Жилищна сграда ул. Люботрън, гр. София

Първоначално състояние на мястото, върху което предстои да се проектира

BG

Сградата е построена върху урегулиран поземлен имот, предназначен за жилищно застрояване.

EN

The building occupies a previously empty plot intended for residential purposes.

Цели на проекта

BG

Проектът има за цел да създаде една спокойна и уютна среда на обитаване, с просторни, светли интериорни пространства, осигуряващи максимален комфорт на жителите си, както и облик, допринасящ за подобряване на визуалната идентичност на жилищния квартал.

EN

The project aims at creating a relaxed and high quality living environment with spacious, bright interior spaces offering maximum level of comfort to the inhabitants, as well as an image that enhances the visual identity of the residential neighborhood.

Същност на проекта

BG

Конкурсно предложение и последвала реализация на жилищна сграда в София.
Пресичането на външните стени под различни ъгли води до образуване на ниши, които формират балкони, платформи за цветя, места за климатици. Нишите участват в интериорните пространства, предлагайки неочаквани гледни точки от различни ъгли, като в същото време ограничават директния поглед от съседните жилищни кооперации.
Окачената фасада на сградата е от светлосиви гранитни плочи. Настилките в общите части и двора са от същите светлосиви гранитни плочи с различна повърхностна обработка. Изплозването на един и същ материал допринася за цялостния, ненатрапчив облик на сградата и средата около нея.
За запазване на чиста екстериорна геометрия, голяма част от дограмата е изнесена в една равнина с фасадния камък.Сградата има 6 етажа с три големи апартамента, един мезонет, два офиса, единият от които на Another studio, два магазина на ниво терен, както и подземен гараж за тринадесет автомобила. Всички вътрешни пространства са просторни, светли, естествено осветени и решени с естествени материали.

EN

The building was the result of a competition for a small apartment building in central Sofia.
The appearance of the building is marked by recesses in the walls which form balconies, platforms for flower pots and niches for air conditioners. The recesses enrich the interior space by providing unexpected views from different angles while at the same time a glance from the closely built neighbouring buildings into the interior spaces is hardly possible because of the oblique rotation of most windows.
The light-grey coloured granite of the curtain wall facade is also used for the pavement in the courtyard and, with a different surface treatment, the staircase, providing an overall unified appearance of the building. The air between the thermal insulation and the stone cladding provides better microclimate in both summer and winter seasons. The windows and glazing in the recesses are positioned outside the brick wall and in the same plane as the stone cladding in order to maintain clean geometry.
The building has 6 floors with three spacious apartments, one maisonette, 2 shops at ground level and 2 offices, among which the workspace of Another Studio. All rooms are spacious, bright, with good natural light and natural materials.

Въздействие на проекта за промяна на околното пространство

BG

Сградата с околната си среда изгражда един хармоничен и съвременен облик, който не се натрапва и същевременно обогатява визуално и материално средата. Използваните материали са предимно с естествен произход /камък, дърво, стъкло/, гарантирайки дълготрайност и устойчивост на проекта. Двете години на експлоатация показват, че сградата е комфортна за обитателите си и се харесва на съседи и наблюдатели.

EN

The building with its surrounding environment creates a harmonious and contemporary appearance that does not impose and at the same time enriches the surrounding visual and material environment. The materials used are predominantly of natural origin (stone, wood, glass), ensuring the durability and sustainability of the project. The two years of operation have confirmed that the building is comfortable for the occupants and has earned the approval of neighbors and observers.

Проектирано от

another studio съвместно с арх. Стефан Апостолов

Конструктор

инж. Трифон Влахов

Инвеститор

Севекс Инженеринг ЕООД

Категория на проекта

Уебсайт на проекта

http://anotherstudio.eu/project/apartment-building-lubotran-st-n1/

Година на започване на проекта

2013

Година на завършване

2016

РЗП

2253 m2

Стойност на проекта

1000000 EUR

Местоположение

улица „Люботрън“ 1, София, България

Презентационни табла

BAA_2018_Lubotran_1.pdf

BAA_2018_Lubotran_2.pdf

876-BAA_2018_Lubotran_3.pdf