Жилищен комплекс Пловдив Сити Парк 1 / Residential building Plovdiv City Park 1

Първоначално състояние на мястото, върху което предстои да се проектира

Комплексът представлява комбинация от стъпаловидно разположени сгради (от 5 до 8 жилищни етажа) и обширни пространства между тях, които позволяват цялата композиция да „диша“ и създава комфортна среда за ползвателите. Насред озеленяването са обособени различни видове зони за почивка и рекреация. Отличното планиране на проекта на макро ниво (ситуирането на отделните сгради) и на микро ниво (разпределения и функции) води и до успешно овладяно обемно-пространствено решение.

ЕN
The development is a combination of terrace buildings (5 to 8 residential floors) and spacious spaces between them that allow the entire composition to "breathe" and create a comfortable environment for the users. Various types of recreational spaces are set among the landscaping. Excellent planning of the project on a macro level (location of the individual buildings) and at the micro level (layouts and functions) leads to a successfully mastered volume and spatial solutions.

Цели на проекта

Жилищният комплекс е разположен в гр. Пловдив, на ключово място и в близост до главни пътни артерии. Мястото е така подбрано, че да може едновременно да предостави бърз достъп до Гребния канал, а и до центъра на града с всичките му удобства – като магазини и търговско-развлекателни комплекси, образователни и здравни заведения; и в същото време да осигури спокойно, тихо и сигурно пребиваване в комплекса.

ЕN
The residential complex is located in the city of Plovdiv, at a key location and close to main roads. The place is specifically chosen, so it can provide quick access to the Canal, as well as to the city centre with all its amenities – such as shops, trading and entertainment spaces, educational and health facilities; and at the same time ensure a peaceful, quiet and safe living in the residential complex.

Същност на проекта

Plovdiv City Park е резултат от усилията да се постигнат функционални разпределения, съчетани с модерна архитектура и устойчива среда в комплекса. Композицията на сградите, богатото озеленяване и първокласното изпълнение целят да създадат една уютна, ненатоварваща и качествена атмосфера за живущите.

ЕN
Plovdiv City Park is а result of the efforts to achieve functional plans, combined with modern architecture and sustainable environment. The composition of the buildings, the rich landscaping and the first-class performance aim to create a cozy, non-stressing and quality atmosphere for the residents.

Въздействие на проекта за промяна на околното пространство

Какво прави Plovdiv City Park различен от другите жилищни комплекси в града? Светлина и простор. Тези два фактора са жизнено важни за комфорта на всеки човек и затова проектът се фокусира върху тях. Светлината и потребното пространство за всеки един от нас не са лукс, те са право и необходимост

ЕN
What makes Plovdiv City Park different from other residential developments in the city? Light and space. These two factors are vital to the comfort of each human being, so the project focuses on them. The light and space required for every one of us is not a luxury, they are a right and necessity.

Проектирано от

RT Consult ltd

Конструктор

инж. Ина Кънева

Инвеститор

Хъс Инвест ЕАД

Категория на проекта

Уебсайт на проекта

http://plovdivcitypark.bg/

Година на започване на проекта

2015

Година на завършване

2017

РЗП

26980 m2

Стойност на проекта

EUR

Местоположение

ул. "Митрополит Максим" 15, 4002 Западна промишлена зона, Пловдив, България

Презентационни табла

RT-Consult-PSP-I-Pano.pdf