Еднофамилна къща, Бояна, София – Family residence, Boyana, Sofia

Първоначално състояние на мястото, върху което предстои да се проектира

Първоначално състояние на терена - свободно от застрояване, необлагородено.
Тази къща е строена първоначално за друг възложител, който я завършва екстериорно до външни мазилки, докато интериорите остават почти без довършителни работи. Закупена е през 2011 година от новия собственик, който поръчва създаването на интериорна визия, различна от първоначалния замисъл на архитекта, почиващ върху използването на съвременни форми, материали и технологии.
-EN-
Initial Terrain Condition – Free of construction, uncultivated.
This project was initially started with an investor, who completed the building externally, but with almost no interior work done whatsoever. In 2011, the property was acquired by a new owner, whose vision of the interior differed drastically from the original concept.

Цели на проекта

Цел на проекта - създаване на удобен, природосъобразен луксозен дом.
Желанието на новият собственик е да се проектират интериори, използващи ретроспекции от архитектурната еклектика от времето около началото на ХХ век. Така за съжаление се стигна до известен дисонанс между екстериор и интериор, но пък всеки от тях носи определени собствени художествени белези, така че крайният резултат и в двата случая е с наличие на определени положителни качества.
-EN-
Project Target – Creation of a practical and environmentally friendy luxury home.
The new owner’s idea included the use of modern shapes, materials and technology, while using the basis of early 20th century interior aesthetics. This inevitably led to a mismatch between the exterior and interior of the house, with each bearing its own trademarks, but the end result has its virtues in both cases.

Същност на проекта

Същност на проекта – еднофамилна жилищна сграда в нискоетажен район в подножието на Витоша.
Имота върху който е изградена е с една външна регулационна линия и има подчертана денивелация от близо 3м между улицата и задната регулационна линия. Поради това функционално сградата е решена в три зони, обособени по нива, съобразно с предназначението им.
– Основен е дневния тракт върху междинното от тях, което вследствие на денивелацията излиза най-горе директно върху голяма частично покрита тераса. То съдържа голяма дневна с камина преливаща с три стъпала към пространство за хранене, от където има връзки с кухня, кабинет и стълбата към най-горното ниво. Дневната е достъпна без врата от към входно фоайе, което от своя страна има връзки и с тоалетна и стълба за най-долното ниво.
– Най-горното и най-тихо ниво е на спалния тракт. То е конструирано от три големи спални, всяка от които с прилежащ дрешник и санитарен възел. Трите спални са достъпни през озеленено с кашпи вътрещно пространство с горно осветление.
– Най-долното ниво вследствие на деневилацията е изцяло отворено към улицата, докато в задната част на сградата постепенно се вкопава в терена. В него от към страната с външния подход има два гаража, единия от които с възможност за паркиране и на трети автомобил. Към това цялостно открито пространство съгласно нормативните изисквания е и входа за котелно и бойлерно с използване на газ. В рамките на средната зона има стая за домашна помощница със санитарен възел, изба и директен изход навън към двора. От обслужващия ги коридор чрез изолиране през тамбур, се осъществява и топла връзка с гаражите. В задната част на това ниво има осветена с голям горен прозорец зала за бодибилдинг и джакузи, и санитарен възел. Последното помещение тук е малка винарна за колекция вина и дегустационна маса.
-EN-
Project Essence – Family residence in a low-story area in the foot of the Vitosha mountain.
The plot, in which the house is situated, has a distinct slope of approximately 3 meters, going up from street to bottom end. That is why the house is divided into three zones, defined by level, depending on their function:
- Living area, located in the middle level. It consists of a large living room with a fireplace, connected with the dining room through a staircase of 3 steps, which is itself connected to the kitchen, an office, and the staircase, leading to the bottom level. The living room is accessible through the foyer, which is also connected to the bottom level.
- Recreation zone, located on the top and calmest level. Consists of three large bedrooms, each with its own bathroom and wardrobe. The bedrooms are accessible through a green secondary foyer with an overlight.
- Bottom level is open to the street on one end, and dug in the ground on the other, and consists of two garages, one double, and an entrance to the boiler room, as per the law. The middle section of the level accommodates a staff room with its own bathroom, a cellar, and an exit to the yard. The back portion of the level consists of a gym, Jacuzzi, a bathroom, and lastly, a small wine cellar with a gustation table.

Въздействие на проекта за промяна на околното пространство

Въздействие за промяна на околното пространство – сградата ляга ниско в богато озеленената среда, съобразно с ландшафтния проект.
Архитектурно сградата е решена като лягаща максимално ниско към богато озеленения двор и външната тераса. От към изцяло лежащата над терена нейна част обърната към улицата, чрез разбиване на формите и надвесване на система от еркери и стрехи, е потърсено игнорирането на евентуалното отрицателно въздействие което иначе би се получило при наличието на триетажна височина с едри обеми.
-EN-
Impact upon the surrounding area – The building is incorporated into the environment, through the inventions of the landscape design.
The architectural image of the building follows a low profile to the surrounding lavishly green terrain and the outer terrace. The side of the house that rises entirely above the terrain is segmented visually, and through a system of overhanging bayers and streaks, the negative effect of a bulking three-story mass is reduced.

Проектирано от

проф.д-р.арх.Николай Тулешков, арх.Анни Стойчева

Конструктор

инж. Димитър Имаретски

Инвеститор

Частно лице

Категория на проекта

Уебсайт на проекта

Година на започване на проекта

2007

Година на завършване

2013

РЗП

450 m2

Стойност на проекта

EUR

Местоположение

Boyana, Sofia, Bulgaria

Презентационни табла

T1-BOYANA.pdf

T2-BOYANA.pdf

T3-BOYANA-1.pdf