЕООД

Категория на проекта

Уебсайт на проекта

www.gentlehouse.bg

Година на започване на проекта

2019

Година на завършване

2021

РЗП

700 m2

Стойност на проекта

EUR

Местоположение

Sofia, България

Презентационни табла

9452-Tablo_GH4_01.pdf

9452-Tablo_GH4_02.pdf

9452-Tablo_GH4_03.pdf