Интериорен проект магазин Maxsport

Първоначално състояние на мястото, върху което предстои да се проектира

BG
Интериорният проект за спортен магазин Макспорт, беше направен по желание на инвеститора за цялостна смяна обликът на магазинът. Главната задача беше обособяване на различни зони за отделните спортни марки, отделени кътове за ски, ски маски, аксесоари, аутлет дрехи и т.н. Магазинът имаше нужда и от пряка връзка между двете нива. Досегашната връзка се осъществяваше чрез асансьор и вътрешната стълба на сградата. Затова беше изградена и нова стълба чрез пробив в плочата на горното ниво на магазина, която стана част от интериора.Създани са и нови места на пробните по две за всяко ниво на магазина.
Материалите които са използвани в интериора са: дърво,камък и метал, преплетени в модерни форми.

EN
The interior design for Maxport Sports Store was completely refurbished as a request via the investor in order to give a fresh look to the store. The main task was to allocate specific areas for every sport brand, separate ski areas, ski masks, accessories, outfit clothes, etc. The store also needed a direct link between the two levels. The existing connection was through an elevator and an internal staircase of the building. That is why a new ladder was built through a layer in the upper level of the store, which became part of the interior. New locations were also created for two fitting rooms on each store level. The materials used for the interior are: wood, stone and metal, mixed in up-to-date forms.

Цели на проекта
Същност на проекта
Въздействие на проекта за промяна на околното пространство
Проектирано от

Конструктор

Инвеститор

Категория на проекта

Уебсайт на проекта

Година на започване на проекта

2017

Година на завършване

2017

РЗП

600 m2

Стойност на проекта

EUR

Местоположение

Презентационни табла

1931-tablo1.pdf

1931-tablo2.pdf

1931-tablo3.pdf